Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 63
Diplomsko delo
Oznake: socialno podjetništvo;družbena odgovornost;projekti;občine;zakonodaja;državna uprava;Slovenija;
Namen diplomskega seminarja je bil, da izvemo kaj je socialno podjetništvo, kdo so socialni podjetniki, kakšna je razlika med »klasičnim« in socialnim podjetništvom, kdo pomaga pri samem razvoju socialnih podjetij/projektov pri nas. Da bi vse to izvedeli, smo se tega lotili na 2 načina; na teoretič ...
Leto: 2014 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Diplomsko delo
Oznake: regionalni razvoj;razvite dežele;občine;faktorska analiza;statistična analiza;kazalniki;regionalizacija;regionalna politika;
Statistična analiza razvitosti slovenskih občin z izbranimi kazalci : diplomsko delo
Leto: 2004 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Diplomsko delo
Oznake: plače;osebni dohodek;zaposlenost;zaposlovanje;ženske;zakonodaja;delo;žensko vprašanje;statistična analiza;regresijske analize;matematična statistika;spremenljivke;izobraževanje;strokovna izobrazba;delovna sila;Slovenija;razlike;spol;moški;poklicna uspešnost;Plače;Diplomske naloge;Odnosi med spoloma;Regresivni model;Ekonomski kazalci;Segregacija;Statistične metode;Politika plač;Neenakosti;Zaposlovanje;Spolne vloge;Ženska osebnost;Zaposlitvene možnosti;Žensko vprašanje;Ženske študije;Karierni razvoj;Ovire;Zaposleni;Žensko delo;Diskriminacija;
Analiza plačne vrzeli med spoloma v Sloveniji : diplomsko delo
Leto: 2005 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Diplomsko delo
Oznake: demografija;prebivalstvo;starost;statistična analiza;Slovenija;matematična statistika;razvrščanje v skupine;migracije;modeli;značilnosti;statistični pregledi;ekonomska geografija;podatki;empirične raziskave;Demografska statistika;Diplomske naloge;Demografski pojavi;Rodnost;Migracije;Smrtnost;Statistična analiza;Družbenoekonomski položaj;Sociometrični status;Sestava prebivalstva;Projekcije prebivalstva;Družbeno-ekonomski položaj;Razvoj prebivalstva;Izdatkovna struktura;Prebivalstvo;Popisi;Registri;Demografski procesi;Ekonomski vidik;
Statistična analiza demografskih gibanj v Sloveniji : diplomsko delo
Leto: 2007 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Diplomsko delo
Oznake: turizem;zdraviliški turizem;hotelirstvo;delovanje;ponudba;zmogljivost;občine;turistična industrija;povezanost;investicije;zdravilišča;financiranje;turistični objekti;storitve;pozicioniranje;panoge dejavnosti;Slovenija;mineralne vode;odjemalec;organiziranost;investicijsko odločanje;tržna analiza;
Povezava med investicijsko naravnanostjo v turizmu in uspešnostjo turizma v občini Rogaška Slatina : diplomsko delo
Leto: 2007 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Diplomsko delo
Oznake: podjetništvo;podjetnik;aktivnosti;značilnosti;razlike;ženske;žensko delo;statistična analiza;
Podjetništvo razumemo kot proces ustvarjanja nečesa novega, vrednega, v katerega morajo podjetniki vložiti svoj čas in trud ter prevzeti tveganja. Ker je vselej igralo pomembno vlogo v gospodarskem razvoju in zaposlovanju, je pomembno, da o podjetništvu vemo čim več. V Sloveniji, v ta namen poteka G ...
Leto: 2010 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Diplomsko delo
Oznake: podjetništvo;podjetje;ustanavljanje;programi;mednarodne primerjave;gospodarstvo;prebivalstvo;Slovenija;Avstralija;
Podjetništvo predstavlja, v večini svetovnih držav, pomemben dejavnik gospodarskega razvoja, pomeni samozaposlitev, poklic, lastništvo, izkoriščanje poslovnih priložnosti in tudi pojav novih delovnih mest, pa tudi dolgoročen razvoj, ki ga prinašajo mala in srednje velika podjetja. Osnovna teza dela ...
Leto: 2010 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Diplomsko delo
Oznake: podjetništvo;podjetnik;ženske;žensko delo;aktivnosti;struktura;izobrazba;zaposlovanje;financiranje;
Enaindvajseto stoletje je nedvomno označeno s spreminjanjem vloge žensk in svetovnim večanjem ženskih podjetij, ki postajajo vir sprememb in inovacij v poslovnem svetu ter družbi. Razlogi, zakaj ženske ustanavljajo podjetja so lahko različni. Lastno podjetje ustanavljajo z namenom, da postanejo ne ...
Leto: 2010 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Diplomsko delo
Oznake: zadovoljstvo;motivacija;delo;zaposleni;statistična analiza;merila;nagrajevanje;kakovost;uspešnost;organiziranje;plače;kadri;
Oblikovanje mer za analizo zadovoljstva pri delu : diplomsko delo
Leto: 2008 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Diplomsko delo
Oznake: prebivalstvo;naravni prirastek;nataliteta;demografija;staranje prebivalstva;struktura;indeksi;migracije;pokojninski sistemi;Slovenija;
Staranje prebivalstva v Sloveniji : delo diplomskega seminarja
Leto: 2009 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Št. zadetkov: 63
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:

Tipologija:

Jezik: