Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 82
Ni določena
Oznake: GNSS;kalibracija;terensko preizkušanje instrumentov;realni čas;ISO/TC 172/SC 6;standard ISO 17123-8;
Prispevek obravnava poseben vidik razvijajočega se trga nepremičnin v Sloveniji, to je dejavnost trga nepremičnin. Slovenija nima tradicije na področju trga nepremičnin in njegovih analiz, saj je še pred dvema desetletjema imela socialistično ureditev in plansko gospodarstvo. Trg nepremičnin se ...
Leto: 2010 Vir: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (UL FGG)
Diplomsko delo
Oznake: geodezija;diplomska naloga;UNI;GIG;preizkus;standard ISO;Javad;RTK izmera;notranja antena;
V diplomski nalogi predstavljamo rezultate preizkusa kakovosti delovanja instrumenta JAVAD TRIUMPH-LS pri izmeri RTK. Preizkus smo naredili po navodilih standarda ISO 17123-8 in sicer na dveh deloviščih ob različnih vremenskih pogojih in ob različnih načinih postavitve instrumenta na točko. V prve ...
Leto: 2016 Vir: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (UL FGG)
Diplomsko delo
Oznake: geodezija;diplomska naloga;VSŠ;TUN;SIGNAL;statična izmera;VRS;GNSS;referenčna postaja;
V diplomski nalogi opisujemo določitev koordinat treh točk zavarovalne mreže v okolici privatne stalne postaje GNSS v Kočevju. S statično metodo smo novo določili koordinate stalne postaje in preverili že prej določene koordinate. Opazovanja GNSS smo obdelali z navezavo na državno omrežje SIGNAL. Ob ...
Leto: 2017 Vir: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (UL FGG)
Diplomsko delo
Oznake: geodezija;diplomska naloga;UNI;GIG;megla;troposferska refrakcija;relativna določitev položaja;koordinatne razlike;
Na kakovost določitve položaja točke z GNSS vpliva več dejavnikov. Eden od njih je troposferska refrakcija, ki predstavlja zakasnitev signala GNSS v troposferi. Za odstranitev vpliva so do sedaj razvili številne modele troposferske refrakcije, v katerih je glavni problem modeliranje vsebnosti vodne ...
Leto: 2018 Vir: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (UL FGG)
Diplomsko delo
Oznake: geodezija;diplomska naloga;UNI;GIG;GNSS;relativna določitev položaja;absolutna določitev položaja;statična metoda izmere;Leica Infinity;Leica Geo Office;Trimble Online Processing;RTKlib;Trimble RTX;
V diplomski nalogi so predstavljeni rezultati, ki smo jih pridobili z obdelavami GNSS-opazovanj z različnimi programskimi paketi kot tudi metodami določitvami položaja. Na izbranem delovišču smo naredili statično izmero GNSS na šestih točkah in opazovanja obdelali naknadno. Položaj smo določili na r ...
Leto: 2019 Vir: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (UL FGG)
Diplomsko delo
Oznake: geodezija;diplomska naloga;UNI;GIG;koordinatni sistem ETRS89;RTK-metoda izmere;statična metoda izmere;SIGNAL;VRS;instrument Leica 900;
V nalogi smo preverili kakovost določitve položajev točk v koordinatnem sistemu ETRS89 z različnimi dolžinami trajanja opazovanj pri RTK-metodi izmere GNSS. Dolžine so se nanašale na interval od 5 sekund pa vse do 5 minut po kakovostno izvedeni inicializaciji. Postopek ugotavljanja razlik je pote ...
Leto: 2015 Vir: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (UL FGG)
Diplomsko delo
Oznake: geodezija;diplomska naloga;UNI;GIG;SIGNAL;RTK-metoda izmere;statična metoda izmere;VRS;Idrija;
V diplomski nalogi predstavljamo rezultate terenskih izmer GNSS v maju 2014 in aprilu 2015, in sicer pred in po vklopu nove GNSS-stalne postaje v omrežje SIGNAL. Nova GNSS-stalna postaja se nahaja v Idriji, zato so bila delovišča terenske izmere vezana na problematična območja Notranjske in dela ...
Leto: 2015 Vir: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (UL FGG)
Diplomsko delo
Oznake: geodezija;diplomska dela;GNSS;RTK-metoda izmere;hitra statična metoda izmere;omrežje postaj;referenčna postaja;VRS;
V diplomski nalogi smo preverili vpliv oddaljenosti od stalne postaje na točnost določitve položaja pri uporabi statičnih in kinematičnih metod izmere GNSS. Izmero smo izvajali na šestih točkah v okolici Ljubljane in Vrhnike na oddaljenostih od 5 do 25 kilometrov od stalne postaje v Ljubljani. Po ...
Leto: 2015 Vir: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (UL FGG)
Strokovni članek
Oznake: satelit Galileo;tirnica;vesoljski odpadki;Keplerjevi elementi;
Ponesrečena izstrelitev satelitov Galileo in vesoljski odpadki
Leto: 2015 Vir: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (UL FGG)
Diplomsko delo
Oznake: geodezija;diplomska naloga;UNI;GIG;ortofoto;DMV;RTK metoda izmere;kombinirana metoda izmere;kontrola kakovosti;
V diplomski nalogi primerjamo podatke iz različnih virov z namenom ugotoviti kakovost podatkov množičnega zajema podatkov. V nalogi med seboj primerjamo položaje in višine točk, pridobljene s terensko izmero GNSS ter ortofota in digitalnega modela višin. Izmera točk je potekala pod viaduktom Verd in ...
Leto: 2016 Vir: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (UL FGG)
Št. zadetkov: 82
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:

Jezik: