Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 33
Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji
Oznake: trust;relationship commitment;cooperation;competitive advantage;
In this paper we theoretically discuss some aspects of three important and mutually connected notions: the trust, the relationship commitment and the cooperation. All three concepts are crucial for success in todayʼs business world. All three concepts and terms are very complex, with several differe ...
Leto: 2013 Vir: Fakulteta za logistiko (UM FL)
Pregledni znanstveni članek
Oznake: oskrbovalne verige;zaupanje;pripadnost odnosu;sodelovanje;
Teoretična osvetlitev pomena zaupanja in pripadnosti odnosu v oskrbovalnih verigah
Leto: 2013 Vir: Fakulteta za logistiko (UM FL)
Diplomsko delo
Oznake:
Analiza potencialnih združitev slovenskih podjetij in blagovnih znamk na trgu mlečnih izdelkov
Leto: 2007 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji
Oznake: logistika;kompetence;podjetja;kvalitativne raziskave;kvantitativne raziskave;logistics;competencies;companies;qualitative research;quantitative research;
Leto: 2016 Vir: Fakulteta za logistiko (UM FL)
Ni določena
Oznake: izobraževanje;usposabljanje;logistika;zaposleni;podjetje;
Znanje je nekaj, česar nam nihče ne more vzeti. Izobrazba ima danes v svetu izjemno velik pomen, saj lahko na podlagi strokovne izobrazbe kvalitetno opravljamo delo. Seveda je pomembno tudi dejstvo, da je le-ta primerno združena s prakso. Dandanes enostavno ne gre več, da bi bili ena brez druge. Teg ...
Leto: 2018 Vir: Fakulteta za logistiko (UM FL)
Diplomsko delo
Oznake: kompetence;delovna mesta;logistika;Slovenske železnice;diplomske naloge;
V diplomski nalogi smo najprej razložili, kakšna je definicija kompetenc ter delitev kompetenc. Definicijo in delitev kompetenc smo povzeli po različnih avtorjih, in sicer po Mileni Majcen, Andreju Kohontu, Branetu Grubanu in Ivanu Svetliku. V nadaljevanju smo pojasnili cilje diplomskega dela in upo ...
Leto: 2018 Vir: Fakulteta za logistiko (UM FL)
Diplomsko delo
Oznake: generacija milenijcev;generacija y;motivacija;vodenje;delovna mesta;diplomske naloge;
V diplomskem delu smo se ukvarjali z motiviranjem predstavnikov generacije milenijcev oz. generacije Y na njihovem delovnem mestu. V teoretičnem delu smo s pomočjo domače in tuje literature opisali osnovo teorije. V prvem poglavju smo preučili pojem motivacije ter opisali različne izbrane teorij ...
Leto: 2018 Vir: Fakulteta za logistiko (UM FL)
Magistrsko delo
Oznake: kompetence;organizacijska kultura;zaposleni;ergonomija;učinkovitost;distribucijski centri;logistics;magistrske naloge;
Delo zajema pregled in analizo kompetenc in organizacijske kulture. Kompetence so ključnega pomena za opravljanje dela, saj zgolj kompetentni sodelavci opravljajo kvalitetno delo, ki omogoča napredek, razvoj in obstoj podjetja. Organizacijska kultura vpliva na počutje zaposlenih v delovnem okolju in ...
Leto: 2019 Vir: Fakulteta za logistiko (UM FL)
Diplomsko delo
Oznake: zadovoljstvo;pripadnost;motivacija;zaposleni;
Zaposleni pri delu je lahko uspešen, če je zadovoljen. Ni pa potrebno, da je posameznik tudi lojalen ali pripaden, da je uspešen in učinkovit. Vendar od pripadnega zaposlenega se lahko v kriznih trenutkih pričakuje višjo stopnjo zanesljivosti, dolgoročnejše sodelovanje, varovanje poslovnih skrivnost ...
Leto: 2011 Vir: Fakulteta za logistiko (UM FL)
Diplomsko delo
Oznake: bencinski servisi;novi sodelavci;uvajanje;socializacija;posledice;
Uvajanje novih sodelavcev na bencinskih servisih Petrol, d. d.
Leto: 2011 Vir: Fakulteta za logistiko (UM FL)
Št. zadetkov: 33
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:

Jezik: