Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 113
Magistrsko delo
Oznake: finančna matematika;kopule;Fréchetovi razredi;modelska negotovost;algoritem prerazporeditve;meje tveganih vrednosti;
Tvegana vrednost (angl. Value-at-Risk (VaR)) je standardna metrika tveganega kapitala v bančništvu in zavarovalništvu. V magistrskem delu predstavim algoritem, ki omogoča izračun numerične ocene za tvegano vrednost skupne izgube pri različnih scenarijih odvisnosti med posameznimi mejnimi tveganji. A ...
Leto: 2018 Vir: Fakulteta za matematiko in fiziko (UL FMF)
Diplomsko delo
Oznake: Jordan algebra;radical;principal idempotent;reduced algebra;structure theorem;Jordanova algebra;radikal;glavni idemponent;reducirana algebra;strukturni izrek;
Leto: 1999 Vir: Repozitorij Univerze v Ljubljani (RUL)
Diplomsko delo
Oznake: conics;pencil of conics;Desargues involuiton theorem;Poncelet's porism;stožnice;šop stožnic;Desarguesov izrek o involuciji;Ponceletov izrek;
Pokazali bomo enega najpomembnejših in najlepših izrekov v klasični projektivni geometriji, to je Ponceletov izrek. V ta namen si bomo najprej pogledali nekaj osnovnih definicij in izrekov projektivne geometrije. Poseben poudarek bomo namenili stožnicam, šopom stožnic in involucijam, ki nam bodo v p ...
Leto: 1999 Vir: Repozitorij Univerze v Ljubljani (RUL)
Diplomsko delo
Oznake: valuta;finančni trg;algoritmi trgovanja;tehnična analiza;valutni trg;tehnični indikatorji;računalništvo;računalništvo in informatika;računalništvo in matematika;univerzitetni študij;interdiscplinarni študij;diplomske naloge;
Tehnična analiza gibanja valutnega trga in algoritmi trgovanja
Leto: 2013 Vir: Fakulteta za računalništvo in informatiko (UL FRI)
Diplomsko delo
Oznake: gladke kubične ploskve;projektivna raznoterost;tritangentna ravnina;dvojna šesterka;triedrski par;razpih;
27 premic na gladki kubični ploskvi
Leto: 2011 Vir: Fakulteta za matematiko in fiziko (UL FMF)
Diplomsko delo
Oznake: matematika;kubične krivulje;prevojne točke;invariante;
Računanje realnih prevojnih točk kubičnih algebraičnih krivulj
Leto: 2011 Vir: Fakulteta za matematiko in fiziko (UL FMF)
Diplomsko delo
Oznake: kubične krivulje;struktura grupe;racionalne točke;Mordellov izrek;
Leto: 2010 Vir: Fakulteta za matematiko in fiziko (UL FMF)
Diplomsko delo
Oznake: asimetrija;informacije;testiranje;finančno posredništvo;
Leto: 2010 Vir: Fakulteta za matematiko in fiziko (UL FMF)
Diplomsko delo
Oznake: kopula;Sklarjev izrek;mere odvisnosti za kopule;družine kopul;upravljanje tržnega tveganja;upravljanje kreditnega tveganja;
Leto: 2010 Vir: Fakulteta za matematiko in fiziko (UL FMF)
Diplomsko delo
Oznake: finančna matematika;tehnična analiza;bikovi in medvedji trgi;analiza odnosov;markovska stikala;
Gibanje borznih indeksov v rastoči in padajoči fazi borznega cikla
Leto: 2011 Vir: Fakulteta za matematiko in fiziko (UL FMF)
Št. zadetkov: 113
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:


Tipologija:

Jezik: