Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 9
Magistrsko delo
Oznake: detektivska dejavnost;licenca za detektiva;konkurenčna klavzula;pooblaščena uradna oseba;človekove pravice;ustavnosodna presoja;
Leto: 2010 Vir: Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici (EVRO-PF)
Diplomsko delo
Oznake: policija;policijsko delo;iskanje oseb;mednarodno sodelovanje;Europol;Interpol;schengenski informacijski sistem;diplomske naloge;
Namen diplomskega dela z naslovom Ciljno iskanje oseb – pravni in operativni vidik, je celovita predstavitev področja ciljnega iskanja oseb v Republiki Sloveniji in izdelava primerjave s ciljnim iskanjem v primerljivi državi, v tem primeru Republiki Nemčiji, kjer so se njihovi varnostni organi kot p ...
Leto: 2012 Vir: Fakulteta za varnostne vede (UM FVV)
Diplomsko delo
Oznake: kazniva dejanja;preiskovanje;osumljenci;zaslišanje;zbiranje obvestil;diplomske naloge;
Namen diplomskega dela z naslovom Zaslišanje osumljenca s pravnega in psihološkega vidika je poglobljena predstavitev instituta zaslišanja osumljenca, in sicer s pravnega vidika kot procesnega orodja policistov in kriminalistov ter s psihološkega vidika kot zahtevna komunikacija med dvema nasprotnim ...
Leto: 2013 Vir: Fakulteta za varnostne vede (UM FVV)
Diplomsko delo
Oznake: policija;policisti;nesreče;sporočanje;obveščanje;žrtve;ponesrečenci;svojci;diplomske naloge;
Ena izmed najbolj stresnih nalog policistov je sporočanje slabe novice. Slaba novica je vsaka novica, ki drastično in negativno vpliva na prihodnost posameznika. Policisti se srečujejo s sporočanjem več vrst slabih novic: v primeru umora, posilstva, prometne nesreče, gorske nesreče, samomora, v pri ...
Leto: 2013 Vir: Fakulteta za varnostne vede (UM FVV)
Diplomsko delo
Oznake: preiskovanje;kazniva dejanja;osumljenci;prepoznave;fotoroboti;diplomske naloge;
Prepoznava oseb po fotografijah in izdelava fotorobota sta v diplomskem delu predstavljeni kot policijski pooblastili z namenom, da se v predkazenskem postopku ugotovi identiteta storilca kaznivega dejanja. Pooblastili predstavljata pomembni vir pridobivanja osebnih dokazov, za katere velja, da so t ...
Leto: 2014 Vir: Fakulteta za varnostne vede (UM FVV)
Diplomsko delo
Oznake: samomori;preiskovanje;preiskovalci;priče;čustveni dejavniki;kognitivni dejavniki;psihološki vidik;diplomske naloge;
Diplomsko delo Operativni in psihološki vidik preiskovanja samomora predstavlja prepletanje dveh različnih disciplinarnih vej – psihologije in kriminalistike. V prvem delu diplomskega dela je predstavljeno, kaj je samomor in pravni pogled na storitev samomora kot takega. V nadaljevanju je opisana ra ...
Leto: 2015 Vir: Fakulteta za varnostne vede (UM FVV)
Magistrsko delo
Oznake: encimi;glikozid hidrolaza;GH10;ksilanaza;heterologno izražanje;biokemijska karakterizacija encimov;ksilan;metagenom komposta;
Metagenomski pristop iskanja novih biotehnološko zanimivih encimov temelji na pregledu celokupne DNA kompleksnih okoljskih vzorcev, čemur sledi kloniranje in izražanje tarčnih genov v dobro poznanih in z vidika gojenja nezahtevnih ekspresijskih sevih. Med iskane encime uvrščamo tudi glikozid hidrola ...
Leto: 2019 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Diplomsko delo
Oznake: VKI;diplomska dela;UNI;mehansko biološka obdelava;komunalni odpadki;
Mehansko biološka obdelava odpadkov in možnost njene uporabe v Sloveniji
Leto: 2007 Vir: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (UL FGG)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: anaerobic digestion;brewery spent grain;inhibition;
In this study anaerobic digestion of selected lignocellulosic substrate, namely brewery spent (BSG), was studied. In order to facilitate anaerobic digestion several types of pretreatrment methods were tested such as: mechanical, chemical (alkali anc acid) and thermo-chemical. The anaerobic digestion ...
Leto: 2011 Vir: Repozitorij Univerze v Ljubljani (RUL)
Št. zadetkov: 9
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:


Tipologija:

Jezik: