Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 310
Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci
Oznake: Slovenija;podjetje;uspešnost poslovanja;izvoz;strategija trženja;marketing;konkurenčnost;
Težave pri merjenju uspešnosti poslovanja v gozdarstvu
Leto: 1985 Vir: Ekonomska fakulteta (UL EF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: Slovenija;podjetje;uspešnost poslovanja;izvoz;strategija trženja;marketing;konkurenčnost;
Težave pri merjenju uspešnosti poslovanja v gozdarstvu
Leto: 1985 Vir: Ekonomska fakulteta (UL EF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: gozdnogospodarska območja;proizvodni pogoji;prihodki;stroški;izjemni pogoji;dobiček;Šumarstvo;regionalni raspored;Slovenija;
Razlike v ekonomski zmogljivosti med gozdnogospodarskimi območji v SR Sloveniji
Leto: 1989 Vir: Digitalni repozitorij raziskovalnih organizacij Slovenije
Diplomsko delo
Oznake: podjetje;mednarodno poslovanje;poslovne enote;poslovanje podjetja;uspešnost poslovanja;kontrola;računovodstvo;računovodski izkazi;informacije;case study;storitve;
Leto: 2003 Vir: Ekonomska fakulteta (UL EF)
Diplomsko delo
Oznake: računovodstvo;revizija;notranja revizija;revizor;gospodarske družbe;podjetje;poslovanje podjetja;planiranje;primeri;Slovenija;regije;
Leto: 2001 Vir: Ekonomska fakulteta (UL EF)
Diplomsko delo
Oznake: računovodstvo;revizija;notranja revizija;zunanja revizija;revizor;nadzorni odbor;sodelovanje;standardi;
Leto: 2001 Vir: Ekonomska fakulteta (UL EF)
Diplomsko delo
Oznake: računovodstvo;informacije;boniteta;dobavitelji;kvaliteta;nabava;management;case study;
Leto: 2001 Vir: Ekonomska fakulteta (UL EF)
Diplomsko delo
Oznake: kapital;sredstva;dolgovi;dolgoročne rezervacije;revizija;revizor;vrednotenje;meritve;
Leto: 2001 Vir: Ekonomska fakulteta (UL EF)
Diplomsko delo
Oznake: Slovenija;revizija;poslovanje podjetja;računovodski izkazi;primerjave;modeli;dejavnost;izvajalci;izvajanje;faze;analiza;izboljšave;poročila;uporabniki;
Leto: 2002 Vir: Ekonomska fakulteta (UL EF)
Št. zadetkov: 310
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:Tipologija:

Jezik: