Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 17
Pregledni znanstveni članek
Oznake: injury;compensation;liability;medical errors;negligence;
For decades in both Europe and the United states , the issue of compensation for victims f medical injuries has led to lively debates. Many scholars have analyzed the adverse effects of the "tort system" (based on negligence standards and court proceedings) on the increasing costs of insurance premi ...
Leto: 2016 Vir: Pravna fakulteta (UM PF)
Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci
Oznake:
Izhodišča. Razčlenitev ultrazvočne zgradbe aterosklerotične lehe pri stenozi notranje karotide ima lahko pomembne posledice za odločitev o kirurškem posegu na tej arteriji. Pričujoča raziskava primerja zmožnost razločevanja trirazsežnega ultrazvočnega pregleda (3D UZ) med ultrazvočno zgradbo asimpto ...
Leto: 2003 Vir: Univerza v Mariboru (UM)
Magistrsko delo
Oznake: dostojanstvo;medsebojni odnosi;komunikacija;zdravstvena obravnava;pacienti;
Pacienti se ob sprejemu velikokrat soočajo s strahom zaradi bolezni, z negotovostjo, občutki prizadetosti in so zato še posebej občutljivi. Da ohranimo njihovo dostojanstvo, je pri delu medicinskih sester pomembno zavedanje o nujnosti profesionalnega vedenja v odnosu do pacienta. V magistrskem delu ...
Leto: 2010 Vir: Fakulteta za zdravstvene vede (UM FZV)
Magistrsko delo
Oznake: zakon o pacientovih pravicah;mediacija;pravice;pacient;pojasnilna dolžnost;medicinske sestre;zdravstvena obravnava;
Zanimanje za pacientove pravice narašča povsod po svetu, saj postajajo osrednja zahteva pri izboljšanju kakovosti in racionalizaciji zdravstvenega varstva. V večini evropskih držav se organizacije za varstvo človekovih pravic in pravic pacientov zavzemajo za bolj enakopravno in uravnoteženo razmerje ...
Leto: 2010 Vir: Fakulteta za zdravstvene vede (UM FZV)
Magistrsko delo
Oznake: perioperativna zdravstvena nega;tim;komunikacija;informiranje;avtonomija;zasebnost;spoštovanje poklicne skrivnosti;
V magistrskem delu smo opisali lik in delo medicinske sestre kot nosilke perioperativne zdravstvene nege. Priprava bolnika na operativni poseg je zahteven proces, v katerem sodelujejo različni zdravstveni strokovnjaki. Delo operacijskega tima se združuje, dopolnjuje in prepleta. V magistrskem delu s ...
Leto: 2011 Vir: Fakulteta za zdravstvene vede (UM FZV)
Strokovni članek
Oznake: leiomiosarkom;pooperativna tromboza;radikalna resekcija;spodnja votla vena;žilna proteza;
Primarni tumorji spodnje votle vene (v. cava inferior) so izjemno redki; doslej je bilo po svetu poročano le o okoli 300 primerih. Predstavljen je primer 68-letne pacientke, pri kateri je bil tumor najprej odkrit z ultrazvočno preiskavo, ki je bila napravljena zaradi stalne tope bolečine v desnem zg ...
Leto: 2013 Vir: Medicinska fakulteta (UM MF)
Magistrsko delo
Oznake: sladkorna bolezen;diabetično stopalo;presejalni test;zdravstvena vzgoja;nega nog;primerna obutev;zapleti diabetičnega stopala;nevropatsko stopalo;ishemično stopalo;
Izhodišča. Sladkorna bolezen je kronična bolezen, ki se pojavi, ko trebušna slinavka ne proizvaja dovolj inzulina ali kadar telo ne more učinkovito izrabiti oz. proizvajati inzulina. Diabetično stopalo je skupina sindromov, pri katerih nevropatija, ishemija in infekcija pripeljejo do destrukcije tki ...
Leto: 2017 Vir: Univerza v Mariboru (UM)
Diplomsko delo
Oznake: življenje;spremembe;negovalne diagnoze;medicinske sestre;Marjory Gordon;presaditev srca;
Teoretična izhodišča:Opisali smo transplantacijo srca, potek operacije in predvsem spremembe v življenju pacienta. Zanimal nas je predvsem vpliv transplantacije srca kakovost življenja pacienta. Namen zaključnega dela je opisati življenje pred in po transplantaciji srca. Metodologija:Deskriptivno m ...
Leto: 2018 Vir: Univerza v Mariboru (UM)
Predgovor, spremna beseda
Oznake: medicinsko pravo;bolnikova avtonomija;varstvo bolnikovih pravic;prisilno zdravljenje;zdravljenje brez privolitve;medicinske napake;zapleti;reševanje sporov;organizacija zdravstva;presajanje organov in tkiv;biomedicina;družinska zakonodaja;medicinske raziskave;
Razprave o medicini in pravu v Mariboru
Leto: 2011 Vir: Univerza v Mariboru (UM)
Strokovni članek
Oznake: neutropenic enterocolitis;adverse drug reactions;antithyroid drugs;surgery;
Nevtropenični enterocolitis, povzročen s tirostatikom
Leto: 2010 Vir: Medicinska fakulteta (UM MF)
Št. zadetkov: 17
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:

Jezik: