Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 24
Magistrsko delo
Oznake: učitelji;učenci;avtonomija;samoodločanje;intrinzična motivacija;magistrska dela;
Osnovni namen raziskave magistrskega dela je ugotoviti, v kakšnem odnosu so značilnosti delovnega mesta učiteljev ter spodbujanje avtonomije pri učencih in ali obstaja povezanost med učiteljevim obvladovanjem poučevane snovi in spodbujanjem avtonomije pri učencih. Delo je sestavljeno iz teoretičnega ...
Leto: 2014 Vir: Filozofska fakulteta (UM FF)
Diplomsko delo
Oznake: kazensko pravo;diplomska dela;
Diplomsko delo predstavlja detektivsko dejavnost v Republiki Sloveniji in obravnava meje dovoljenih posegov v zasebnost posameznika s strani detektivov. Predmet diplomske naloge je obravnavan z vidika upoštevanja ustavnosti, zakonitosti, dovoljenosti ter upravičenosti posegov v ustavno pravico do za ...
Leto: 2016 Vir: Pravna fakulteta (UM PF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: avtonomija;spodbujanje;učenci;učitelji;preverjanje znanja;
Ključni namen raziskave je bil preveriti nekatere dejavnike spodbujanja avtonomije učencev pri učiteljih v osnovni in srednji šoli: značilnosti delovnega mesta, vključenost učiteljev v priprave učencev na zunanje preverjanje znanja in dosežke šole na zunanjih preverjanjih znanja. Dodatno smo preveri ...
Leto: 2015 Vir: Pedagoška fakulteta (UM PEF)
Magistrsko delo
Oznake: magistrska dela;blokovno programiranje;tekstovno programiranje;programski jeziki;prehod;poučevanje programiranja;
V magistrskem delu bomo obravnavali izzive pri prehodu z učenja blokovnega programiranja na tekstovno programiranje v osnovnih šolah. Večina šol v zgodnjem poučevanju programiranja uporablja blokovne sisteme za programiranje, ki so se v dosedanjih raziskavah izkazali za uspešne. V nadaljevanju pouče ...
Leto: 2020 Vir: Fakulteta za naravoslovje in matematiko (UM FNM)
Diplomsko delo
Oznake: stres;poklici;učitelji;življenjski slog;zadovoljstvo;diplomska dela;
Osnovni namen raziskave je bil ugotoviti, ali obstaja povezava med dejavniki zdravega načina življenja in zaznano stopnjo stresa učiteljev. Poleg tega smo želeli odkriti, ali obstaja povezanost stopnje zaznanega stresa učiteljev z njihovimi sociodemografičnimi podatki, zadovoljstvom s poklicem in s ...
Leto: 2012 Vir: Filozofska fakulteta (UM FF)
Magistrsko delo
Oznake: panel protiteles;pretočna citometrija;limfom;
AI Imunofenotipizacija s pretočnim citometrom (IPC) je že dolgo uveljavljena metoda za diagnozo B-celičnih limfomov in klasifikacijo le teh. Metoda se z vedno zmoglivejšimi pretočnimi citometri hitro razvija. Prav tako je hiter tudi razvoj označevalcev. Vedno več laboratorijev po svetu uporablja 8- ...
Leto: 2018 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Diplomsko delo
Oznake: politika podjetja;planiranje poslovanja;vizija;cilj;konkurenca;poslanstvo;prednost;slabosti;tveganje;življenjski cikel;
V diplomskem seminarju smo predstavili podjetje REMF d. o. o kot podjetje z dolgoletno tradicijo in močnimi koreninami na tržišču. Nadaljevali smo s proučitvijo upravljanja in vodenja podjetja REMF d. o. o., kjer smo predstavili vodilne v podjetju REMF d. o. o. in razporeditev vodilnih zaposlenih po ...
Leto: 2012 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Diplomsko delo
Oznake: cisteinski katepsini;katepsin X;kolorektalni rak;ovarijski rak;testi ELISA;analiza meritev;
Leto: 2011 Vir: Fakulteta za farmacijo (UL FFA)
Magistrsko delo
Oznake: dogovorjene cene;pogajanja;Zavod za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije;upravljanje stroškov za zdravila;najvišja priznana vrednost;
Leto: 2014 Vir: Fakulteta za farmacijo (UL FFA)
Magistrsko delo
Oznake: kakovost življenja;dejavniki vpliva;kronična obstruktivna pljučna bolezen;urejenost astme;racionalno zdravljenje;
Leto: 2015 Vir: Fakulteta za farmacijo (UL FFA)
Št. zadetkov: 24
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:Jezik: