Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 8
Izvirni znanstveni članek
Oznake: trg delovne sile;fleksibilizacija;prekarnost;revni zaposleni;prožna varnost;
The process of flexibilization of labour market creates new risks for employment as well as new forms of poverty. With flexible employment new forms and practices of employment develop, which decreases unemployment rate, but on the other hand diminishes the quality of employment. Very low on the qua ...
Leto: 2009 Vir: Fakulteta za socialno delo (UL FSD)
Magistrsko delo
Oznake:
Tvegane zaposlitve kot vidik fleksibilizacije trga delovne sile in nove oblike revščine
Leto: 2006 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Končno poročilo o rezultatih raziskav
Oznake: socialno varstvo;storitve;upravičenci storitev;uporabniki storitev;skrbništvo;oskrba na domu;
Izvajanje pomoči na domu
Leto: 2011 Vir: Fakulteta za socialno delo (UL FSD)
Končno poročilo o rezultatih raziskav
Oznake: revščina;socialna izključenost;ETHOS tipologija;
Leto: 2010 Vir: Repozitorij Univerze v Ljubljani (RUL)
Končno poročilo o rezultatih raziskav
Oznake: socialno varstvo;storitve;upravičenci storitev;uporabniki storitev;skrbništvo;oskrba na domu;raziskave FSD;
Izvajanje pomoči na domu
Leto: 2012 Vir: Fakulteta za socialno delo (UL FSD)
Končno poročilo o rezultatih raziskav
Oznake: socialno varstvo;materinski domovi;krizni centri;zavetišča za ženske;stanovanjske skupine;prostovoljsko delo;nevladne organizacije;
Spremljanje izvajanja programov socialnega varstva
Leto: 2012 Vir: Fakulteta za socialno delo (UL FSD)
Končno poročilo o rezultatih raziskav
Oznake:
Sociopsihološki vidiki izobraževanja oseb s posebnimi potrebami
Leto: 2009 Vir: Filozofska fakulteta (UL FF)
Ni določena
Oznake: brezdomstvo;
Namen študije je bil oblikovati kazalce za spremljanje pojava (odkritega in skritega) brezdomstva, ki bodo primerljivi s kazalci na evropski ravni, identificirati možne vire podatkov za oceno odkritega in skritega brezdomstva, opredeliti vrste skritega brezdomstva, na podlagi sekundarnih virov po ...
Leto: 2010 Vir: Pedagoška fakulteta (UL PEF)
Št. zadetkov: 8
Ključne besede:

Leto izdaje:Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:


Jezik: