Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 35
Recenzija, prikaz knjige, kritika
Oznake:
Ulrich Beck: Kaj je globalizacija: Zmote globalizma - odgovori na globalizacijo
Leto: 2004 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Recenzija, prikaz knjige, kritika
Oznake: Weber;Max;1864-1920;Sociologija;Sociološke teorije;Recenzije;
Randall Collins: Max Weber, kratek oris
Leto: 2009 Vir: Filozofska fakulteta (UM FF)
Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji
Oznake: družinski procesi;družinska struktura;dijaki;dejavniki šolskega uspeha;
Družinski procesi in družinska struktura ter šolska uspešnost
Leto: 2010 Vir: Filozofska fakulteta (UM FF)
Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji
Oznake: šolska deviantnost;dijaki;šolski uspeh;dejavniki šolskega uspeha;
Šolska deviantnost in šolska uspešnost
Leto: 2010 Vir: Filozofska fakulteta (UM FF)
Diplomsko delo
Oznake: sociologija;politologija;ZDA;imperializem;islam;fundamentalizem;vpliv;terorizem;Judje;muslimani;Izrael;Palestina;diplomska dela;
Vse pogosteje smo priča terorističnim dejanjem, ki so naperjena proti Ameriki in Zahodu. Namen tega diplomskega dela je predstaviti glavne vzroke za nastanek radikalnih islamističnih organizacij, ki so odgovorne za nekatera izmed teh dejanj. Vse teroristične organizacije kot glavni vzrok navajajo na ...
Leto: 2009 Vir: Filozofska fakulteta (UM FF)
Diplomsko delo
Oznake: sociologija;politično komuniciranje;volitve;evropske volitve;volilne kampanje;Evropski parlament;internet;spletna stran;Facebook;družbena omrežja;svetovni splet;informacijska tehnologija;diplomska dela;
Uporaba interneta je postala eno najpomembnejših orodij političnega komuniciranja med politično in volilno kampanjo. V nalogi so predstavljeni teoretična izhodišča in obstoječe študije, ki se navezujejo na politično komuniciranje, najpogosteje uporabljene internetne tehnologije in storitve za namene ...
Leto: 2009 Vir: Filozofska fakulteta (UM FF)
Diplomsko delo
Oznake: sociologija;čefur;identiteta;ksenofobija;predsodki;stigmatizacija;migranti;subkultura;diplomska dela;
Besedo »čefur« zlahka uporabimo v vsakdanjem pogovoru in jo prepoznamo v funkciji razlikovanja med »nami« in »njimi«, ki izkazujejo drugačnost. Pri vprašanju, kaj točno beseda »čefur« pomeni, se zaenkrat ne moremo zanesti na nobeno uradno definicijo. Namen diplomske naloge Nekateri vidiki »čefurske« ...
Leto: 2010 Vir: Filozofska fakulteta (UM FF)
Diplomsko delo
Oznake: sociologija;Slovenija;starši;družina;nasilje nad otroki;vrste nasilja;posledice;statistika;nevladne organizacije;vladne organizacije;diplomska dela;
Nasilja v družini je več vrst: fizično, psihično ali čustveno nasilje, spolno nasilje, ekonomsko nasilje... Največ govorimo o fizičnem ali telesnem nasilju, katerega najbolj pogoste žrtve so povsod, tudi pri nas, ženske in otroci. Najbolj prikrito je psihično nasilje, ki se kaže kot čustveno izsilje ...
Leto: 2010 Vir: Filozofska fakulteta (UM FF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: zadovoljstvo;Slovenija;ekonomska razvitost;človekov razvoj;mednarodne primerjave;
Študija v primerjalni in longitudinalni perspektivi ugotavlja, kako so s svojim življenjem zadovoljni Slovenci. Ob tem je preučen odnos med dvema pokazateljema materialnega blagostanja (dohodek gospodinjstva, BDP per capita) ter subjektivnim občutkom zadovoljstva ljudi s svojim življenjem. Rezultati ...
Leto: 2008 Vir: Filozofska fakulteta (UM FF)
Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci
Oznake: sociologija religije;družbeni status;sekularizacija;Evropa;religiosity;social status;secularization;Christian heritage;Europe;
Testing the relationship between social status and religiosity in Christian Europe - a longitudinal perspective
Leto: 2011 Vir: Filozofska fakulteta (UM FF)
Št. zadetkov: 35
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:

Jezik: