Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 78
Ni določena
Oznake: MAO;ligaze Mur;zaviralec;protibakterijske učinkovine;nevrodegenerativne bolezni;
Monoamin oksidaza (MAO) je encim, ki katalizira oksidativno deaminacijo aminov, in ki se nahaja na zunanji membrani mitohondrijev. Poznamo dve izoformni obliki encima, MAO A in MAO B, ki se razlikujeta predvsem v substratih. Obe obliki sta pomembni tarči pri zdravljenju nevrodegenerativnih bolezni, ...
Leto: 2019 Vir: Fakulteta za farmacijo (UL FFA)
Magistrsko delo
Oznake: geodezija;magistrska dela;geodetska mreža;horizontalna izmera;višinska izmera;izravnava;kontrola stabilnosti;horizontalni premiki;vertikalni premiki;
Na območju melišča na Potoški planini je drsenje drobirskega materiala stalni proces. Po analizah in ocenah geologov to vpliva na količine drobirskega materiala v rečni strugi pod lijakom na vznožju melišča. Za večletno spremljanje oblike površja melišča ter ocenjevanje količin materiala je bila z ...
Leto: 2015 Vir: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (UL FGG)
Magistrsko delo
Oznake: geodezija;magistrska dela;spremljanje stabilnosti;oporni zid;premiki;deformacije;izravnava;horizontalni premiki;vertikalni premiki;klasična geodetska izmera;geometrični nivelman;
V magistrski nalogi obravnavamo praktičen primer spremljanja stabilnosti opornega zidu, za katerega se po končanju gradbenih del predvideva nagib in posed. Izdelava naloge je vključevala izmero in obdelavo podatkov treh terminskih izmer, na osnovi katerih smo želeli ugotoviti, ali je ob obremenit ...
Leto: 2016 Vir: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (UL FGG)
Diplomsko delo
Oznake: geodezija;diplomska naloga;UNI;GIG;jez Markovci;MHE Markovci;stabilizacija reperja;višinska mreža;geometrični nivelman;
Med gradnjo male hidroelektrarne v Markovcih je bila višinska točka – reper, ki je omogočala prenos višine na prelivna polja, uničena. V diplomski nalogi je predstavljen proces stabilizacije in določitve definitivnih višin novih reperjev. Izvedena je bila izmera geometričnega nivelmana z navezavo na ...
Leto: 2016 Vir: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (UL FGG)
Diplomsko delo
Oznake: geodezija;diplomska naloga;UNI;GIG;vodomerna lata;nivelmanska mreža;obala;višinski datum;izravnava;ocena natančnosti;
Za potrebe določitve geoida in povezavo višinskega in globinskega datuma smo vodomerne late ob slovenski obali navezali na nivelmansko mrežo Slovenije. Na osnovi izmere z metodo geometričnega nivelmana in obdelavo merjenih vrednosti smo vsem vodomernim latam določili nadmorske višine v višinskih dat ...
Leto: 2017 Vir: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (UL FGG)
Diplomsko delo
Oznake: geodezija;diplomska naloga;VSŠ;TUN;geodetska mreža;stari državni koordinatni sistem;horizontalna izmera;višinska izmera;ocena natančnosti;izravnava;ekscentrični signali;
Mimo letališča Jožeta Pučnika poteka gradnja obvozne ceste, zaradi širitve letališča in drugih objektov. V diplomski nalogi je predstavljena vzpostavitev geodetske mreže, katere namen je določitev izhodiščnih točk za zakoličbo in posnetek končnega stanja. Koordinate so določene v starem državnem koo ...
Leto: 2018 Vir: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (UL FGG)
Magistrsko delo
Oznake: geodezija;magistrska dela;prostornina;zemeljske mase;interpolacija;
V magistrskem delu smo analizirali določevanje prostornin zemeljskih mas na osnovi različnih načinov zajema prostorskih podatkov. Podatke smo zajeli s terestričnim laserskim skeniranjem ter s klasično detajlno izmero. Meritve smo opravili z inštrumentom Leica Nova MS50. Metodi zajema sta bili ponovl ...
Leto: 2018 Vir: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (UL FGG)
Magistrsko delo
Oznake: geodezija;magistrska dela;letalnica bratov Gorišek;izmera vodil;metoda najmanjših kvadratov;
Na Letalnici bratov Gorišek se za izdelavo zaletne smučine uporablja freza. Njen položaj se regulira z bočnima vodiloma, po katerih se ta premika. Detajlne točke za določitev geometrije vodil so določene na mestih, kjer so pritrdilni vijaki. Dosedanja kontrola položaja vodil, ki vključuje izmero vrh ...
Leto: 2018 Vir: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (UL FGG)
Diplomsko delo
Oznake: geodezija;diplomska naloga;UNI;GIG;rekonstrukcija ceste;geodetska dela;Plateia;načrtovanje;vzdolžni in prečni prerezi;
Geodet je eden izmed prvih, kot tudi eden izmed zadnjih prisotnih na gradbišču. Tako je tudi pri rekonstrukciji cestne infrastrukture, saj je potrebno pred samo rekonstrukcijo objekta zagotoviti ustrezne geodetske podlage, načrtovati geodetska dela med in po rekonstrukciji objekta. Med izvajanjem gr ...
Leto: 2018 Vir: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (UL FGG)
Diplomsko delo
Oznake: geodezija;diplomska naloga;UNI;GIG;geometrični nivelman;lokalna nivelmanska mreža;deformacije objekta;izravnava;geodetske kontrolne meritve;vertikalni premik;
Za potrebe spremljanja višinske stabilnosti cerkve sv. Benedikta v Kančevcih so se na objektu stabilizirali reperji in vzpostavila se je lokalna nivelmanska mreža. V okviru diplomske naloge je bila izvedena ničelna in prva izmera lokalne nivelmanske mreže. Na osnovi obdelave merjenih višinskih razli ...
Leto: 2018 Vir: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (UL FGG)
Št. zadetkov: 78
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:Jezik: