261.207 dokumentov v celotnem besedilu
Zadnja shranjena dela:
RSS Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru:
Request url:http://dk.um.si/rss.php?o=0&v=vse
RSS Repozitorij Univerze v Ljubljani:
 • Avtomatski izbor artiklov za personaliziran e-katalog
  MACUR LEON:
  AVTOMATSKI IZBOR ARTIKLOV ZA PERSONALIZIRAN E-KATALOG
  Fakulteta za računalništvo in informatiko

  V diplomski nalogi smo analizirali in implementirali priporočilni sistem za personaliziran elektronski katalog. Opisali smo uporabljena orodja in delovanje naših programov za transformacijo podatkov in izdelavo e-kataloga. Zapisali smo tudi prednosti, ki jih ponujajo e-k
 • Semantična segmentacija scen z zlivanjem meritev LiDAR in barvnih slik
  URBAS MATEJ:
  SEMANTIČNA SEGMENTACIJA SCEN Z ZLIVANJEM MERITEV LIDAR IN BARVNIH SLIK
  Fakulteta za računalništvo in informatiko

  V okviru diplomske naloge je predstavljena metoda za semantično segmentacijo voznih scen. Moderne metode semantične segmentacije voznih scen lahko razdelimo na tri kategorije. Prva kategorija za zajem podatkov uporablja samo kamere, druga samo senzorje
 • Comparison of the content of extractives in the bark of the trunk and the bark of the branches of Silver Fir (Abies alba Mill.)
  Vek Viljem, Šmidovnik Tjaša, Humar Miha, Poljanšek Ida, Oven Primož:
  COMPARISON OF THE CONTENT OF EXTRACTIVES IN THE BARK OF THE TRUNK AND THE BARK OF THE BRANCHES OF SILVER FIR (ABIES ALBA MILL.)
  Biotehniška fakulteta

  The main objective of our study was to investigate the possible differences in the chemical composition of extractives from the bark of silver fir (Abies alba)
 • VPLIV EPIDEMIJE COVID-19 NA TURISTIČNO DEJAVNOST
  SADAR KLARA:
  VPLIV EPIDEMIJE COVID-19 NA TURISTIČNO DEJAVNOST
  Fakulteta za upravo

  Problemski okvir naloge predstavlja obstanek turistične panoge v času epidemije covida-19. Opravljena je bila raziskava, kako so izbrane države poskrbele za preprečitev gospodarske katastrofe, od katere si še danes nismo celostno opomogli. Razlog za raziskovanje je bil, da je bil turizem ena od
 • Obstacle detection based on semantic segmentation for autonomous surface vehicles
  Bovcon Borja:
  OBSTACLE DETECTION BASED ON SEMANTIC SEGMENTATION FOR AUTONOMOUS SURFACE VEHICLES
  Fakulteta za računalništvo in informatiko

  Recent research in marine robotics has led to the establishment of a new class of small-size unmanned surface vehicles (USVs) i.e., robotic boats. These vessels present an affordable and highly portable tool for navigating in difficult-to-re
 • USPOSABLJANJE KANDIDATOV ZA VOZNIKE IN VOZNIKOV MOTORNIH VOZIL V SLOVENIJI
  Žužek Matej:
  USPOSABLJANJE KANDIDATOV ZA VOZNIKE IN VOZNIKOV MOTORNIH VOZIL V SLOVENIJI
  Fakulteta za pomorstvo in promet

  V diplomski nalogi je obravnavano usposabljanje voznikov motornih vozil. Usposabljanje zajema teoretični del in praktični del. Primerjali smo Slovenske poligone z tujimi. Razne podatke o uspešnosti kandidatov na vozniškem izpitu smo primerjali med seboj. V
RSS Repozitorij Univerze na Primorskem:
RSS Repozitorij Univerze v Novi Gorici:
 1. Diplomsko delo (110993)
 2. Magistrsko delo (40743)
 3. Izvirni znanstveni članek (36361)
 4. Video in druga učna gradiva (22390)
 5. Ni določena (11243)
 6. Strokovni članek (5158)
 7. Doktorska disertacija (5134)
 8. Pregledni znanstveni članek (3325)
 9. Končno poročilo o rezultatih raziskav (3214)
 10. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (3015)
 11. Recenzija, prikaz knjige, kritika (2502)
 12. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (1857)
 13. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (1588)
 14. Drugi članki ali sestavki (1441)
 15. Izvedensko mnenje, arbitražna odločba (1053)
 16. Elaborat, predštudija, študija (977)
 17. Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (929)
 18. Kratki znanstveni prispevek (755)
 19. Specialistično delo (723)
 20. Poljudni članek (713)
 21. Predgovor, spremna beseda (631)
 22. Druge monografije in druga zaključena dela (626)
 23. Znanstvena monografija (601)
 24. Radijski ali TV dogodek (412)
 25. Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid (384)
 26. Intervju (377)
 27. Strokovna monografija (345)
 28. Polemika, diskusijski prispevek (327)
 29. Raziskovalni podatki (315)
 30. Druga izvedena dela (307)
 31. Prispevek na konferenci brez natisa (301)
 32. Zbornik strokovnih ali nerecenziranih znanstvenih prispevkov na konferenci (243)
 33. Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (242)
 34. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (206)
 35. Predavanje na tuji univerzi (195)
 36. Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci (193)
 37. Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo (181)
 38. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na mednarodni ali tuji konferenci (158)
 39. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (149)
 40. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje) (114)
 41. Radijska ali televizijska oddaja (110)
 42. Razstava (99)
 43. Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa (98)
 44. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na domači konferenci (97)
 45. Programska oprema (66)
 46. Umetniško delo (55)
 47. Bibliografija, kazalo ipd. (50)
 48. Umetniški sestavek (30)
 49. Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo (26)
 50. Katalog razstave (25)
 51. Raziskovalni ali dokumentarni film, zvočni ali video posnetek (21)
 52. Umetniška poustvaritev (20)
 53. Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt) (19)
 54. Patent (18)
 55. Geslo – sestavek v enciklopediji, leksikonu, slovarju... (15)
 56. (11)
 57. Znanstveni terminološki slovar, enciklopedija ali tematski leksikon (10)
 58. Patentna prijava (5)
 59. Druga dela (5)
 60. Bibliografija (5)
 61. Nova sorta (1)
Prikaži vse