216.990 dokumentov v celotnem besedilu
Zadnja shranjena dela:
RSS Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru:
Request url:http://dk.um.si/rss.php?o=0&v=vse
 • Analysis and simulation of pyramidal horn antenna
  Drgestin Matija:
  ANALYSIS AND SIMULATION OF PYRAMIDAL HORN ANTENNA
  Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

  This master's thesis focuses on analysis, calculation, simulation and interpretation of the pyramidal horn antenna results. The content of this thesis will enable future readers to have a detailed insight into the analysis and design of a high-frequency
 • Osnovna plošča za napravo coreprotocol loop test set
  Golob Janez Iztok:
  OSNOVNA PLOŠČA ZA NAPRAVO COREPROTOCOL LOOP TEST SET
  Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

  V diplomskem delu sta opisana načrtovanje in izdelava osnovne plošče testne naprave za testiranje in diagnosticiranje požarne zanke. Požarni sistem je v osnovi sestavljen iz naprave za javljanje požara – požarne centrale, ene ali več požarnih zank
 • Celovita arhitekturna prenova zdravstvenega doma v Radljah ob Dravi
  Pokeržnik Uroš:
  CELOVITA ARHITEKTURNA PRENOVA ZDRAVSTVENEGA DOMA V RADLJAH OB DRAVI
  Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo

  Arhitektura zdravstvenih domov lahko s svojo premišljeno zasnovo, v kateri zdravstveni delavci zdravijo, ugodno vpliva na počutje obiskovalcev, bolnikov in zaposlenih. S celovitim pristopom k arhitekturni prenovi smo ustvarili boljš
 • Reformiranje zemeljskega plina za trdno oksidne gorivne celice
  Hozjan Neža:
  REFORMIRANJE ZEMELJSKEGA PLINA ZA TRDNO OKSIDNE GORIVNE CELICE
  Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

  V diplomskem delu je predstavljeno delovanje gorivne celice, različni tipi gorivnih celic, njihova medsebojna primerjava glede na izkoristek, temperaturo obratovanja, uporaba elektrolita, vrste goriva in cene. Opisana je trdno oksidna gorivna celica in pripra
 • Razvoj in izdelava enostavnega robotskega manipulatorja za strego manjšega rezkalnika CNC
  Ledinek Jure:
  RAZVOJ IN IZDELAVA ENOSTAVNEGA ROBOTSKEGA MANIPULATORJA ZA STREGO MANJŠEGA REZKALNIKA CNC
  Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

  V zaključnem delu obravnavamo integracijo cenovno dostopnega robotskega manipulatorja v delovni proces. Problem se nanaša na področje industrijske avtomatizacije in robotike. Namen dela je razviti celotno linijo za pr
 • Prepoznavanje obraza slavnih oseb v videoposnetkih
  Gorišek Feliks:
  PREPOZNAVANJE OBRAZA SLAVNIH OSEB V VIDEOPOSNETKIH
  Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

  Magistrsko delo sodi na področje digitalne obdelave slik in videa. Prepoznavanje obrazov je danes prisotno že na skoraj vseh mobilnih napravah višjega cenovnega razreda. Področje prepoznavanja obrazov v video posnetkih pa še v komercialni uporabi ni tako
RSS Repozitorij Univerze v Ljubljani:
 • Spolnost med menstruacijo z vidika moških
  Rožič Barbara:
  SPOLNOST MED MENSTRUACIJO Z VIDIKA MOŠKIH
  Zdravstvena fakulteta

  Uvod: Menstruacija in spolnost sta vezani na določen telesni predel - genitalije. Na podlagi enake psihologije ju povezujemo in imata močan vpliv ena na drugo. Čeprav je menstruacija del naravnega, reproduktivnega procesa, v kulturi velja za tabu. Prepričanja o menstruaciji in ženski, ki ima menstr
 • Izbira najprimernejšega sistema za ravnanje z materialom v proizvodnji brizganih komponent za avtomobilsko industrijo
  Tanšek Blaž:
  IZBIRA NAJPRIMERNEJŠEGA SISTEMA ZA RAVNANJE Z MATERIALOM V PROIZVODNJI BRIZGANIH KOMPONENT ZA AVTOMOBILSKO INDUSTRIJO
  Fakulteta za strojništvo

  V magistrskem delu so prikazana odločitvena drevesa, na osnovi katerih lahko izberemo najprimernejši sistem za ravnanje z materialom glede na izbrane parametre v proizvodnji. Za osnovo raziskave vzamemo realno proizvodnjo
 • In vitro characterization of bioactivities of rhizome and flower extracts of Japanese (Fallopia japonica) and Bohemian (Fallopia x bohemica) knotweed
  Bergant Tina:
  IN VITRO CHARACTERIZATION OF BIOACTIVITIES OF RHIZOME AND FLOWER EXTRACTS OF JAPANESE (FALLOPIA JAPONICA) AND BOHEMIAN (FALLOPIA X BOHEMICA) KNOTWEED
  Biotehniška fakulteta

  The aim of this research was to compare the antioxidant, anticancer, antidiabetic and antimicrobial activities of Japanese (Fallopia japonica) and Bohemian (Fallopia x bohemica) knotweed rhizo
 • Naprave za merjenje vplivnih količin pri analizi prometnih nezgod
  Grum Simon:
  NAPRAVE ZA MERJENJE VPLIVNIH KOLIČIN PRI ANALIZI PROMETNIH NEZGOD
  Fakulteta za strojništvo

  Kljub hitremu tehnološkemu razvoju in porastu števila prometnih nezgod po svetu, ostajajo naprave za merjenje vplivnih količin na kraju prometne nezgode enake kot pred desetletji. V nalogi so predstavljene metode merjenja količin, predlagane alternativne merilne naprave, nji
 • Priprava komprimiranega zraka z rotacijskim adsorpcijskim sušilnikom
  Grabar Matevž:
  PRIPRAVA KOMPRIMIRANEGA ZRAKA Z ROTACIJSKIM ADSORPCIJSKIM SUŠILNIKOM
  Fakulteta za strojništvo

  V delu je prikazan celotni potek priprave komprimiranega zraka in s tem povezanega razvoja nove tehnologije adsorpcijskega sušenja, komprimiranega z rotacijskim adsorpcijskim sušilnikom. Za potrebe razvoja je bil idejno zasnovan sam sušilnik ter preučen proces adsorpci
 • Konstruiranje lesenega montažnega vrtca s programsko opremo Sema
  Skok Rok:
  KONSTRUIRANJE LESENEGA MONTAŽNEGA VRTCA S PROGRAMSKO OPREMO SEMA
  Biotehniška fakulteta

  Lesena gradnja v zadnjih letih doživlja velik porast. Zaradi boljše ozaveščenosti ljudi po ohranjanju in zmanjševanju negativnih vplivov na okolje, je les eden najprimernejših materialov za gradnjo in investitorji se tega vse bolj zavedajo. S pomočjo državnih ukrepov, ki predpisuj
RSS Repozitorij Univerze na Primorskem:
RSS Repozitorij Univerze v Novi Gorici:
 1. Ni določena (113172)
 2. Diplomsko delo (82314)
 3. Izvirni znanstveni članek (32025)
 4. Magistrsko delo (22701)
 5. Video in druga učna gradiva (22528)
 6. Strokovni članek (5670)
 7. Pregledni znanstveni članek (3720)
 8. Doktorska disertacija (3263)
 9. Končno poročilo o rezultatih raziskav (3096)
 10. Recenzija, prikaz knjige, kritika (2986)
 11. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (2885)
 12. Drugi članki ali sestavki (2235)
 13. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (1451)
 14. Elaborat, predštudija, študija (903)
 15. Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (886)
 16. Kratki znanstveni prispevek (859)
 17. Specialistično delo (712)
 18. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (613)
 19. Predgovor, spremna beseda (596)
 20. Poljudni članek (569)
 21. Znanstvena monografija (545)
 22. Intervju (529)
 23. Radijski ali TV dogodek (506)
 24. Druge monografije in druga zaključena dela (448)
 25. Polemika, diskusijski prispevek (397)
 26. Raziskovalni podatki (363)
 27. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (357)
 28. Strokovna monografija (319)
 29. Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid (253)
 30. Druga izvedena dela (246)
 31. Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (236)
 32. Prispevek na konferenci brez natisa (212)
 33. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na mednarodni ali tuji konferenci (188)
 34. Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo (173)
 35. Zbornik strokovnih ali nerecenziranih znanstvenih prispevkov na konferenci (142)
 36. Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci (140)
 37. Predavanje na tuji univerzi (133)
 38. Radijska ali televizijska oddaja (116)
 39. Bibliografija, kazalo ipd. (107)
 40. Izvedensko mnenje, arbitražna odločba (106)
 41. Geslo – sestavek v enciklopediji, leksikonu, slovarju... (101)
 42. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (99)
 43. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje) (97)
 44. Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa (88)
 45. Programska oprema (88)
 46. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na domači konferenci (52)
 47. Razstava (49)
 48. Umetniško delo (41)
 49. Umetniški sestavek (24)
 50. Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo (24)
 51. Patent (23)
 52. Patentna prijava (18)
 53. Umetniška poustvaritev (17)
 54. Raziskovalni ali dokumentarni film, zvočni ali video posnetek (17)
 55. Katalog razstave (16)
 56. Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt) (12)
 57. Bibliografija (6)
 58. Druga dela (2)
 59. Organiziranje znanstvenih in strokovnih sestankov (1)
 60. Nova sorta (1)
Prikaži vse