Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 27
Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji
Oznake: trust;relationship commitment;cooperation;competitive advantage;
In this paper we theoretically discuss some aspects of three important and mutually connected notions: the trust, the relationship commitment and the cooperation. All three concepts are crucial for success in todayʼs business world. All three concepts and terms are very complex, with several differe ...
Leto: 2013 Vir: Fakulteta za logistiko (UM FL)
Pregledni znanstveni članek
Oznake: oskrbovalne verige;zaupanje;pripadnost odnosu;sodelovanje;
Teoretična osvetlitev pomena zaupanja in pripadnosti odnosu v oskrbovalnih verigah
Leto: 2013 Vir: Fakulteta za logistiko (UM FL)
Diplomsko delo
Oznake:
Analiza potencialnih združitev slovenskih podjetij in blagovnih znamk na trgu mlečnih izdelkov
Leto: 2007 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji
Oznake: logistika;kompetence;podjetja;kvalitativne raziskave;kvantitativne raziskave;logistics;competencies;companies;qualitative research;quantitative research;
Leto: 2016 Vir: Fakulteta za logistiko (UM FL)
Diplomsko delo
Oznake: zadovoljstvo;pripadnost;motivacija;zaposleni;
Zaposleni pri delu je lahko uspešen, če je zadovoljen. Ni pa potrebno, da je posameznik tudi lojalen ali pripaden, da je uspešen in učinkovit. Vendar od pripadnega zaposlenega se lahko v kriznih trenutkih pričakuje višjo stopnjo zanesljivosti, dolgoročnejše sodelovanje, varovanje poslovnih skrivnost ...
Leto: 2011 Vir: Fakulteta za logistiko (UM FL)
Diplomsko delo
Oznake: bencinski servisi;novi sodelavci;uvajanje;socializacija;posledice;
Uvajanje novih sodelavcev na bencinskih servisih Petrol, d. d.
Leto: 2011 Vir: Fakulteta za logistiko (UM FL)
Diplomsko delo
Oznake: bolniški dopust;letni dopust;zaposleni;absentizem;transportno podjetje;
Odsotnosti delavcev z dela v manjših transportnih podjetjih
Leto: 2012 Vir: Fakulteta za logistiko (UM FL)
Diplomsko delo
Oznake: sistemi nagrajevanja;nagrada;nagrajevanje;analiza;
Analiza sistema nagrajevanja v podjetju Palfinger d. o. o.
Leto: 2012 Vir: Fakulteta za logistiko (UM FL)
Diplomsko delo
Oznake: izobraževanje;usposabljanje;zaposleni;organizacija;
Zaposleni ter njihov stalni osebni in profesionalni razvoj mora postati eden ključnih elementov v vsaki organizaciji. Znanje, pridobljeno z osnovnim izobraževanjem v času hitrega tehnološkega in gospodarskega razvoja, ne pokriva več vseh potreb, ki jih zaposleni potrebujejo za uspešno opravljanje de ...
Leto: 2013 Vir: Fakulteta za logistiko (UM FL)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: online recruitment;cultural differences;logistics;Slovenia;Germany;UK;
Job advertisements should reflect an ideal candidate that the company is looking for. This is especially important for logistic companies which - due to their service-oriented nature - are inseparably connected with their employees. This paper aims to compare and analyse Slovenian, German and Britis ...
Leto: 2010 Vir: Fakulteta za logistiko (UM FL)
Št. zadetkov: 27
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:

Jezik: