Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 50
Diplomsko delo
Oznake: vakuumska cementacija tehnično čistega železa;difuzija;in-situ meritve električne upornosti;vpliv kroma na vakuumsko cementacijo;diplomske naloge;
V diplomskem delu spremljamo vakuumsko cementacijo z in-situ meritvijo električne upornosti. To nam omogoča boljši vpogled v razumevanje pojavov, ki se odvijajo v vzorcih med samim procesom. Preizkuse izvedemo na vzorcih tehnično čistega železa in zlitine železa z 3 ut. % kroma. V nadaljevanju so vz ...
Leto: 2014 Vir: Fakulteta za strojništvo (UM FS)
Diplomsko delo
Oznake: strojni elementi;gonila;stožčasti zobniki;trdnostna kontrola;mazanje;hrup;
Prispevek k analizi stožčastega ozobja : diplomsko delo
Leto: 1995 Vir: Fakulteta za strojništvo (UM FS)
Diplomsko delo
Oznake: robotika;industrijski roboti;modeliranje;virtualni objekti;računalniški programi;Robot studio ABB;diplomske naloge;
V okviru diplomskega dela je bilo potrebno proučiti možnosti modeliranja virtualnih objektov s programskim orodjem Catia in vnos teh objektov v sistem Robot studio ABB. Po uspešnem vnosu objektov v program za modeliranje robotiziranega proizvodnega sistema je potrebno proučiti možnosti manipulacije ...
Leto: 2012 Vir: Fakulteta za strojništvo (UM FS)
Diplomsko delo
Oznake: konstruiranje naprav;kotli;varjenje;lesni sekanci;zvarni spoji;natezna trdnost zvara;tlačni preizkus;diplomske naloge;
Okoljsko onesnaženje in visoke cene goriv nas vodijo do učinkovite rabe biomase ter uporabe ostalih alternativnih virov energije, ki so okolju prijazni. Ena vrsta energenta je odpadni les in les slabše kvalitete, s posebnim postopkom zmlet na različne granulacije, ki ga imenujemo lesni sekanci. Iz t ...
Leto: 2012 Vir: Fakulteta za strojništvo (UM FS)
Diplomsko delo
Oznake: konstruiranje;preračun ležajev;kotalni elementi;Hertzov tlak;ležaji;deformacije;trdnost;diplomske naloge;
V diplomskem delu smo poskušali določiti dopustni Hertzov kontaktni tlak na tečini, v odvisnosti od dimenzij kotalnega elementa in toplotne obdelave. V uvodu je predstavljen problem preračuna po standardu ISO 76, saj ta standard zajema le ležaje manjših premerov, ki so prekaljeni po celotnem prerezu ...
Leto: 2012 Vir: Fakulteta za strojništvo (UM FS)
Diplomsko delo
Oznake: jeklo;zvarni spoj;TVO;simulator termičnega cikla;žarjenje;trdota;udarna žilavost;mikrostruktura;toplotna obdelava;
Namen diplomske naloge je bilo preiskati toplotno vplivano območje (TVO), ki nastane pri varjenju jekla P91. Preiskava je usmerjena predvsem na kakovost TVO po toplotni obdelavi. Delo je najprej potekalo na simulatorju termičnega cikla, kjer smo pripravili različne mikrostrukture TVO. Mikrostrukture ...
Leto: 2011 Vir: Fakulteta za strojništvo (UM FS)
Diplomsko delo
Oznake: simulacija varjenja;toplotna obdelava;mehanski preskus;charpy preskus;elektronski mikroskop;
Pričujoča študija sodi na področje preiskav varjenja materiala, konkretneje na področje preiskav o varjenju jekla, ki se uporablja za gradnjo kotlov. Obravnavane so zahtev in težave pri varjenju. Preiskovanje jekel se v vsakdanji praksi uporablja v različne namene. V diplomskem delu je obravnavana ...
Leto: 2011 Vir: Fakulteta za strojništvo (UM FS)
Strokovni članek
Oznake: varjenje;zvarni spoji;varivostni preizkus;hladna razpokljivost;razpoke;metoda vstavka;večvarkovni var;zaostale napetosti;difuzija vodika;navarek;nalegiranje elektode z osnovnim materialom;temperatura predgrevanja;
V industrijski praksi se je treba pri obločnem varjenju ogljikovih konstrukcijskih jekel včasih spoprijeti z možnostjo pojava razpokljivosti v hladnem v večvarkovnih varih. To je le takrat, ko ima dodajni material višji PCM kot osnovni. V pričujočem prispevku smo z metodo vstavka eksperimentalno dol ...
Leto: 2003 Vir: Fakulteta za strojništvo (UM FS)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: varjenje;zvarni spoji;lomna žilavost;CTOD;konstrukcijsko jeklo;trdnostna neenakost;lokalna krhka področja;upogibni SENB preizkušanec;velik natezni WP preizkušanec;var;grobozrnato toplotno vplivano področje;utrujenostna razpoka;
Pri tem delu smo eksperimentalno analizirali posledice trdnostne neenakosti "over-matched" zvarnega spoja in položaja konice na vedenje pri lomu. Zvarni spoj je bil izdelan z varjenjen pod praškom (EPP). Primerjali smo lomno žilavost CTOD, določeno pri standardnih upogibnih (SENB) in velikih (WP) pr ...
Leto: 2001 Vir: Fakulteta za strojništvo (UM FS)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: varjenje;zvarni spoji;zaostale napetosti;reparaturni zvari;trdota;
V predstavljenem delu smo preučevali vpliv reparaturnega varjenja na mehanske lastnosti in zaostale napetosti. Poseben problem so začetki in konci reparaturnih zvarov. Reparaturni zvari so po večini kratki, varimo pa jih na že obstoječi var. Lokalno se spremenijo lastnosti materiala vara, ki v kombi ...
Leto: 2001 Vir: Fakulteta za strojništvo (UM FS)
Št. zadetkov: 50
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:

Jezik: