Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 20
Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje)
Oznake: polisaharidi;
Functional materials from polysaccharides
Leto: 2013 Vir: Fakulteta za strojništvo (UM FS)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: contact angle;non-aqueous dispersions;electrophoretic mobilities;substrate-induced coagulation;titandioxide;zeta potential;
Dispersions of 1 wt% titandioxide (titania or TiO2) were investigated with respect to their stability in non-aqueous media. The objective of this work was to find conditions for the substrate-induced coagulation (SIC) process in N-methyl-2-pyrrolidinone (NMP). The SIC process is a dip-coating proces ...
Leto: 2009 Vir: Fakulteta za strojništvo (UM FS)
Doktorska disertacija
Oznake: celulozni modelni filmi;karboksimetilna celuloza;trimetilsililna celuloza;mikromreža;kremenova mikrotehtnica;karbodiimidna vezava;aminofluorescein;
The aim of the thesis is to investigate the applicability of nanometric amorphous cellulose model films for the immobilization of functional DNA molecules and to apply this knowledge in the field of DNA microarray preparation. To achieve this aim, the whole thesis work is divided into three major pa ...
Leto: 2012 Vir: Fakulteta za strojništvo (UM FS)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: tekstilna vlakna;poliamid 6;površinska modifikacija;NH3 plazma;amino skupine;zeta potencial;stični kot;XPS;AFM;
S plazmami modificiramo površinske lastnosti različnih materialov, tudi tekstilnih. Na površine lahko uvedemo dodatne ali nove funkcionalne skupine, jih prevlečemo s tankimi polimernimi filmi ali očistimo. V naši raziskavi smo z nizkotlačno amoniakovo plazmo obdelovali PA 6 folijo ter ovrednotili do ...
Leto: 2002 Vir: Fakulteta za strojništvo (UM FS)
Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci
Oznake: polisaharidi;polietilen;biokompatibilnost;
Improving polyethylene biocompatibility by adsorbing sulfated polysaccharides
Leto: 2013 Vir: Fakulteta za strojništvo (UM FS)
Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci
Oznake: celuloza;
Application and characterization of microstructured cellulose thin films
Leto: 2013 Vir: Fakulteta za strojništvo (UM FS)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: tekstilni materiali;polielektrolitni multisloji;sestavljanje sloja na sloj;zeta potencial;elipsometrija;polimerni substrati;stabilnost slojev;textile materials;polyelectrolyte multilayers;layer-by-layer assembly;zeta-potential;ellipsometry;polymer substrate;layer stability;
Self assembled polyelectrolyte layers of poly(sodium 4-styrenesulfonate) (PSS), and poly(diallyldimethylammonium chloride) (PDADMAC) were deposited on planar poly(ethylene terephthalate) (PET) substrates using the layer-by-layer technique. Charged functional groups were generated on the polymer subs ...
Leto: 2005 Vir: Fakulteta za strojništvo (UM FS)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: mikroskop atomskih sil;obdelava slik;površinska analiza;struktura;vlakna;PA6;
Atomic force microscopy (AFM) is one of the most modern types of microscopy enabling nanoscale imaging of both conducting and insulating surfaces. It was developed by the Nobel prize winners in physics, Binning and Rober. Since its invention in 1986, AFM has become useful in industry and laboratory ...
Leto: 2000 Vir: Fakulteta za strojništvo (UM FS)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: orientirani polimeri;nadmolekulska struktura;morfologija vlaken;strukturno modificirana tekstilna vlakna;titracijske metode;reaktivne skupine;reakcijski mehanizem;
Različni postopki obdelave orientiranih polimerov lahko povzročajo spremembe nadmolekulske strukture in tako spreminjajo njihovo morfologijo. S strukturnimi spremembami vlaken se spreminjajo tudi površinske lastnosti, ki so bistvenega pomena za njihov adsorpcijski značaj. Osredotočili smo se na razi ...
Leto: 2001 Vir: Fakulteta za strojništvo (UM FS)
Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci
Oznake: silylation of cellobiose;silanes;DFT;PM3;
The object of the present study is the isodesmic reaction of cellobiose (the repeating unit in cellulose) with different kinds of silanes, R-SiH3, to form silylated cellobiose (Cello-SiH3) and the corresponding alcohols (R-OH). The size and the chemical reactivity of the substituent R is varied as w ...
Leto: 2011 Vir: Fakulteta za strojništvo (UM FS)
Št. zadetkov: 20
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:


Jezik: