Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 28
Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji
Oznake: logistika;poslovna logistika;učinkovitost;uspešnost;ekonomska koristnost;podjetja;logistics;business logistics;efficiency;effectiveness;economic utility;companies;
Logistics is all around us and has a significant impact on the activity of each of us although we are not always aware of this. Its role and definitions have changed over time and have increased in step with technological development and globalization. Nevertheless, only after the Second World War d ...
Leto: 2016 Vir: Fakulteta za logistiko (UM FL)
Magistrsko delo
Oznake: Kakovost;javni potniški promet;management kakovosti;standardi kakovosti v javnem potniškem prometu;
Vpeljevanje principov managementa kakovosti na področje javnega potniškega prometa : diplomsko delo magistrskega študija
Leto: 2008 Vir: Fakulteta za logistiko (UM FL)
Diplomsko delo
Oznake: optimizacija stroškov;transport;sledljivost;Trak 8;logistika;diplomske naloge;
V diplomskem delu obravnavamo problematiko optimizacije razvoza pekovskih izdelkov v lastne prodajalne. Reševanja problematike smo se lotili s pomočjo sledilnega sistema Trak 8. Najprej smo naredili posnetek stanja in nato analizirali pridobljene podatke. Prišli smo do zaključka, da lahko proge razv ...
Leto: 2014 Vir: Fakulteta za logistiko (UM FL)
Diplomsko delo
Oznake: biološki odpadki;zabojniki;zakonodaja;analiza stanja;analiza stroškov;kalkulacije;kritična analiza;komunalna podjetja;organizacija upravljanja;logistics;diplomske naloge;
Javno podjetje komunala Zagorje se ukvarja z različnimi dejavnostmi, ki posredno ali neposredno vplivajo na vsakodnevno delovanje mesta Zagorje ob Savi in omogočajo normalno življenje vsem njihovim občanom. Ena izmed ključnih dejavnosti podjetja – poleg oskrbe s pitno vodo – je tudi odvoz smeti. Uve ...
Leto: 2014 Vir: Fakulteta za logistiko (UM FL)
Diplomsko delo
Oznake: trgovsko podjetje;izredna dostava;logistični načrt;finančni načrt;obvladovanje stroškov;analiza stroškov;optimizacija poslovanja;logistika;diplomske naloge;
V diplomskem delu predstavimo analizo logističnih stroškov v podjetju Il Lustro d.o.o. Vsebina je razdeljena na teoretični in praktični del. V logistiki je za uspešno poslovanje pomembno obvladovanje logističnih stroškov na vseh nivojih poslovanja. Z obvladovanjem le teh, lahko ugotavljamo kje nasta ...
Leto: 2014 Vir: Fakulteta za logistiko (UM FL)
Diplomsko delo
Oznake: kakovost;standardi kakovosti;ISO standardi;zadovoljstvo uporabnikov;merjenje zadovoljstva;kvalitativna analiza;Simbio, d. o. o.;diplomske naloge;
Kakovost je v našem življenju edino merilo s katerim lahko opredelimo nekaj kar smo ali kupili, izdelali, prodali ali kako drugače ocenili ter s tem temu pripisali neko vrednost oziroma ceno. S kakovostjo pa je povezano zadovoljstvo tistega, ki ta »izdelek« kupi, uporablja ali kako drugače pride z n ...
Leto: 2014 Vir: Fakulteta za logistiko (UM FL)
Diplomsko delo
Oznake: proizvodno podjetje;transportni stroški;analiza stroškov;obvladovanje stroškov;optimizacija poslovanja;logistika;diplomske naloge;
V diplomskem delu z naslovom Analiza transportnih stroškov v izbranem podjetju bomo predstavili ter opisali procese, ki se odvijajo znotraj samega podjetja. Podjetje razvija in izdeluje elektronske sklope za končne izdelke na področju malih gospodinjskih aparatov, električnih orodij, bele tehnike in ...
Leto: 2015 Vir: Fakulteta za logistiko (UM FL)
Diplomsko delo
Oznake: prevoz;prevozni stroški;optimizacija stroškov;poraba goriva;varčna vožnja;voznik;kritična analiza;logistika;diplomske naloge;
V diplomski nalogi bo predstavljena analiza stroškov prevozov v izbranem podjetju. Ker se podjetje, ki smo ga izbrali, ukvarja z mednarodno organizacijo cestnih prevozov, je pomembno, da ugotovimo stroške, ki se ob tem pojavljajo, saj na koncu predstavljajo dobiček oz. izgubo. Ti stroški so ključni ...
Leto: 2015 Vir: Fakulteta za logistiko (UM FL)
Diplomsko delo
Oznake: mestni promet;potniški promet;varovanje okolja;AHP metoda;zelena logistika;diplomske naloge;
Ko se ljudje odločamo za prevozno sredstvo, to dostikrat storimo instinktivno in temu ne posvečamo dosti časa. Pri odločitvi, katero prevozno sredstvo bomo izbrali za različna potovanja v službo, šolo, trgovino ipd, nam je običajno najlažje izbrati osebni avtomobil. Prevelika uporaba osebnih avtomob ...
Leto: 2015 Vir: Fakulteta za logistiko (UM FL)
Diplomsko delo
Oznake: mestni promet;parkirišča;mirujoči promet;prometna politika;Ljubljana;urbana logistika;logistika;diplomske naloge;
Pojav prometa v mestih postaja predmet vse večjega zanimanja prometnih in drugih strokovnjakov. Kot posledica boljšega standarda državljanov in dinamičnega življenja v mestih, promet proizvaja negativne učinke kot so zmanjševanje hitrosti prometnega toka, prometni zastoji, zamude, onesnaževanje okol ...
Leto: 2015 Vir: Fakulteta za logistiko (UM FL)
Št. zadetkov: 28
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:

Jezik: