Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 9
Izvirni znanstveni članek
Oznake: mejoza;cvetni brsti;kromosomsko število;mitoza;nabiranje;rekombinacija;spolno razmnoževanje;
Problematika nabiranja cvetnih brstov za izdelavo preparatov mejoze
Leto: 2011 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo
Oznake: elektronske knjige;
Leto: 2010 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Pregledni znanstveni članek
Oznake: mitosis;cell division;biological development;tracheophyta;
Mitoza in celični cikel pri višjih rastlinah
Leto: 2008 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: navadna pšenica;žita;triticum aestivum;stres;hibridizacija;translokacija;genske karte;translokacija kromosomov;genom;
Reduction of the lenght of 1 RS.1BL translocation in the bread wheat variety "Yugoslavia"
Leto: 2011 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Diplomsko delo
Oznake: barja;Ljubljansko barje;travna ruša;travinje;trave;botanična sestava;košnja;gnojenje;zveza Arrhenatherion;močvirska preslica;
Vpliv košnje in gnojenja na botanično sestavo travnika zveze Arrhenatherion na Ljubljanskem barju
Leto: 2005 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: dob;quercus robur;genetska variabilnost;morfologija;RAPD;multivariatna analiza;naravna hibridizacija;Slovenija;
Morfološka in genetska variabilnost populacij doba (Quercus robur L) v Sloveniji
Leto: 1995 Vir: Repozitorij Univerze v Ljubljani (RUL)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: travniki;Ljubljansko barje;travinje;botanična sestava;košnja;gnojenje;
Vpliv košnje in gnojenja na botanično sestavo dveh različnih travnikov na Ljubljanskem barju
Leto: 2004 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Diplomsko delo
Oznake: gradbeništvo;diplomska dela;UNI;kljun za narivanje;prednapetje;ležišča;prekladna konstrukcija;narivanje;teoretični model interakcije kljuna in prekladne konstrukcije;upogibni moment;
Tehnologija gradnje mostov z metodo narivanja
Leto: 2010 Vir: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (UL FGG)
Št. zadetkov: 9
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:Jezik: