Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 28
Magistrsko delo
Oznake: stališča;rjavi medved;osnovnošolci;srednješolci;izobraževanje;
Varovanje populacij velikih zveri, med katere uvrščamo tudi rjavega medveda, in upravljanje z njimi je težavno zaradi nasprotujočih si mnenj širše javnosti. Ključno vlogo pri upravljanju s populacijami, sprejemanju odločitev in ozaveščanju širše javnosti ima znanost. Izobraževanje ima pomembno vlogo ...
Leto: 2018 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Magistrsko delo
Oznake: volk;sorodnost;dinamika tropov;socialno vedenje;monitoring;varstvena genetika;
Volk (Canis lupus) je najbolj razširjena in druga največja velika zver v Evropi. Večinoma se prehranjuje s prostoživečimi kopitarji, občasno pleni tudi rejne živali. Prav zaradi povzročanja škode je v nenehnem konfliktu s človekom, ki je kriv za drastičen upad številčnosti volkov v preteklosti po ce ...
Leto: 2018 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Magistrsko delo
Oznake: velika uharica;severovzhodna Slovenija;zgodovinska razširjenost;gnezditvene navade;primerjava popualcij;
Velika uharica (Bubo bubo) je naša največja sova, za katero je do nedavna veljalo, da večinoma gnezdi na območju jugozahodne Slovenije, pojavljanje v severovzhodni Sloveniji pa je relativno nov pojav. Trenutno je v severovzhodni Sloveniji znanih več kot 50 vsaj domnevnih gnezdišč, na katerih so bili ...
Leto: 2019 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Magistrsko delo
Oznake: znanje;stališča;evrazijski ris;dijaki;
Znanje o živalih in stališča ljudi do živali pomembno vplivajo na ohranjanje in varovanje živalskih vrst. V raziskavi smo analizirali znanje in stališča dijakov o evrazijskem risu (Lynx lynx). Z anketnim vprašalnikom s preizkusom znanja smo anketirali dijake z območja Kočevja in Gorenjske. Zanimalo ...
Leto: 2019 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Magistrsko delo
Oznake: morfološko kriptične vrste;kompleks Niphargus stygius;molekularna taksonomija;okoljsko modeliranje razširjenosti;
V tej nalogi smo raziskovali razširjenost kriptičnih vrst kompleksa nominalne vrste Niphargus stygius. V raziskavi smo izolirali DNA in pomnožili podenoto I mitohondrijskega gena za citokrom oksidazo (COI) 62 od 94 v raziskavo vključenih osebkov iz 38 lokalitet. S tem smo opisali šest novih nahajali ...
Leto: 2019 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Magistrsko delo
Oznake: evrazijski ris;monitoring;neinvazivni genetski vzorci;vonjalne postaje;vzmetne pasti za dlake;
Zaradi velikih domačih okolišev, izogibanja človeku, pretežno nočne aktivnosti, nizkih populacijskih gostot, kamuflaže in bivanja v okoljih z gostim vegetacijskim pokrovom sta neposredno opazovanje evrazijskega risa in pridobivanje različnih podatkov ter neinvazivnih genetskih vzorcev težavna in čas ...
Leto: 2018 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Magistrsko delo
Oznake: hibridna cona;križanec;podzemeljsko živalstvo;populacijska genetika;Kras;stigobiont;
Rod Proteus ima trenutno kot edinega predstavnika vrsto Proteus anguinus, ki jo naprej delimo na dve podvrsti: P. a. anguinus in P. a. parkelj. Že okoli četrt stoletja je znano, da ta delitev na podlagi morfoloških znakov ne odseva dejanskih taksonomskih razmer. Na podlagi alocimov, mitohondrijske D ...
Leto: 2019 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Doktorska disertacija
Oznake: varstvena genetika;molekularna ekologija;genetska pestrost;efektivna velikost populacije;ocenjevanje velikosti populacije;rjavi medved;neinvazivno genetsko vzorčenje;Slovenija;
Varstvena genetika rjavega medveda (Ursus arctos L.) v Sloveniji
Leto: 2014 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Doktorska disertacija
Oznake: populacije;gostota;ocena velikosti populacije;učinek roba;metoda lova-ponovnega ulova;program MARK;program R;disertacije;
Eden od načinov ocenjevanja velikosti populacij je z uporabo metod lova-ponovnega ulova. Metoda predpostavlja, da je populacija zaprta (ni rojstev, smrti, priseljevanja in odseljevanja) in da imajo vsi osebki enako verjetnost ulovljivosti. Ker populacij pogosto ne moremo vzorčiti v celoti, zaradi pr ...
Leto: 2019 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Poljudni članek
Oznake: upravljanje z divjadjo;medvedi;raziskovanje;
Ohranitveno upravljanje medveda v Sloveniji uspešno tudi zaradi podpore znanosti
Leto: 2019 Vir: Repozitorij Univerze v Ljubljani (RUL)
Št. zadetkov: 28
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:


Tipologija:

Jezik: