Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 6
Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci
Oznake: samopodoba;samospoštovanje;agresivnost;povzetki;self-concept;self-esteem;aggressiveness;abstracts;
Leto: 2009 Vir: Filozofska fakulteta (UL FF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: mladostniki;samopodoba;samospoštovanje;z zdravjem povezana vedenja;zdravje;
Namen raziskave je bil ugotoviti povezanost med samopodobo, samospoštovanjem in nekaterimi zdravju škodljivimi vedenji (pitjem alkoholnih pijač, kajenjem cigaret, kajenjem marihuane, prenajedanjem ob obroku, gledanjem televizije in uporabo računalnika v prostem času) pri slovenskih mladostnikih. V t ...
Leto: 2006 Vir: Filozofska fakulteta (UL FF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: razlike med spoloma;mladostniki;samopodoba;samospoštovanje;z zdravjem povezana vedenja;zdravje;
V raziskavi smo želeli preveriti razlike v samospoštovanju, samopodobi in nekaterih zdravju škodljivih vedenjih (pitje alkoholnih pijač, kajenje cigaret, kajenje marihuane, prenajedanje ob obroku, gledanje televizije in uporaba računalnika v prostem času) glede na spol mladostnikov. V ta namen smo u ...
Leto: 2006 Vir: Filozofska fakulteta (UL FF)
Pregledni znanstveni članek
Oznake: starostniki;lekarne;komunikacija;
Starostniki so zelo heterogena skupina glede na zdravstveno in funkcijsko stanje, osebnostne različnosti ter socialno-ekonomsko stanje. Pri mnogih starostnikih opažamo polipragmazijo, ki pogosto vodi do številnih neustreznih zdravstvenih izidov. Vloga farmacevta ob izdaji zdravil starostnikom, ki so ...
Leto: 2010 Vir: Filozofska fakulteta (UL FF)
Pregledni znanstveni članek
Oznake: mladostništvo;mladostniki;komunikacija;z zdravjem povezana vedenja;
Mladostništvo je obdobje mnogih sprememb pri posamezniku, tako na telesnem nivoju kot tudi na psihološkem in socialnem. Vsak mladostnik se bolj ali manj uspešno spoprijema s temeljnimi razvojnimi nalogami, značilnosti in izidi tega spoprijemanja pa se odražajo na njegovem nadaljnjem življenju. Eno o ...
Leto: 2009 Vir: Filozofska fakulteta (UL FF)
Končno poročilo o rezultatih raziskav
Oznake: socialno varstvo;materinski domovi;krizni centri;zavetišča za ženske;stanovanjske skupine;prostovoljsko delo;nevladne organizacije;
Spremljanje izvajanja programov socialnega varstva
Leto: 2012 Vir: Fakulteta za socialno delo (UL FSD)
Št. zadetkov: 6
Ključne besede:

Leto izdaje:


Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:


Jezik: