Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 53
Izvirni znanstveni članek
Oznake: Slovenija;civilno pravo;zakoniki;ODZ;pravne praznine;analogija;zapolnjevanje pravnih praznin;pravna pravila;formalno;materialno;intertemporalno pravo;
Prispevek obravnava pravnoteoretični okvir za uporabo pravnih pravil ODZ v sodobnem civilnem pravu Republike Slovenije. Avtor zastopa stališče, da je potrebno ločevati med pravimi klasičnimi pravnimi prazninami, ki se na podlagi drugega odstavka 3. člena Zakona o sodiščih zapolnjujejo s pomočjo anal ...
Leto: 2011 Vir: Pravna fakulteta (UM PF)
Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci
Oznake: obligacijsko pravo;stanovanjski zakon;najemna pogodba;najemna razmerja;Slovenija;
Tenancy Law in Slovenia
Leto: 2003 Vir: Pravna fakulteta (UM PF)
Diplomsko delo
Oznake: poslovna sposobnost;pravna sposobnost;deliktna odgovornost mladoletnika;odvzem poslovne sposobnosti;roditeljska pravica;Center za socialno delo;Slovenija;Avstrija;diplomska dela;
Diplomska naloga je bila napisana z željo, da bi se slovenska zakonodaja na področju instituta poslovne sposobnosti posodobila. V diplomski nalogi sem opisal postopek normalne pridobitve poslovne sposobnosti in vse izjeme. S primerjalno pravno metodo sem razložil, kako poteka pridobitev poslovne spo ...
Leto: 2015 Vir: Pravna fakulteta (UM PF)
Diplomsko delo
Oznake: potrošniki;spori;alternativno reševanje sporov;diplomske naloge;
Alternativno reševanje potrošniških sporov de lege ferenda in de lege lata : diplomsko delo
Leto: 2009 Vir: Pravna fakulteta (UM PF)
Diplomsko delo
Oznake: mediacija;pravne osebe;zasebni zavodi;sodni registri;diplomska dela;
Leto: 2009 Vir: Pravna fakulteta (UM PF)
Diplomsko delo
Oznake: antična država;polis;Aristotel;Platon;pravna ureditev;državna ureditev;diplomska dela;
Diplomsko delo je razdeljeno na tri dele. Prvi del predstavi splošne značilnosti antičnega sveta stare Grčije. Podrobno opišem pojav, značilen za antično Grčijo, t. j. polis, in njegove značilnosti. Nadaljujem z raziskovanjem bistva polisa in ugotavljam, ali je bil država ali ne. Nadaljujem s teor ...
Leto: 2009 Vir: Pravna fakulteta (UM PF)
Diplomsko delo
Oznake: mediacija;družinskopravni spori;mediator;diplomska dela;
Mediacija je postopek alternativnega reševanja sporov, v katerem ena ali več nepristranskih tretjih oseb (mediatorjev) pomaga udeležencem, da se dogovorijo o spornih vprašanjih. Za spore, ki posegajo v razmerja med zakoncema (predvsem so povezani z razvezo zakonske zveze, ob tem tudi z delitvijo dot ...
Leto: 2009 Vir: Pravna fakulteta (UM PF)
Diplomsko delo
Oznake: alternativno reševanje sporov;mediacija;družina;diplomska dela;
V zadnjih letih se zelo uveljavljajo alternativne oblike reševanja sporov. Ena izmed teh oblik je mediacija. Gre za postopek, kjer tretja nevtralna in nepristranska oseba skrbi za dostojen nivo komunikacije med strankama. Mediator v mediacijskem postopku ne odloči o sporu, pač pa stranki vodi, da sa ...
Leto: 2012 Vir: Pravna fakulteta (UM PF)
Diplomsko delo
Oznake: pravice živali;dobrobit živali;diplomska dela;
Pravice živali so v zadnjem času predmet številnih razprav. Povzročajo spore med zagovorniki dobrobiti živali, zagovorniki pravic živali ter ostalo družbo, ali bi živalim morali priznati pravice, če je odgovor pritrdilen, katere in kako jih vključiti v realnost. Ker so pravice živali zelo široka tem ...
Leto: 2012 Vir: Pravna fakulteta (UM PF)
Diplomsko delo
Oznake: psihologija;naravni človek;pravni človek;kazenske sankcije;vrednotenje;razžalitev;čustva;diplomska dela;
Človek in pravo sta dandanes neločljivo povezana, kar potrjuje potreba človeka po pravnem urejanju družbenih odnosov, kakor tudi odvisnost prava od človeka kot ustvarjalca in uporabnika prava. Prav tako je med pravom in psihologijo mogoče opaziti mnogo vzporednic in povezav. Psihološka dognanja večk ...
Leto: 2010 Vir: Pravna fakulteta (UM PF)
Št. zadetkov: 53
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:

Jezik: