Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 49
Magistrsko delo
Oznake: kačji pastirji;Mirna;naravovastvo;
Mirnska dolina je bila v preteklosti slabše odonatološko raziskana, do leta 2015 je bilo tu popisanih 37 vrst. Namen magistrske naloge je bil popisati prisotnost kačjih pastirjev na območju Mirnske doline in ovrednoti ustreznost obstoječih Natura 2000 območij za vrsti koščični škratec (Coenagrion o ...
Leto: 2017 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Magistrsko delo
Oznake: podatkovna baza CHILOBIO;CCA;GLM;model distribucije vrste;testiranje pomembnosti spremenljivk;primerjava napovedi modelov;
Modeliranje distribucije vrst vključuje široko paleto metodoloških pristopov in programskih orodij. V naši raziskavi smo z različnimi modeli preverjali vplive okoljskih spremenljivk na geografsko distribucijo strig (Chilopoda). Iz podatkovne baze CHILOBIO, ki združuje informacije o najdbah strig n ...
Leto: 2018 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Magistrsko delo
Oznake: črna vdova;spolni kanibalizem;vedenje;
V nalogi podrobneje predstavimo spolno biologije črne vdove, Latrodectus tredecimguttatus, ki živi na Balkanu, ter preverjamo prisotnost nekaterih za rod značilnih paritvenih vedenj. Vsa vedenja smo tudi kvantificirali. Prav tako smo iskali individualne razlike v agresivnosti tako pri samcih kot sam ...
Leto: 2018 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake:
Sixteen spider species, new to the Slovenian fauna, have been recorded: Aphantaulax trifasciata, Araneus triguttatus, Arctosa cinerea, Cnephalocotes obscurus, Helophora insignis, Heriaeus hirtus, Nomisia exornata, Nurscia albomaculata, Pardosa agricola, Pardosa pratiuaga, Pardosa proxima, Phrlodromu ...
Leto: 2010 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: Araneae;
A list of spider species collected in the wider Haloze region during the summer of 2002 is given. Altogether, 76 species belonging to 54 genera and 22 familles were recorded at 43 localities, representing the first comprehensive spider list of Haloze. Dipoena braccata (Theridiidae) and Scotophaeus s ...
Leto: 2004 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Magistrsko delo
Oznake: spolno vedenje;spolni dimorfizem;kanibalizem;
Vrsta pajka Caerostris darwini je znana po uporabi največjih kolesastih mrež, ki jih gradijo iz biološkega materiala, ki po natezni trdnosti presega vse ostale znane svile pajkov in celo večino sintetičnih vlaken. Nedavne publikacije poročajo tudi o spolnem velikostnem dimorfizmu, ki je običajno pov ...
Leto: 2019 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Magistrsko delo
Oznake: ihtiologija;sardela;sardon;slovensko morje;ikre;drst;sezona;
Sardela (Sardina pilchardus) in sardon (Engraulis encrasicolus) sta ekološko in gospodarsko pomembnejši vrsti rib, saj ohranjata ravnovesje med trofičnimi nivoji v severnem in srednjem Jadranu in predstavljata pomemben gospodarski vir vseh obmorskih držav Jadrana. Zaradi izkoriščenosti sardele in de ...
Leto: 2017 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Diplomsko delo
Oznake: pajki;vrstna pestrost;ocena vrstne pestrosti;ocena vrstne pestrosti;
Leto: 2008 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: Ljubljana;
Four spider species, Dictyna civica (Lucas 1850) (Dictynidae), Philodromus praedatus O. P. Cambridge 1871 (Philodromidae), Cheiracanthium mildei L. Koch 1864 (Miturgidae) and Clubiona similis L. Koch 1867 (Clubionidae), new for Slovenian fauna, have been recorded on bridges over the Ljubljanica rive ...
Leto: 2008 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Kratki znanstveni prispevek
Oznake: Psilochorus Simoni;
Psilochorus simoni (Berland, 1911) (Araneae, Pholcidae), a new record for Slovenian fauna from Postonjska ! jama cave
Leto: 2005 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Št. zadetkov: 49
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:

Tipologija:
Jezik: