Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 36
Pregledni znanstveni članek
Oznake: regionalni razvoj;ekonomska geografija;nerazvita območja;podeželje;
V članku pišemo o pojmih geografska marginalnost, perifernost in obrobnost in navajamo razloge za razlikovanje med njimi. Navajamo nekaj primerov raziskav geografske marginalnosti v svetu in nekaj pogledov slovenskih avtorjev na geografsko marginalnost ter na opredeljevanje geografsko marginalnih ob ...
Leto: 2004 Vir: Filozofska fakulteta (UL FF)
Predgovor, spremna beseda
Oznake: geografska teorija;slovenska geografija;Zveza geografov Slovenije;Slovenija;
90-letnica organizirane društvene dejavnosti slovenskih geografov
Leto: 2012 Vir: Filozofska fakulteta (UL FF)
Pregledni znanstveni članek
Oznake: political geography;border regions;regional planning;regional development;Slovenia;
Geographical marginality as a research topic in Slovenian geography
Leto: 2012 Vir: Filozofska fakulteta (UL FF)
Pregledni znanstveni članek
Oznake: regionalni razvoj;ekonomska geografija;nerazvita območja;podeželje;
V članku pišemo o pojmih geografska marginalnost, perifernost in obrobnost in navajamo razloge za razlikovanje med njimi. Navajamo nekaj primerov raziskav geografske marginalnosti v svetu in nekaj pogledov slovenskih avtorjev na geografsko marginalnost ter na opredeljevanje geografsko marginalnih ob ...
Leto: 2004 Vir: Filozofska fakulteta (UL FF)
Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci
Oznake: geografija;agrarna geografija;podeželje;varstvo okolja;sonaravni razvoj;Slovenija;
Obravnavan je položaj geografije podeželja v slovenski geografiji. Uporabljeni so bili nekateri podatki o pojavljanju geografije podeželja v različnih študijskih programih in bibliografski podatki o obsegu gradiva s tega področja v osrednji geografski knjižnici. Podan je pregled geografskih del, ki ...
Leto: 2002 Vir: Pedagoška fakulteta (UL PEF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: Domžale;Slovenija;urbanizacija;
Družbenogeografski vidiki preobrazbe pokrajine v občini Domžale
Leto: 1992 Vir: Pedagoška fakulteta (UL PEF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: socialna geografija;kulturna pokrajina;gospodarstvo;Domžale;
Socioeconomic transformation of the commune of Domžale - research method
Leto: 1993 Vir: Pedagoška fakulteta (UL PEF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: migracije;promet;Haloze;
Promet in dnevna migracija v Halozah
Leto: 1995 Vir: Pedagoška fakulteta (UL PEF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake:
Raziskovanje prometne dostopnosti do delovnih mest za potrebe prostorskega planiranja na primeru Slovenije
Leto: 1989 Vir: Pedagoška fakulteta (UL PEF)
Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci
Oznake: marginalizacija;marginalnost;geografija;geografsko raziskovanje;globalizacija;
Leto: 2015 Vir: Fakulteta za humanistične študije (UP FHŠ)
Št. zadetkov: 36
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:

Tipologija:

Jezik: