Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 157
Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji
Oznake: radijska igra;informacijsko-komunikacijska tehnologija;doživljajsko poslušanje;didaktično-metodični pristop;književna vzgoja;
Članek obravnava izsledke treh raziskav o uporabi informacijsko-komunikacijske tehnologije pri slovenščini s poudarkom na sprejemanju radijske igre v predšolskem in šolskem obdobju. Ugotavlja, da sta za učinkovito sprejemanje zvočnih posnetkov pri slovenščini bistveni učiteljeva digitalna pismenost ...
Leto: 2011 Vir: Pedagoška fakulteta (UP PEF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: vzgoja in izobraževanje;Šolsko polje;The School field;izobraževanje učiteljev;izobraževanje vzgojiteljev;mladinska književnost;profesionalne kompetence;recepcijska zmožnost otrok;didaktika književnosti;
Začetni študij za pedagoške poklice omogoča akademsko izobrazbo in poklicno kvalifikacijo; v visokošolskem študiju so poudarjene profesionalne kompetence za opravljanje pedagoških poklicev v sodobni družbi, kot sta obvladovanje procesov v vzgoji in izobraževanju ter poglobljeno poznavanje specifične ...
Leto: 2006 Vir: dLib.si Digitalna knjižnica Slovenije
Recenzija, prikaz knjige, kritika
Oznake: Veliki briljantni valček;
Moč in nemoč Jančarjevega Briljantnega valčka
Leto: 1987 Vir: Pedagoška fakulteta (UL PEF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: slovenščina;književni pouk;književna vzgoja;metodika;usmerjeno izobraževanje;
Leto: 1980 Vir: dLib.si Digitalna knjižnica Slovenije
Izvirni znanstveni članek
Oznake: recepcija;učni načrt;berila;Kosmač;Ciril;
Prispevek osvetljuje recepcijo Cirila Kosmača pri študentih Pedagoške fakultete v Kopru; podatke smo pridobili z anketo 106 študentov generacije maturantov 2011, 2012 in 2013. Pri tem smo se oprli na osnovnošolski in srednješolski učni načrt za slovenščino in na aktualna berila z odlomki iz del Ciri ...
Leto: 2014 Vir: Pedagoška fakulteta (UP PEF)
Diplomsko delo
Oznake: govor;jezikovna vzgoja;vpliv staršev;predšolski otroki;
Vpliv staršev na razvoj govora v prvem starostnem obdobju
Leto: 2013 Vir: Pedagoška fakulteta (UP PEF)
Diplomsko delo
Oznake: slikanice;izvirne slovenske slikanice;otrokov razvoj;vrednotenje slikanic;likovni in besedilni del;
Tipologija slikanice in razvijanje otrokovih književnih interesov
Leto: 2013 Vir: Pedagoška fakulteta (UP PEF)
Diplomsko delo
Oznake: govor;predšolski otroci;predšolska vzgoja;dejavniki razvoja govora;poznavanje barv;
Poimenovalne zmožnosti otrok v prvem starostnem obdobju
Leto: 2013 Vir: Pedagoška fakulteta (UP PEF)
Diplomsko delo
Oznake: otroki;pravljice;cilji;pripovedovanje;kurikulum za vrtce;
Sodobna pravljica in cilji književne vzgoje v kurikulumu
Leto: 2013 Vir: Pedagoška fakulteta (UP PEF)
Diplomsko delo
Oznake: serijske publikacije;pismenost;vrtec;literarni projekti;Cicido;
Uporaba revijalnega tiska v vrtcu
Leto: 2013 Vir: Pedagoška fakulteta (UP PEF)
Št. zadetkov: 157
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:

Tipologija:

Jezik: