Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 322
Izvirni znanstveni članek
Oznake: management;vodenje;kvaliteta;standardizacija;odločanje;kibernetika;poslovanje;poslovanje podjetja;metodologija;
Enterprise as a business system (BS) assures its own existence and development by a high quality of its business. Its business results can be considerably improved, if the BS creates its system of the standard decision-making processes (DM), which provides for a high quality of business DM and its m ...
Leto: 2000 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: inovacije;inovativnost;trženje;konkurenčnost;podjetništvo;Slovenija;
The primary role of marketing within the competitive advantage is innovation. The customer value-based differentiation strategies will drive the companyʼs market research efforts, its selection of target markets, its product development processes, its market communications programs, and its delivery ...
Leto: 2013 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Diplomsko delo
Oznake: poslovni proces;prenova;metode;postopki;podjetje;management;uporaba računalnika;računalniški programi;informatika;informacijski sistemi;delovna organizacija;sistemi;vodenje;programi;modeliranje;organiziranost;reorganizacija;politika podjetja;strateški management;strategija;razvojna strategija;organizacijske strukture;teorija;modeli;poslovanje;poslovno okolje;regulacija;Prenova procesov;Diplomske naloge;Upravljanje procesov;Organizacijske oblike;Management;Organizacijski modeli;Koncepcije;Enostavni modeli;Posnetki stanja;Poslovna informatika;Računalniška arhitektura;ARIS (računalniški program);
Uporaba modeliranja pri prenovi poslovnih procesov : diplomsko delo
Leto: 2003 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Diplomsko delo
Oznake: pokojninsko zavarovanje;ponudba;poslovanje podjetja;zavarovanje;zavarovalnice;izboljšave;management;ekonomski modeli;trženje;organizacija;
Organizacija uvedbe novega produkta v poslovanje : diplomsko delo
Leto: 2004 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Diplomsko delo
Oznake: organizacija;strojna industrija;kovinska industrija;delovna organizacija;organiziranost;organizacijski sistemi;poslovanje;organizacijske strukture;orodjarstvo;razvoj;strategija;poslovno okolje;cilj;razvojna strategija;modeli;poslovni proces;predstava;Unior;Zreče;d.d.;Diplomske naloge;Organizacijska struktura;Organizacijske oblike;Organizacijski procesi;Izboljšave;
Izboljšanje organizacije v družbi Unior d.d. Zreče : diplomsko delo
Leto: 2005 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Diplomsko delo
Oznake: nabava;organizacija;organizacija poslovanja;organizacijska kultura;planiranje;predstava;organiziranost;nabavna politika;organizacijske strukture;dobava;podjetje;rešitve;industrijska organizacija;reševanje problemov;strojna industrija;proizvodi;proizvodni programi;izdelki;politika izdelka;Varstroj;Lendava;d.d.;Diplomske naloge;Organizacija nabave;Nabavna funkcija;Organizacijske spremembe;Novosti;
Nova organiziranost nabave v podjetju Varstroj d.d. Lendava : diplomsko delo
Leto: 2005 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Diplomsko delo
Oznake: management;izboljšave;mala podjetja;kmetijstvo;poslovne funkcije;pogoji gospodarjenja;vodenje;živilska industrija;proizvodnja;sodobnost;poslovno okolje;Slovenija;storitve;spremembe;podjetje;organizacija;proizvodni programi;kontrola;Agrokombinat Maribor;Proizvodnja, trgovina in storitve;Maribor;d.d.;Diplomske naloge;Management sistemi;Poslovna uspešnost;Gospodarsko poslovanje;Vodstvena dejavnost;Predstavitve;Učinkovitost delovanja;Mešano kmetijstvo;Krmila;
Management malih podjetij v sodobnih pogojih poslovanja : diplomsko delo
Leto: 2005 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Diplomsko delo
Oznake: trgovinsko podjetje;sadje;zelenjava;podjetje;organizacija podjetja;organizacija poslovanja;podjetnik;priložnosti;ustanavljanje;ideje;struktura;podjetništvo;vrednotenje;planiranje poslovanja;razvoj;ocenjevanje;strategija;Slovenija;"Plodovi sonca";Trgovsko podjetje;Maribor;Diplomske naloge;Ustanovitev;Sadje in zelenjava;Organizacija podjetja;Trgovska podjetja;Organizacijski modeli;Poslovne priložnosti;Idejni projekti;Vrednostna analiza;Podjetništvo;Rast in razvoj;Planiranje razvoja;Podjetja;Strategija podjetij;Strukturni odnosi;
Organizazcija ustanovitve trgovskega podjetja s sadjem in zelenjavo "Plodovi sonca" : diplomsko delo
Leto: 2005 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Diplomsko delo
Oznake: proizvodni proces;delovni proces;proizvodnja;podjetje;procesiranje;modeli;kadrovska politika;management;vodenje;teamsko delo;TQM;celovita kvaliteta;izboljšave;delo;odločanje;strategija;struktura;rešitve;JIT;just-in-time;delovna uspešnost;organiziranost;procesi;kvaliteta;Delovni proces;Diplomske naloge;Poslovni procesi;Vrednostni sistemi;Izvršitev;Sinhronizacija;Proizvodna podjetja;Celovito upravljanje;Izboljšanje dela;
Izboljšanje delovnega procesa v proizvodnem podjetju : diplomsko delo
Leto: 2006 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Diplomsko delo
Oznake: podjetje;združitve podjetij;sinergija;povezanost;prehrambena industrija;živilska industrija;predelovalna industrija;izboljšave;prodajna politika;pospeševanje prodaje;učinkovitost;prilagajanje;panoge dejavnosti;poslovni proces;uspešnost poslovanja;spremembe;razvoj;izvršba;poslovno sodelovanje;združevanje;strategija;Droga Kolinska;Ljubljana;d.d.;Diplomske naloge;Povezane družbe;Strateško povezovanje;Prodajne dejavnosti;Povezovalne mreže;Prodajna funkcija;Ekonomski učinki;Živilskopredelovalna industrija;Prodajne tehnike;Povezovanje podjetij;Združevanje podjetij;Poslovno združevanje;Slovenija;Podjetja;Zavezniki;Pristopi;Združevalna razmerja;Organizacijske oblike;Merjenje učinkovitosti;
Sinergijski učinki povezovanja podjetij na primeru prodajne funkcije v Droga Kolinski d.d. : diplomsko delo
Leto: 2006 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Št. zadetkov: 322
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:

Jezik: