Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 34
Izvirni znanstveni članek
Oznake: vzgoja in izobraževanje;bralna pismenost;branje;bralnost;pedagoška psihologija;PISA 2009;raziskave;
V članku smo analizirali dosežke slovenskih učencev v bralni pismenosti, zbrane v mednarodni raziskavi PISA 2009, in jih analizirali z vidika povezanosti teh dosežkov z elementi kompetence učenja učenja . Najprej s psihološkega vidika predstavimo dva osnovna elementa kompetence učenja učenja, k razv ...
Leto: 2011 Vir: Filozofska fakulteta (UL FF)
Strokovni članek
Oznake: šole;opismenjevanje;funkcionalna pismenost;celostni pouk;opismenjevanje;strateško učenje;samoregulacijsko učenje;komunikacija;modeli;strategije;učenje;branje;
Proces opismenjevanja je pomeben proces v izobraževanju. Tradicionalni pouk je proces opismenejvanja, kot razvoj blralnih in pisnih sposobnosti, omejeval na prvo leto šolanja. Sodobni proces pa vidi v opismenjevanju razvoj kognitivnih, metakognitivnih jezikovnih spoobnosti, ki omogočajo komunikacijo ...
Leto: 1999 Vir: Filozofska fakulteta (UL FF)
Pregledni znanstveni članek
Oznake: branje;pouk;korikulum;bralna vzgoja;slovenščina;
Izhodišča za prenovo bralnega pouka pri predmetu slovenski jezik
Leto: 1995 Vir: Filozofska fakulteta (UL FF)
Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci
Oznake: ciljna usmerjenost;motivacija;neprilagojeno vedenje;učna uspešnost;goljufanje;povzetki;goal orientation;motivation;maladaptive behavior;academic achievement;cheating;abstracts;
Classroom goal orientations, students' motivation as predictors of students' maladaptive behaviour and their achievement in secondary school
Leto: 2009 Vir: Filozofska fakulteta (UL FF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: kariera;poklicno odločanje;dijaki;
V raziskavi smo preučevali težave, s katerimi se srežujejo srednješolci pri odločanju o nadaljnjem izobraževanju, tj. pri izbiri študija. Izhajali smo iz teoretične taksonomije težav pri kariernem odločanju avtorjev Gatija, Krausza in Osipowa, ki smo jo preverjali z vprašalnikom Career Decisionmakin ...
Leto: 2007 Vir: Filozofska fakulteta (UL FF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: poklicno odločanje;odločanje;petfaktorski model osebnosti;samoučinkovitost;samouravnavanje;dijaki;
Vloga osebnostnih in motivacijskih dejavnikov pri poklicnem odločanju
Leto: 2007 Vir: Filozofska fakulteta (UL FF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: socialna sprejetost;učenci;otroci;mladostniki;starostne razlike;
V osemdesetih in devetdesetih letih prejšnjega stoletja so začeli raziskovalci množično raziskovati, kakšne so značilnosti učencev, ki pripadajo različnim sociometričnim skupinam. Vendar pa so bile tovrstne raziskave le redko izvedene pri mladostnikih. Prav tako tovrstne raziskave niso vključevale r ...
Leto: 2007 Vir: Filozofska fakulteta (UL FF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: bralna motivacija;učenci;starostne razlike;medspolne razlike;bralna uspešnost;
Bralna motivacija učencev v osnovni šoli
Leto: 2004 Vir: Filozofska fakulteta (UL FF)
Pregledni znanstveni članek
Oznake: emocionalna inteligentnost;osebnostne lastnosti;modeli;
Konstrukt emocionalne inteligentnosti
Leto: 2003 Vir: Filozofska fakulteta (UL FF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: čustvena inteligentnost;merjenje;osebnostne lastnosti;socialna sprejetost;samopodoba;učenci;
Povezanost čustvene inteligentnosti z nekaterimi vidiki psihosocialnega funkcioniranja pri učencih osnovne in srednje šole
Leto: 2003 Vir: Filozofska fakulteta (UL FF)
Št. zadetkov: 34
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:

Tipologija:

Jezik: