Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 24
Izvirni znanstveni članek
Oznake: akustika;računalniški program Labview;računalniški program Matlab Simulink;računalniški program PurePath Studi;računalniški program Spectrum Lab;ultrazvok
Leto: 2013 Vir: dLib.si Digitalna knjižnica Slovenije
Ni določena
Oznake: labview;avtomatizacija;varistor;
V pričujočem delu je predstavljena posodobitev merilnega mesta in programiranje aplikacije za avtomatizacijo meritev U-I karakteristike varistorja. Posodobljeno merilno mesto vključuje osebni računalnik in inštrument, ki je povezan nanj, ter nadomešča stari, analogni inštrument, kateri ni imel možno ...
Leto: 2015 Vir: Fakulteta za elektrotehniko (UL FE)
Ni določena
Oznake: nedestruktivno testiranje;zvočna emisija;zvok;frekvenčna analiza;strojno učenje;
V podjetju Kolektor d.o.o. se je pojavila potreba po celovitem testiranju rotorjev bencinskih črpalk, zato je bil glavni namen magistrske naloge razvoj testnega mesta, ki bi omogočalo odkrivanje napak rotorjev. Ker rotorjev pri testu nismo smeli uničiti, smo posegali po nedestruktivnih metodah test ...
Leto: 2015 Vir: Fakulteta za elektrotehniko (UL FE)
Ni določena
Oznake: fonometer;gluha soba;studio;odmevni čas;merjenje hrupa;
Z meritvami akustičnih karakteristik sem se začela ukvarjati v času praktičnega izobraževanja, kjer sem s fonometrom merila akustiko prostorov različnih snemalnih studiev, sinher in režij. Zanimalo me je, kako hrup iz okolice vpliva na kvaliteto posnetka. Namen diplomskega dela je izmeriti odmevni ...
Leto: 2015 Vir: Fakulteta za elektrotehniko (UL FE)
Ni določena
Oznake: merilna negotovost;temperaturna odvisnost;tehtanje vozil med vožnjo;
V elektrotehniki ne obstaja električni element, ki bi bil sam po sebi popolnoma temperaturno neodvisen. To je fizikalna lastnost elektronov, ki se (pri večini) z višjo temperaturo gibljejo hitreje kot z nižjo. S tem se poveča možnost trkov med njimi, kar pri višjih temperaturah posledično poveča ele ...
Leto: 2016 Vir: Fakulteta za elektrotehniko (UL FE)
Ni določena
Oznake: akustika prostora;snemalni studio;akustična obdelava;akustične meritve;merilni sistemi;reverberacija;akustična absorpcija;akustična odbojnost;režija;snemalnica.;
V pričujočem delu je predstavljena problematika akustike prostorov, ki so namenjeni snemanju in obdelavi zajetega zvočnega signala. Na podlagi teoretičnih osnov akustike in teorije akustičnega opremljanja prostorov je predstavljen praktičen primer gradnje, opremljanja in akustičnih meritev sn ...
Leto: 2016 Vir: Fakulteta za elektrotehniko (UL FE)
Ni določena
Oznake: ogljikov dioksid;senzor;merilni princip;optične metode;infrardeča svetloba;plin;
Predstavljeno diplomsko delo obravnava različne merilne principe merjenja koncentracije ogljikovega dioksida, na katerih delujejo današnji senzorji ter možnosti njihovega umerjanja. Opisani so le najpomembnejši oziroma najpogosteje uporabljeni principi, saj bi opis vseh poznanih presegal obseg diplo ...
Leto: 2016 Vir: Fakulteta za elektrotehniko (UL FE)
Ni določena
Oznake: RLC meter;zvočna kartica;lock-in ojačevalnik;merjenje upornosti;merjenje kapacitivnosti;merjenje induktivnosti;
Diplomska naloga je obsegala izdelavo RLC merilnika z zvočno kartico kot sistemom za zajemanje signalov. Hkrati smo z zvočno kartico tudi generirali testni signal in z njim napajali merilno vezje. Vezje vsebuje napetostni delilnik, ki je sestavljen iz referenčnega upora znane upornosti in merjenega ...
Leto: 2016 Vir: Fakulteta za elektrotehniko (UL FE)
Ni določena
Oznake: večplastno tiskano vezje;ohišje;OrCAD;SolidWorks;CorelDraw;
V diplomskem delu je kronološko razdelan razvoj strojnega dela produkta ACTIVE PROBE INFINEON DAP, ki je last podjetja iSYSTEM Labs d.o.o. Elektronska naprava omogoča enostavnejše in naprednejše programiranje, razhroščevanje in sledenje programski kodi mikrokrmilnikov podjetja Infineon, do katerih d ...
Leto: 2017 Vir: Fakulteta za elektrotehniko (UL FE)
Ni določena
Oznake: 4-žična meritev;upornost;temperatura;segrevanje;4W meritev;testiranje;
Diplomsko delo obsega razvoj in posledično tudi realizacijo naprave, katera omogoča varno opravljanje 4-žične meritve upornosti. Le-ta pride v poštev pri merjenju obratovalnih temperatur transformatorjev, motorjev in podobnih navitij, ki so vgrajena v različnih napravah. Taki sklopi pri normalnem ob ...
Leto: 2017 Vir: Fakulteta za elektrotehniko (UL FE)
Št. zadetkov: 24
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:

Tipologija:Jezik: