Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 105
Magistrsko delo
Oznake: inoviranje;inovacije;mala podjetja;podjetništvo;podjetnik;inovacijski management;poslovna uspešnost;magistrska dela;
Velik strokovnjak za področje konkurenčnosti Michael Porter je zapisal, da so inovacije ključ do konkurenčnosti. Konkurenčnost je zelo pomembna iz sledečega razloga: ob pogledu na različne ugledne lestvice konkurenčnosti (lestvica WEF, IMD iz Lozane) ugotovimo, da so najbolj konkurenčne države na sv ...
Leto: 2013 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Magistrsko delo
Oznake: inovacije;turizem;socialni turizem;osebe s posebnimi potrebami;invalidi;turistične agencije;ponudba;
Socialni turizem oziroma turizem za osebe s posebnimi potrebami je velika pridobitev za turistični trg, saj gre za novost oziroma invencijo na že tako prenasičenem trgu. Predvsem pa predstavlja veliko pridobitev za invalide. Ker gre za novost, je potrebno še veliko dela na tem področju. Žal je potre ...
Leto: 2013 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Diplomsko delo
Oznake: inovativno poslovanje;učinkovitost;inovacije;vodenje;podjetje;Slovenija;konkurenčnost;management;ideje;
Inovativnost je danes glavna konkurenčna prednost podjetij. Lahko trdimo, da je predpogoj za uspešnost podjetij v današnji družbi znanja. V razmerah današnje negotovosti, pogostosti in kompleksnosti sprememb se lahko podjetje obdrži samo, če je usmerjeno k iskanju sprememb. Te pa izhajajo iz per ...
Leto: 2009 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Diplomsko delo
Oznake: izdelki;inovacije;vinogradništvo;invencije;inovativno poslovanje;financiranje podjetja;vina;
Preživeti na trgu, ki je poln konkurence in sive ekonomije, je v današnjem času težko. Podjetja se morajo zavedati, da ni namen samo preživeti na trgu, ampak je potrebno živeti trg. Za to je pomembno, da znamo sprejemati razlike, spremembe in postavljati nove metode dela. Razvoj in obstoj podjetja j ...
Leto: 2009 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Diplomsko delo
Oznake: inovacije;invencije;tehnološke inovacije;električna energija;energetski viri;Slovenija;Evropska unija;energetika;proizvodnja;obnova;elektroenergetika;inovativnost;
Globalne vremenske spremembe, nova zakonodaja, strmenje k čistejšim in okolju prijaznim tehnologijam so in bodo pripomogle k razvoju inovativnih izdelkov pridobivanja energije iz OVE. Pričakovati je, da se bodo cene tehnologij nižale. Prav tako bo Evropska unija namenjala vedno več denarja za razisk ...
Leto: 2009 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Diplomsko delo
Oznake: ustvarjalnost;mišljenje;ideje;inovativnost;inovacije;invencije;gospodarske krize;uspešnost poslovanja;
Ustvarjati in biti ustvarjalen. Samo to je pot, ki bi jo morala podjetja imeti. Brez ustvarjanja tudi ni idej, ki pripeljejo do inovacij. Inovacije pa so nujne za preživetje podjetja. Pri tem je pomembna ustvarjalna svoboda. Tako se včasih pojavi težava, da družba ni spodbujevalno naravnana in tako ...
Leto: 2009 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Diplomsko delo
Oznake: inovativnost;inovacijska dejavnost;inovacije;ustvarjalnost;metode;zaposleni;človeški potencial;
Z raziskovanjem pri pisanju diplomskega dela smo ugotovili, da sta ustvarjalnost in inovativnost povezana pojma in v današnjih razmerah predstavljata velik pomen za podjetja. Podjetja, ki želijo v današnjih konkurenčnih razmerah preživeti, morajo čim več delati na inovativnosti podjetja in ustvarjal ...
Leto: 2010 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Diplomsko delo
Oznake: invencije;inovacije;inovativnost;inovativno poslovanje;inovacijski management;pohištvena industrija;
V današnjem svetu, svetu izjemnega tehnološkega napredka je v podjetju skoraj nuja inovirati. Vse bolj in bolj se srečujemo z besedo inovacija, vse lažje nam je razumljiva ampak vse težje uresničljiva. Podjetja morajo za inovacijo pripraviti že samo okolje, ki je inovativno in spodbuja ustvarjalnost ...
Leto: 2012 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Magistrsko delo
Oznake: vodenje;management;kompleksnost;fleksibilnost;ustvarjalnost;inovativnost;trg;podjetništvo;
Teoretični del magistrskega dela predstavljajo prva tri poglavja. V tem delu sem s pomočjo domače in tuje literature opredelil osnovne pojme (kompleksnost, fleksibilnost, ustvarjalnost in mehke veščine managerjev), ki so pomembni za pravilno razumevanje postavljenih hipotez. Ker v magistrskem delu o ...
Leto: 2012 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Diplomsko delo
Oznake: inovacije;invencije;intelektualna lastnina;avtorske pravice;zakonodaja;digitalizacija;digitalna tehnologija;mediji;
Obravnava teme s področja inovacijskih procesov s poudarkom na invencijsko inovacijskem teoretičnem področju in obravnave njegove difuzije, širjenja novosti z namenom prepoznavanja inovacij kot splošno dobro družbe, nam je razširila spekter teoretičnega znanja in nas navezala na ključno področje naš ...
Leto: 2011 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Št. zadetkov: 105
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:

Jezik: