Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 4
Pregledni znanstveni članek
Oznake: kinematične meritve;Leica Geosystems;tahimeter;
Tehnične lastnosti tahimetrov Leica Geosystems
Leto: 2004 Vir: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (UL FGG)
Diplomsko delo
Oznake: matematika;hidrostatični-sezonsko-časovni model;večrazsežna linearna regresija;statistično vrednotenje;
Linearna regresija je ena izmed bolj uporabljenih statističnih metod, kar sledi iz dejstva, da se linearne modele lahko uporablja za veliko različnih problemov. V diplomski nalogi bo predstavljena večrazsežna linearna regresija in veljavnost večrazsežnega linearnega modela. Veljavnost modela lahko p ...
Leto: 2018 Vir: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (UL FGG)
Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt)
Oznake: geodezija;geodetske mreže;HE Vrhovo;pregradni objekti;
XXIV. izmera HE Vrhovo
Leto: 2009 Vir: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (UL FGG)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: tunnels;exploratory tunnel;geodetic displacement measurements;pre-face displacements;
Fitting the displacement function to the measured displacements enables the assessment of the stabilization process of the observed cross section and the determination of its normal behaviour. The displacement function consists of three parts. Whilst the third part has been successfully applied for ...
Leto: 2006 Vir: Repozitorij Univerze v Ljubljani (RUL)
Št. zadetkov: 4
Ključne besede:

Leto izdaje:


Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:


Jezik: