Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 35
Izvirni znanstveni članek
Oznake: country-of-origin;brand;perceived brand name value;modelling;
The article investigates the importance of values of the perceived brand name from the external point of view perceived by the sample of consumers. Based on the stratified survey and the quantitative research the relationship between country of origin (COO), marketing mix elements and the perceived ...
Leto: 2011 Vir: Fakulteta za management (UP FM)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: logistics;distribution;vehicle routing problem;VRP;optimisation;simulation;visualisation;sustainability;
In many companies, a large share of costs in value chains is due to the distribution logistics. The problem is known as the vehicle routing problem (VRP) and many different algorithms are used for approximate solutions. The main point of the problem is to carry out deliveries from the central storag ...
Leto: 2013 Vir: Fakulteta za management (UP FM)
Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt)
Oznake: gradbeništvo;razvoj;strategija;Črna Gora;projekti;
Leto: 2011 Vir: Repozitorij Univerze na Primorskem (RUP)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: matematika;Evklidska algebra;kvaternionski Hilbertov prostor;praalgebra;Jacobson-McCrimmonov operator;spektralna norma;mathematics;Euclidean algebras;quaternionic Hilbert space;ultraprime algebras;Jacobson-McCrimmon operator;spectral norm;
We solve the problem of finding the best possible constant of ultraprimeness for the special class of Euclidean algebra called algebra of hermitian operators on a quaternionic Hilbert space. More precisely, we prove that for algebra of hermitian operators, equipped with spectral norm, the best possi ...
Leto: 2006 Vir: Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (UM FGPA)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: matematika;Lorentzova algebra;mathemarics;Lorentz algebra;
We solve the problem of finding the best possible constant of ultraprimeness for the special class of Euclidean algebra called Lorentz algebra. More precisely, we prove that for Lorentz algebra, equipped with spectral norm, thebest possible constant of ultraprimeness is 1/2 regardless of dimension.
Leto: 2005 Vir: Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (UM FGPA)
Znanstvena monografija
Oznake: matematika;geometrija;množice;evklidski prostori;
Simetrični stožci v evklidskih prostorih
Leto: 2010 Vir: Fakulteta za management (UP FM)
Znanstvena monografija
Oznake: logistika;sistemi;optimizacija;
Tehnična in ekonomska optimizacija logističnega sistema
Leto: 2012 Vir: Fakulteta za management (UP FM)
Ni določena
Oznake: matematika;funkcionalna analiza;Hilbertovi prostori;Banachove Liejave algebre;kompaktni operatorji;ultraprimarnost;enakomerna primarnost;ortogonalne algebre;simplektične algebre;mathematics;functional analysis;Hilbert spaces;Banach Lie algebgas;compact operators;ultraprimeness;uniform primeness;orthogonal algebras;symplectic algebras;
Koncept asociativnih praalgeber je razvil M. Mathieu, ki je tudi dokazal, da je ta koncept ekvivalenten neki oceni za normo elementarnig operatorjev, ki jo imenujemo enakomerna primarnost. V pričujočem članku definiramo enakomerno primarnost Banach Liejevih algeber in dokažemo, da so klasične Banach ...
Leto: 2001 Vir: Repozitorij Univerze v Ljubljani (RUL)
Ni določena
Oznake: matematika;algebra;funkcionalna analiza;jordanske algebre;Lorentzove algebre;Jacobson-McCrimmonov operator;ultraprimarnost;ultrapraalgebre;mathematics;algebra;functional analysis;Jordan algebras;Lorentz algebras;Jacobson-McCrimmon operator;ultraprimeness;
Zanimivo poglavje v teoriji Jordan Banachovih algeber je ultraprimarnost. V članku dokažemo, da je Lorentzova algebra ultrapraalgebra in da za konstanto ultraprimarnosti lahko vzamamo 1/3 ne glede na njeno dimenzijo.
Leto: 2001 Vir: Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru (DKUM)
Diplomsko delo
Oznake: nepremičnine;vrednotenje;metode;bančništvo;krediti;tveganje;
Analiza tveganja bank pri naložbah, zavarovanih z nepremičnino
Leto: 2009 Vir: Fakulteta za management (UP FM)
Št. zadetkov: 35
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:

Tipologija:

Jezik: