Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 36
Prispevek na konferenci brez natisa
Oznake: pravo in medicina;zakoni;Slovenija;oploditev z biomedicinsko pomočjo;umetna oploditev;
Leto: 2002 Vir: Pravna fakulteta (UL PF)
Druga izvedena dela
Oznake:
Leto: 2003 Vir: Pravna fakulteta (UL PF)
Diplomsko delo
Oznake: dedno pravo;nujno dedovanje;nujni delež;svoboda oporočnega razpolaganja;diplomske naloge;
V diplomski nalogi je obravnavano področje dednega prava, in sicer institut nujnega deleža, ki je najmočnejša omejitev svobodnega oporočnega razpolaganja. Gre za pomemben institut, ki varuje tiste osebe, ki imajo lastnost nujnega dediča, obenem pa omejujejo zapustnikovo svobodo testiranja. Institut ...
Leto: 2017 Vir: Pravna fakulteta (UL PF)
Magistrsko delo
Oznake: Uredba o mednarodnem dedovanju;čezmejno dedovanje;evropsko mednarodno zasebno dedno pravo;evropsko potrdilo o dedovanju;posameznikovo običajno prebivališče;magistrske diplomske naloge;
Od vstopa Republike Slovenije v Evropsko Unijo se je slovensko pravo močno spremenilo. Eden izmed zadnjih ukrepov Evropske Unije, ki vpliva na čezmejno dedovanje, je Uredba (EU) št. 650/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o pristojnosti, pravu, ki se uporablja, priznavanju in iz ...
Leto: 2017 Vir: Pravna fakulteta (UL PF)
Magistrsko delo
Oznake: splav;umetna prekinitev nosečnosti;zarodek;ugovor vesti;človekove pravice;Evropska konvencija za človekove pravice;Evropsko sodišče za človekove pravice;zdravstveni turizem;abortivni turizem;magistrske diplomske naloge;
Tematika umetne prekinitve nosečnosti že od nekdaj velja za etično, moralno, politično, sociološko, versko in pravno kontroverzno. To so eni od odločilnih razlogov, da imamo po svetu toliko različnih pravnih ureditev glede dovoljenosti izvedbe posega umetne prekinitve nosečnosti. Večina zakonodajnih ...
Leto: 2017 Vir: Pravna fakulteta (UL PF)
Magistrsko delo
Oznake: dedno pravo;dedovanje s čezmejnim elementom v EU;Uredba o dedovanju;pristojnosti;relevantno pravo;priznavanje in izvrševanje odločb;sprejemljivost in izvrševanje javnih listin;evropsko potrdilo o dedovanju;magistrske diplomske naloge;
Dinamika preseljevanja, ki ga prinaša prosto gibanje oseb znotraj območja EU, ima svoje prednosti in slabosti, zagotovo pa veliko posebnosti. Ker EU sestavlja 28 članic, to pomeni 28 različnih pravnih redov, ki so si lahko medsebojno skoraj identični ali pa povsem različni. EU sicer nima splošne pri ...
Leto: 2017 Vir: Pravna fakulteta (UL PF)
Magistrsko delo
Oznake: dedovanje;socialna pomoč;omejitev dedovanja;izločitev vrednosti socialne pomoči iz zapustnikovega premoženja;socialno varstvo;zaznamba prepovedi odtujitve in obremenitve nepremičnine;odpoved omejitvi dedovanja;prostovoljno vračanje socialne pomoči;magistrske diplomske naloge;
Od leta 1976 je v slovenskem pravnem redu določba, ki omogoča državi in občinam, kot dajalkam pomoči, da ob smrti prejemnika izločijo svoj del vrednosti dane pomoči iz zapustnikovega premoženja. Institut omejitve dedovanja je primeren in sorazmeren ukrep, saj s posegom v pravico do zasebne lastnine ...
Leto: 2017 Vir: Pravna fakulteta (UL PF)
Magistrsko delo
Oznake: dedovanje poslovnega deleža;smrt podjetnika;gospodarske družbe;smrt družbenika;dediči po zapustniku podjetniku;magistrske diplomske naloge;
Podjetništvo je temelj današnjega gospodarstva. Število ustanovljenih gospodarskih družb iz leta v leto narašča, s tem pa se veča tudi število podjetnikov. Podjetniška dejavnost ni vezana na osebo podjetnika in se ne konča z njegovo smrtjo. Številni podjetniki dosežejo uspeh in ugled skozi vrsto let ...
Leto: 2017 Vir: Pravna fakulteta (UL PF)
Magistrsko delo
Oznake: ustanove;zasebne ustanove;Avstrija;Zakon o zasebnih ustanovah;dedno pravo;dedovanje;nujno dedovanje;nujni dediči;nujni delež;magistrske diplomske naloge;
Zasebne ustanove v zakonodaji Republike Slovenije za zdaj še niso urejene, jih pa zakonsko ureja sosednja Avstrija, in sicer z Zakonom o zasebnih ustanovah. Od leta 1993, ko je bil omenjeni zakon sprejet, je bilo v Avstriji ustvarjenih okrog 3.700 zasebnih ustanov. Ugotoviti je, da so bili glavni mo ...
Leto: 2018 Vir: Pravna fakulteta (UL PF)
Magistrsko delo
Oznake: nujno dedovanje;nujni dediči;nujni delež;zapuščina;čista vrednost zapuščine;obračunska vrednost zapuščine;darila;dedovanje;dedno pravo;svoboda testiranja;zakonodaja;sodna praksa;Slovenija;magistrske diplomske naloge;
Svoboda oporočnega razpolaganja je v slovenskem pravnem redu vsebinsko omejena z ustanovo nujnega dedovanja. Zapustnik je v razpolaganjih s svojim premoženjem omejen tako za primer smrti, kot za časa življenja. Velikost nujnega deleža se namreč ne ugotavlja na podlagi čiste vrednosti zapuščine, pač ...
Leto: 2018 Vir: Pravna fakulteta (UL PF)
Št. zadetkov: 36
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:
Jezik: