Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 15
Diplomsko delo
Oznake: matematika;grafi;razdalje;dvodelni grafi;konveksne množice;zastražene množice;diplomska dela;
Množica X v grafu G je zastražena, če za vsako vozlišče iz GX v X obstaja enolično določeno vozlišče, preko katerega so razdalje do vozlišč iz X najkrajše. Diplomsko delo preučuje grafe, v katerih je vsaka konveksna množica grafa zastražena - polno zastražene grafe. Prva opazka glede teh grafov je, ...
Leto: 2009 Vir: Fakulteta za naravoslovje in matematiko (UM FNM)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: teorija grafov;kartezični produkt;rimsko dominantno število;poligrafi;algebra poti;graph theory;Roman domination number;Cartesian product;polygraphs;path algebra;
Rimska dominacija je zgodovinsko utemeljena različica običajne dominacije, pri kateri vozlišča grafa označimo z oznakami iz množice ▫$\{0,1,2\}$▫ tako, da ima vsako vozlišče z oznako 0 soseda z oznako 2. Najmanjšo izmed vsot oznak grafa imenujemo rimsko dominantno število grafa. Z uporabo algebraičn ...
Leto: 2011 Vir: Fakulteta za naravoslovje in matematiko (UM FNM)
Ni določena
Oznake: teorija grafov;kartezični produkt;grid;torus;dominacija;algebra poti;konstantni algoritem;graph theory;Cartesian product;grid graph;graph domination;path algebra;constant time algorithm;
Z uporabo algebraičnega pristopa implementiramo konstantni algoritem za računanje dominantnega števila kartezičnih produktov poti in ciklov. Podamo formule za dominantna števila ▫$\gamma(P_n \Box C_k)$▫ (za ▫$k \leq 11$▫, ▫$n \in {\mathbb N}$)▫ in dominantna števila ▫$\gamma(C_n \Box P_k)$▫ in ▫$\ga ...
Leto: 2011 Vir: Fakulteta za naravoslovje in matematiko (UM FNM)
Doktorska disertacija
Oznake: grafovski produkti;dominacija;algebra poti;konstantni algoritem;mreža;torus;disertacije;
Različni problemi grafovskih invariant predstavljajo velik del študij na področju teorije grafov. Ker so ti problemi v veliki meri NP-polni, je smiselno iskati rešitve na določenih zanimivih družinah grafov. V tem delu se omejimo na probleme dominacije na družini poligrafov. To so grafi, ki izhajajo ...
Leto: 2013 Vir: Fakulteta za naravoslovje in matematiko (UM FNM)
Diplomsko delo
Oznake: zapor;zaporniki;pravosodni policisti;odnosi;socialna klima;diplomske naloge;
Zapor predstavlja družbo znotraj družbe, ki jo sestavljajo vsi tako ali drugače prisotni v zaporu. Le-ti zato sodelujejo pri vzpostavljanju bolj 'človeške' in ustrezne socialne klime. Življenje in napetost v zaporu ne moreta biti kontrolirana s strogimi formalnimi pravili, potrebni so namreč ustrezn ...
Leto: 2014 Vir: Fakulteta za varnostne vede (UM FVV)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: teorija grafov;kartezični produkt;rimsko dominantno število;poligrafi;algebra poti;graph theory;Roman domination number;Cartesian product;polygraphs;path algebra;
Rimska dominacija je zgodovinsko utemeljena različica običajne dominacije, pri kateri vozlišča grafa označimo z oznakami iz množice ▫$\{0,1,2\}$▫ tako, da ima vsako vozlišče z oznako 0 soseda z oznako 2. Najmanjšo izmed vsot oznak grafa imenujemo rimsko dominantno število grafa. Z uporabo algebraičn ...
Leto: 2012 Vir: Fakulteta za naravoslovje in matematiko (UM FNM)
Diplomsko delo
Oznake: diplomska dela;matematika;dominantno število;teorija grafov;rimska dominantna funkcija;rimsko dominantno število;rimski grafi;
V diplomskem delu je predstavljena t.i. rimska dominacija, gre za eno izmed različic običajne dominacije. V prvem delu so na kratko povzeti osnovni pojmi iz teorije grafov. V nadaljevanju govorimo o značilnostih dominantne množice in dominantnega števila.V tretjem delu podrobneje spoznamo lastnosti ...
Leto: 2014 Vir: Fakulteta za naravoslovje in matematiko (UM FNM)
Diplomsko delo
Oznake: diplomska dela;mavrična dominantna števila;mavrične dominantne funkcije;cikli;poti;posplošeni Petersenovi grafi;
V diplomskem delu ugotavljamo meje tmavričnega dominantnega števila za poljuben graf. Kadar je t = 3, govorimo o 3-mavrični dominantni funkciji. Pri označevanju vozlišč se omejimo na cikle (Cn), poti (Pn) in posplošene Petersenove grafe P(n,k). Zapišemo meje 3-mavričnega dominantnega števila za poti ...
Leto: 2016 Vir: Fakulteta za naravoslovje in matematiko (UM FNM)
Diplomsko delo
Oznake: teorija grafov;hiperkocke;hamiltonovi grafi;Johnsonovi grafi;Kneserjevi grafi;diplomska dela;
Naj bosta n in k naravni števili in n%k. To diplomsko delo predstavlja nov razred grafov H(n,k), ki vsebuje hiperkocke ter Johnsonove in Kneserjeve grafe kot njegove podgrafe. V prvem poglavju so povzeti osnovni pojmi iz teorije grafov, v drugem delu pa bodo predstavljeni nekateri rezultati vezani n ...
Leto: 2016 Vir: Fakulteta za naravoslovje in matematiko (UM FNM)
Magistrsko delo
Oznake: zavarovalništvo;zavarovalniške goljufije;avtomobilska zavarovanja;odškodninski zahtevki;preiskovanje;odkrivanje;detektivi;magistrska dela;
Detektivska dejavnost predstavlja pomemben člen pri zagotavljanju notranje varnosti v Republiki Sloveniji in je zakonsko močno regulirana. Eno izmed bolj kompleksnih področij detektivovega dela je zagotovo preiskovanje zavarovalniških goljufij, za kar so detektivi glede na svoja formalno določena up ...
Leto: 2017 Vir: Fakulteta za varnostne vede (UM FVV)
Št. zadetkov: 15
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:

Jezik: