Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 7
Izvirni znanstveni članek
Oznake: ujme;ekološka sanacija;gozdovi;fitocenološka analiza;neukrepanje;pomlajevanje;
V raziskavi smo analizirali razvoj gozdnih sestojev, prizadetih po naravni ujmi. Osredotočili smo se na primerjavo razvoja vegetacije med saniranimi (sečnja in spravilo sta bila izvedena) in nesaniranimi (sečnja in spravilo nista bila izvedena) deli poškodovanih gozdnih sestojev. Izmerili smo značil ...
Leto: 2013 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: gozdni sestoji;zgradba sestojev;pragzdovi;Slovenija;vrzeli;bukovi gozdovi;
Gap dynamics and structure of two old-growth beech forest remnants in Slovenia
Leto: 2013 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci
Oznake: lastniki gozdov;povezovanje;zasebni gozdovi;nega gozdov;
Spodbujanje nege gozdov v razdrobljeni gozdni posesti
Leto: 2012 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: jelka;Abies alba;vrzeli;motnje;bukev;Fagus sylvatica;drevesne vrste;rastlinska sociologija;drevesne združbe;
Gap regeneration and replacement patterns in an old-growth Fagus-Abies forest of Bosnia-Herzegovina
Leto: 2010 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Pregledni znanstveni članek
Oznake: bukev;Fagus sylvatica L.;pragozdovi;gozdni rezervati;struktura gozdov;dinamika gozdov;režimi motenj;gojenje gozdov;
Zgradba in razvoj pragozdov in ohranjenih bukovih gozdov v Evropi
Leto: 2008 Vir: Digitalni repozitorij raziskovalnih organizacij Slovenije
Izvirni znanstveni članek
Oznake: gozdni rezervati;ohranjanje habitatov;biotska raznovrstnost;gozdarstvo;
Namen prispevka je presoja raziskovalnega dela v rezervatih in tudi naravovarstvena ocena gozdnih rezervatov s poudarkom na ohranjanju naravne biotske pestrosti. Izmerili smo količino (volumen) in kakovost (debelinska struktura, struktura različnih razkrojnih stadijev) ostankov odmrlih dreves, ki st ...
Leto: 2014 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Poljudni članek
Oznake: varovalni gozdovi;posvetovanja;
Zaključki in usmeritve posvetovanja Varovalni gozdovi: presoja naravnih nevarnosti, načrtovanje in gospodarjenje
Leto: 2012 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Št. zadetkov: 7
Ključne besede:

Leto izdaje:Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:


Jezik: