Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 172
Kratki znanstveni prispevek
Oznake: naravne motnje;obnova gozdov;drevesne vrste;nosilne vrste;spremljevalne vrste;manjšinske vrste;Slovenija;
Zaradi žleda leta 2014 in poznejšega napada podlubnikov bo v Sloveniji treba obnoviti velike površine prizadetih ali uničenih gozdov. Ob tem sta pomembni vprašanji, katere drevesne vrste bomo uporabili za obnovo in s katerimi vrstami bo v spremenjenih podnebnih razmerah mogoče doseči postavljene goz ...
Leto: 2017 Vir: Repozitorij Univerze v Ljubljani (RUL)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: Ailanthus altissima (Mill.) Swingle;tehnike odstranjevanja;visoki pajesen;gojenje gozdov;invazivne tujerodne drevesne vrste;smernice;gospodarjenje z gozdovi;
Visoki pajesen je ena bolj razširjenih tujerodnih drevesnih vrst v Sloveniji. Najpogosteje se razrašča zunaj gozda, včasih pa ga najdemo tudi v gozdnem prostoru. V naših gozdovih je kemično zatiranje prepovedano, zato smo preizkusili tri vrste mehanskega zatiranja te vrste. Najuspešnejša metoda je b ...
Leto: 2017 Vir: Digitalni repozitorij raziskovalnih organizacij Slovenije
Magistrsko delo
Oznake: drevesne vrste;občina Kobarid;urbana drevesa;izjemna in zavarovana drevesa;nasadi neavtohtonih vrst;
Popis drevesnih vrst v občini Kobarid
Leto: 2014 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Strokovni članek
Oznake: pridobivanje medu;medovite rastline;robinja;Robinia pseudacacia L.;
Robinija
Leto: 2008 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Strokovni članek
Oznake: pridobivanje medu;medovite rastline;mehurnik;kelrojterija;Koelreuteria paniculata Laxm.;okrasna drevesa;
Mehurnik
Leto: 2008 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Strokovni članek
Oznake: pridobivanje medu;medovite rastline;japonska nešplja;Eriobotrya japonica;hrana za čebele;
Japonska nešplja
Leto: 2008 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Strokovni članek
Oznake: pridobivanje medu;medovite rastline;jesenska vresa;Calluna vulgaris;hrana za čebele;
Jesenska vresa
Leto: 2008 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Strokovni članek
Oznake: pridobivanje medu;medovite rastline;trnata gledičevka;Gleditsia triacanthos;
Trnata gledičevka
Leto: 2008 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Strokovni članek
Oznake: pridobivanje medu;medovite rastline;mali jesen;Fraxinus ornus;
Mali jesen
Leto: 2008 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Strokovni članek
Oznake: pridobivanje medu;medovite rastline;rdeči bor;Pinus sylvestris;hrana za čebele;
Rdeči bor
Leto: 2008 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Št. zadetkov: 172
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:Tipologija:

Jezik: