Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 5
Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)
Oznake: desnica;ideologija;Slovenija;
"Udbomafija" kot strukturni element današnje desne ideologije
Leto: 1996 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Strokovni članek
Oznake: nihilizem;vrednote;mladina;sveto;politični programi;
Esej predstavlja predavanje, ki ga je avtorica imela na Teološki fakulteti v Ljubljani v okviru predavanj s teološkega tečaja o aktualnih temah za študente in izobražence dne 19. novembra 1985. Avtorica problematizira vrednotenje sploh, še posebej t. i. temeljno vrednoto, ki jo v sodobnem času najpr ...
Leto: 1999 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Raziskovalni podatki
Oznake: demografija;bivalni pogoji v času študija;ocena dohodkov študenta (starši;štipendija;delo;posojila);članstvo v organizacijah (samoupravni organi šolske ustanove ali študentskega doma;zks);znanje tujih jezikov;spremljanje tiskanih medijev (študentski;poljudne in strokovne revije;dnevniki;tedniki);stališče o študentskih revijah;oddajah;obiskovanje prireditev;kino predstav;prosti čas;stališče o zaposlovanju v tujini po končanem šolanju;stališče o t.im. odtoku možganov;stališče o družini;stališče o zakonski zvezi;stališča o pornografija;stališča o spolnih odnosih pred poroko;stališča o spolnem življenju;dejavniki;ki so vplivali na izbiro študija;zaželjene značilnosti bodočega delovnega mesta;koristi pridobljene izobrazbe pri bodočem delu;faktorji vpliva na napredovanje;vrednote;stališče o študentskih gibanjih;vplivi študentskih gibanj;enakost med spoloma;mnenje o diskriminaciji;mnenje o cenzuri;politična pripadn;
Mednarodna raziskava, izveneda na pobudo Internation Social Sience Council, zajema vprašanja o vlogi študenta v sodobni družbi. Raziskovalce zanima, kako študentje v različnih deželah opredeljujejo svojo vlogo v družbi, katere socialne vrednote so za njih pomembne in kaj določa prvo in drugo. Vpraša ...
Leto: 2007 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Poljudni članek
Oznake: parlament;slovenski parlament;politične stranke;
Leto: 1991 Vir: dLib.si Digitalna knjižnica Slovenije
Raziskovalni podatki
Oznake: pomembni zgodovinski dogodki;za slovence najpomembnejše zgodovinske osebnosti;pripravljenost za obrambo domovine;poznavanje zgodovinskih dejstev;razpad avstroogrske in usoda slovencev;ocena življenjskih razmer glede na zgodovinska obdobja;ocena ravnanja slovenskih politikov ob okupaciji leta 1941;ocena vloge komunistične stranke med drugo svetovno vojno;podpora partizanstvu;podpora domobranstvu;ocena vloge katoliške cerkve med drugo svetovno vojno;kolaboracija;odnos do povojnih pobojev;poznavanje resolucije informbiroja;ocena vloge edvarda kardelja;ocena povojnega obdobja;ocena življenja v jugoslaviji;vzroki razpada jugoslavije;ocena položaja slovencev glede na politični in državni okvir;dejavniki delitve slovenskega naroda;stališča do medvojnih in povojnih dogodkov;odnos do zgodovinskih obeležij;pojmovanje sprave;levica in desnica v politiki;zadovoljstvo z demokracijo v sloveniji;strankarske preference;odnos do strank in njihovega delovanja;ocena političih osebnosti;ocena stanja gospodarstva;odnos do poslancev;odnos do volitev;ugledne politične osebnosti;Politika, stranke, volitve;Sedanjost in preteklost;Razumevanje preteklosti;Politične in upravne vede;Politika - volitve;Družba in kultura - družbene navade in stališča;Slovenija;
Glavnina ankete je namenjena preverjanju kolektivnega zgodovinskega spomina glede mejnikov slovenske zgodovine, s posebnim poudarkom na ocenah dogajanja med 2. svetovno vojno in po njej. Teme, glede katerih so raziskovalci pričakovali razhajana ocen javnosti, so zlasti odnos do partizanov in domobra ...
Leto: 2000 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Št. zadetkov: 5
Ključne besede:

Leto izdaje:Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:


Jezik: