Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 66
Izvirni znanstveni članek
Oznake: Slovenija;civilno pravo;zakoniki;ODZ;pravne praznine;analogija;zapolnjevanje pravnih praznin;pravna pravila;formalno;materialno;intertemporalno pravo;
Prispevek obravnava pravnoteoretični okvir za uporabo pravnih pravil ODZ v sodobnem civilnem pravu Republike Slovenije. Avtor zastopa stališče, da je potrebno ločevati med pravimi klasičnimi pravnimi prazninami, ki se na podlagi drugega odstavka 3. člena Zakona o sodiščih zapolnjujejo s pomočjo anal ...
Leto: 2011 Vir: Pravna fakulteta (UM PF)
Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci
Oznake: obligacijsko pravo;stanovanjski zakon;najemna pogodba;najemna razmerja;Slovenija;
Tenancy Law in Slovenia
Leto: 2003 Vir: Pravna fakulteta (UM PF)
Strokovni članek
Oznake: odločbe;komentarji;odškodninsko pravo;civilno pravo;sodišča;
Sodba VSRS II Ips 267/2005 z dne 15.03.2007 - Uporaba ekonomske analize prava v slovenskem odškodninskem pravu
Leto: 2009 Vir: Pravna fakulteta (UM PF)
Recenzija, prikaz knjige, kritika
Oznake: ocene in poročila;Georgakopoulos, Nicholas L.: Principles and methods of law and economics: basic tools for normative reasoning;
Nicholas L. Georgakopoulos, Principles and Methods of Law and Economics: Basic Tools for Normative Reasoning
Leto: 2009 Vir: Pravna fakulteta (UM PF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: stečajni postopki;osebni stečaji;potrošniki;odpust dolga;upniki;dolžniki;ekonomska analiza;
Članek obravnava problematiko osebnega stečaja potrošnikov v slovenskem pravu. Avtor najprej analizira namen pravnega instituta in cilje, ki jih ta v družbi zasleduje. Pri tem upošteva tudi primerjalno-pravno metodo in ureditve v primerljivih pravnih redih. V drugem delu prispevka avtor prikaže delo ...
Leto: 2009 Vir: Pravna fakulteta (UM PF)
Recenzija, prikaz knjige, kritika
Oznake: ocene in poročila;Zajc, Katarina (ur.): Ekonomska analiza prava v Sloveniji;
Katarina Zajc (ur.): Ekonomska analiza prava v Sloveniji
Leto: 2009 Vir: Pravna fakulteta (UM PF)
Recenzija, prikaz knjige, kritika
Oznake: recenzije;pravo;pravna znanost;metodologija;metodološki pristopi;
Duško Vrban: Metodologija prava i pravna tehnika
Leto: 2014 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: javna politika;javna uprava;Evropska unija;direktive;public policy;Brussels Regulation I;Brussels Convention;Court of Justice of the EU;contradictory principle;judgement;
This article deals with the notion of public policy in the framework of Brussels system the past, present and future. Author concludes that Brussels I Recast Regulation did not change much regarding the public policy issue. Even though initially there were thoughts that it should be removed from the ...
Leto: 2016 Vir: Pravna fakulteta (UM PF)
Diplomsko delo
Oznake: poslovna sposobnost;pravna sposobnost;deliktna odgovornost mladoletnika;odvzem poslovne sposobnosti;roditeljska pravica;Center za socialno delo;Slovenija;Avstrija;diplomska dela;
Diplomska naloga je bila napisana z željo, da bi se slovenska zakonodaja na področju instituta poslovne sposobnosti posodobila. V diplomski nalogi sem opisal postopek normalne pridobitve poslovne sposobnosti in vse izjeme. S primerjalno pravno metodo sem razložil, kako poteka pridobitev poslovne spo ...
Leto: 2015 Vir: Pravna fakulteta (UM PF)
Diplomsko delo
Oznake: potrošniki;spori;alternativno reševanje sporov;diplomske naloge;
Alternativno reševanje potrošniških sporov de lege ferenda in de lege lata : diplomsko delo
Leto: 2009 Vir: Pravna fakulteta (UM PF)
Št. zadetkov: 66
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:

Jezik: