Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 158
Diplomsko delo
Oznake: izvoz;baze podatkov;strokovne službe;elektronsko poslovanje;informacije;informatika;podpora;uporaba računalnika;promocija;gospodarske organizacije;dejavnost;integracija;predstava;gospodarska zbornica;enotni trg;Evropska unija;EU;Slovenija;distribucija;programi;zakonodaja;usklajevanje;pridruženo članstvo;razvojni projekti;mednarodno sodelovanje;mednarodna trgovinska zbornica;
Vsebina info-portala za slovenske izvoznike : diplomsko delo
Leto: 2004 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Diplomsko delo
Oznake: zunanjetrgovinska politika;zunanjetrgovinsko poslovanje;gospodarske pogodbe;Evropska unija;jeklarska industrija;jeklo;carinske tarife;carinska politika;WTO;trgovinske pogodbe;zaščita;panoge dejavnosti;kovinska industrija;avtomobilska industrija;elektronska industrija;EU;trg;mednarodne ekonomske integracije;ekonomski razvoj;internacionalizacija;potrebe;fleksibilnost;EGS;mednarodni ekonomski odnosi;mednarodna menjava;gospodarstvo;mednarodno ekonomsko sodelovanje;Evropa;mednarodne pogodbe;
Leto: 2003 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Diplomsko delo
Oznake: zunanja trgovina;zunanjetrgovinsko poslovanje;zunanjetrgovinska politika;prosta trgovina;trgovinske pogodbe;institucionalizem;mednarodni ekonomski odnosi;globalizacija;svet;gospodarstvo;svetovno gospodarstvo;ekonomska politika;WTO;OZN;UNCTAD;EFTA;NAFTA;mednarodne ekonomske integracije;povezanost;Evropska unija;enotni trg;
Zunanjetrgovinski sporazumi kot instrument zunanjetrgovinske politike : diplomsko delo
Leto: 2003 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Diplomsko delo
Oznake: zunanjetrgovinska politika;enotni trg;Evropska unija;EU;Slovenija;regionalna ekonomika;ekonomska politika;lobiji;regulacija;programi;zakonodaja;usklajevanje;pridruženo članstvo;dežele;država;struktura;razvojni projekti;
Pomen interesnih skupin v EU za Slovenijo s posebnim poudarkom na področju skupne zunanjetrgovinske politike : [diplomsko delo]
Leto: 2003 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Diplomsko delo
Oznake: prosta trgovina;mednarodni sporazumi;mednarodno ekonomsko sodelovanje;mednarodna trgovina;prehrambena industrija;trgovinsko podjetje;neposredne tuje investicije;premoženje;Slovenija;izvoz;mednarodni trg;poslovno okolje;Makedonija;politika izdelka;družbe;blagovna menjava;strategija;uspešnost poslovanja;podjetje;tržne poti;gospodarstvo;tržna analiza;
Oblike vstopa na makedonski trg s primerom : diplomsko delo
Leto: 2004 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Diplomsko delo
Oznake: migracije;delovna sila;zaposlovanje;človeški kapital;ekonomske teorije;mikroekonomija;makroekonomija;država;cilj;kadri;človeški potencial;enotni trg;Evropska unija;demografija;trg delovne sile;mednarodne primerjave;svetovno gospodarstvo;
Mednarodne migracije v svetovnem gospodarstvu s poudarkom na EU : diplomsko delo
Leto: 2004 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Diplomsko delo
Oznake: zunanjetrgovinsko poslovanje;zunanjetrgovinska politika;oblikovanje;Evropska unija;uvoz;WTO;enotni trg;reševanje problemov;trgovinske pogodbe;zunanja trgovina;aktivnosti;prednost;predstava;mednarodne primerjave;delovanje;organiziranost;
Odstranjevanje trgovinskih ovir kot instrument skupne zunanjetrgovinske politike EU : diplomsko delo
Leto: 2004 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Diplomsko delo
Oznake: izvoz;zunanjetrgovinska politika;zunanjetrgovinsko poslovanje;Evropska unija;enotni trg;zaščita;Slovenija;carinske tarife;carine;carinska politika;izdelki;proizvodi;WTO;trgovinske pogodbe;gospodarske pogodbe;EU;mednarodne ekonomske integracije;mednarodni ekonomski odnosi;mednarodna menjava;mednarodno ekonomsko sodelovanje;
Vpliv necarinskih ovir na izvoz slovenskih izdelkov na trg Evropske unije : diplomsko delo
Leto: 2004 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Diplomsko delo
Oznake: sejmi;dejavnost;razstave;predstava;razvoj;svet;Evropa;Evropska unija;EU;internacionalizacija;mednarodne primerjave;vodenje;planiranje;mednarodno podjetje;mednarodni trg;cilj;podjetje;organiziranost;Slovenija;aktivnosti;strategija;strategija trženja;
Sejemska dejavnost v Sloveniji po vstopu v EU - primer podjetja Celjski sejem : diplomsko delo
Leto: 2004 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Diplomsko delo
Oznake: zunanjetrgovinska politika;mednarodna trgovina;svetovni trg;mednarodni sporazumi;WTO;OECD;EU;Evropska unija;ZDA;mednarodni transport;letalski promet;storitve;zračni promet;liberalizacija;
Urejenost svetovnega trga velikih potniških letal v WTO, OECD in EU : diplomsko delo
Leto: 2004 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Št. zadetkov: 158
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:

Tipologija:

Jezik: