Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 25
Magistrsko delo
Oznake: invazivne tujerodne vrste;stališča;znanje;gimnazijski izobraževalni programi;strokovni izobraževalni programi;
Širjenje invazivnih tujerodnih vrst (ITV) predstavlja čedalje večji svetovni problem. Uspešnost nadzorovalnih programov ITV je odvisna od javne podpore, zato je potrebno poznati ozaveščenost in stališča javnosti do ITV. V naši raziskavi smo ugotavljali, kakšen je odnos dijakov različnih izobraževaln ...
Leto: 2018 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Diplomsko delo
Oznake: šolski sistem;Slovenija;kurikulum;botanični učbeniki;primarjava;
Razvoj slovenskih botaničnih učbenikov je tema, ki v preteklosti ni bila pogosto obravnavana in še manj objavljena. V pričujoči diplomski nalogi smo se odločili predstaviti vsebino v štirih sklopih: splošni pregled šolskega sistema na Slovenskem, razvoj botanike v kurikulumu skozi čas, splošen pregl ...
Leto: 2016 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Magistrsko delo
Oznake: razširjenost;naravovarstveni status;
Skupina močvirske kukavice (O. palustris agg.) je v Sloveniji slabo znana in slabo raziskana. Iz podatkov herbarijskega materiala Univerze v Ljubljani (ULJ) je razvidno, da se pri nas zagotovo pojavljata dva taksona – rahlocvetna kukavica (O. laxiflora) in močvirska kukavica (O. palustris), nekateri ...
Leto: 2018 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Magistrsko delo
Oznake: taksonomija;morfologija;razširjenost;Slovenija;določevalni ključ;
Murke (Nigritella) so taksonomsko in morfološko težaven rod v družini kukavičevk (Orchidaceae), iz katerega so bile v Sloveniji donedavna poznane le tri vrste. V zadnjih letih so nekateri raziskovalci potrdili uspevanje vsaj še treh vrst. V okviru magistrskega dela smo poiskali populacije vseh potrj ...
Leto: 2017 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: flora;Slovenija;ogrožene vrste;
Nezadostno znane enokaličnice slovenskega Rdečega seznama
Leto: 2006 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake:
During the Youth Research Camp Dolenja vas '98 in the begining of July 1998, some floristic investigations were carried out in the south-western part of the Dolenjska region. The research was based on the mapping of vascular plant in two quadrants of MTB grid, covering the Ribnica valley and its sur ...
Leto: 2000 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake:
During the Youth Research Camp Čatež '97, floristical group was mapping vascular plants in 2 quadrants of the MTB grid (0055/2 and 0055/4). The artidediscusses the results of this research and presents some of the most interesting recorded species: Geranium pyrenaicum, Nigella damascena, Coriandrum ...
Leto: 2000 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Recenzija, prikaz knjige, kritika
Oznake: rastlinske vrste;geografska razširjenost;Slovenija;Vreš, Branko: Rastlinstvo življenjskih okolij v Sloveniji;ocene in poročila;
Branko Vreš, Darinka Gilčvert Berdnik in Andrej Seliškar, 2014: Rastlinstvo življenjskih okolij v Sloveniji z navodili za pripravo herbarija, Pipinova knjiga, Podsmreka, 492 strani
Leto: 2014 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Diplomsko delo
Oznake: mokrišča;rdeči seznam;ogroženost;naravovarstvo;Borovnica;Ljubljansko barje;slovenska flora;
Naravovarstveni pomen flore mokrišč v dolini Prušnice pri Borovnici
Leto: 2014 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: Cerkniško jezero;
V prispevku so predstavljeni rezultati dela botanične skupine na raziskovalnem taboru študentov biologije RTSB Cerknica 2006, ki je potekal julija 2006 v Cerknici na Notranjskem. Skupina je po metodi srednjeevropskega kartiranja flore popisovala višje rastline v 7 kvadrantih (0152/3, 0152/4, 0153/3, ...
Leto: 2012 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Št. zadetkov: 25
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:

Jezik: