Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 22
Magistrsko delo
Oznake: stališča;rjavi medved;osnovnošolci;srednješolci;izobraževanje;
Varovanje populacij velikih zveri, med katere uvrščamo tudi rjavega medveda, in upravljanje z njimi je težavno zaradi nasprotujočih si mnenj širše javnosti. Ključno vlogo pri upravljanju s populacijami, sprejemanju odločitev in ozaveščanju širše javnosti ima znanost. Izobraževanje ima pomembno vlogo ...
Leto: 2018 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Magistrsko delo
Oznake: volk;sorodnost;dinamika tropov;socialno vedenje;monitoring;varstvena genetika;
Volk (Canis lupus) je najbolj razširjena in druga največja velika zver v Evropi. Večinoma se prehranjuje s prostoživečimi kopitarji, občasno pleni tudi rejne živali. Prav zaradi povzročanja škode je v nenehnem konfliktu s človekom, ki je kriv za drastičen upad številčnosti volkov v preteklosti po ce ...
Leto: 2018 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Magistrsko delo
Oznake: velika uharica;severovzhodna Slovenija;zgodovinska razširjenost;gnezditvene navade;primerjava popualcij;
Velika uharica (Bubo bubo) je naša največja sova, za katero je do nedavna veljalo, da večinoma gnezdi na območju jugozahodne Slovenije, pojavljanje v severovzhodni Sloveniji pa je relativno nov pojav. Trenutno je v severovzhodni Sloveniji znanih več kot 50 vsaj domnevnih gnezdišč, na katerih so bili ...
Leto: 2019 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Magistrsko delo
Oznake: evrazijski ris;monitoring;neinvazivni genetski vzorci;vonjalne postaje;vzmetne pasti za dlake;
Zaradi velikih domačih okolišev, izogibanja človeku, pretežno nočne aktivnosti, nizkih populacijskih gostot, kamuflaže in bivanja v okoljih z gostim vegetacijskim pokrovom sta neposredno opazovanje evrazijskega risa in pridobivanje različnih podatkov ter neinvazivnih genetskih vzorcev težavna in čas ...
Leto: 2018 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Magistrsko delo
Oznake: hibridna cona;križanec;podzemeljsko živalstvo;populacijska genetika;Kras;stigobiont;
Rod Proteus ima trenutno kot edinega predstavnika vrsto Proteus anguinus, ki jo naprej delimo na dve podvrsti: P. a. anguinus in P. a. parkelj. Že okoli četrt stoletja je znano, da ta delitev na podlagi morfoloških znakov ne odseva dejanskih taksonomskih razmer. Na podlagi alocimov, mitohondrijske D ...
Leto: 2019 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Doktorska disertacija
Oznake: varstvena genetika;molekularna ekologija;genetska pestrost;efektivna velikost populacije;ocenjevanje velikosti populacije;rjavi medved;neinvazivno genetsko vzorčenje;Slovenija;
Varstvena genetika rjavega medveda (Ursus arctos L.) v Sloveniji
Leto: 2014 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Doktorska disertacija
Oznake: populacije;gostota;ocena velikosti populacije;učinek roba;metoda lova-ponovnega ulova;program MARK;program R;disertacije;
Eden od načinov ocenjevanja velikosti populacij je z uporabo metod lova-ponovnega ulova. Metoda predpostavlja, da je populacija zaprta (ni rojstev, smrti, priseljevanja in odseljevanja) in da imajo vsi osebki enako verjetnost ulovljivosti. Ker populacij pogosto ne moremo vzorčiti v celoti, zaradi pr ...
Leto: 2019 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Poljudni članek
Oznake: upravljanje z divjadjo;medvedi;raziskovanje;
Ohranitveno upravljanje medveda v Sloveniji uspešno tudi zaradi podpore znanosti
Leto: 2019 Vir: Repozitorij Univerze v Ljubljani (RUL)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: global positioning syste;kill rate;Lynx lynx;mixed-effects models;telemetry;
Analysis of global positioning system (GPS) location clusters (GLCs) is becoming increasingly popular in studies of carnivore ecology. While promising, this application of GPS technology is still poorly developed for most species. We applied this method to study predation and maternal behavior of th ...
Leto: 2013 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Pregledni znanstveni članek
Oznake: bushmeat;partridge;brown bear;uncertainty;operating model;
New directions in management strategy evaluation through cross-fertilization between fisheries science and terrestrial conservation
Leto: 2010 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Št. zadetkov: 22
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:


Tipologija:

Jezik: