255.961 dokumentov v celotnem besedilu
Zadnja shranjena dela:
RSS Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru:
Request url:http://dk.um.si/rss.php?o=0&v=vse
 • Postavitev kanban sistema na oddelku predmontaže gonil v podjetju sip strojna industrija
  Kolenc Gregor:
  POSTAVITEV KANBAN SISTEMA NA ODDELKU PREDMONTAŽE GONIL V PODJETJU SIP STROJNA INDUSTRIJA
  Fakulteta za strojništvo

  V diplomskem delu so predstavljene osnove vitke linije, bolj podrobno pa je razdelanih nekaj njenih gradnikov, kot so metoda 5S, metoda 5x ZAKAJ, 7 vrst izgub, poka-yoke, TPM – Total productive maintenance in SMED – Single minute exchange of dies. Op
 • 3D skeniranje in vzvratno inženirstvo aluminijastega odkovka
  Fakin Jernej:
  3D SKENIRANJE IN VZVRATNO INŽENIRSTVO ALUMINIJASTEGA ODKOVKA
  Fakulteta za strojništvo

  Magistrsko delo se nanaša na vzvratno inženirstvo aluminijastega odkovka z namenom pridobitve volumskega 3D modela, ki bo služil kot osnova za razvoj tehnologije proizvodnega procesa. Zajema teoretične osnove in praktičen prikaz procesa vzvratnega inženirstva z izbrano strojno i
 • Spremljanje procesa montaže z uporabo strojnega vida
  Lampret Peter:
  SPREMLJANJE PROCESA MONTAŽE Z UPORABO STROJNEGA VIDA
  Fakulteta za strojništvo

  Magistrsko delo obravnava uporabo strojnega vida v procesu montaže. V prvem delu naloge imamo obravnavane teoretične osnove strojnega vida s poudarkom na sledenju objektov. V nadaljevanju naloge je prikazano oblikovanje montažnega mesta, ki omogoča spremljanje procesa montaže s s
 • Čiščenje in zaščita TIG zvarov iz avstenitnega nerjavnega jekla
  Verboten Jure:
  ČIŠČENJE IN ZAŠČITA TIG ZVAROV IZ AVSTENITNEGA NERJAVNEGA JEKLA
  Fakulteta za strojništvo

  V magistrskem delu smo obravnavali čiščenje in zaščito avstenitnih nerjavnih jekel. O nerjavnih jeklih govorimo, ko njihova sestava vsebuje minimalno 10,5 % kroma. Pri TIG varjenju jekel v zvar vnašamo toplotne energije, zato se zgornja zaščitna plast poškoduje in oksidira -
 • Načrtovanje sistema strojnega vida za kontrolo prenosa pretisnih omotov v podjetju Lek d.d.
  Kuzma Ivo:
  NAČRTOVANJE SISTEMA STROJNEGA VIDA ZA KONTROLO PRENOSA PRETISNIH OMOTOV V PODJETJU LEK D.D.
  Fakulteta za strojništvo

  V magistrskem delu je predstavljeno načrtovanje sistema strojnega vida in načrtovanje sistema s senzorji za kontrolo prenosa pretisnih omotov. Cilj obeh sistemov je prepoznati napačno izbite pretisne omote in posledično olajšati in pohitriti delo oper
 • Pripravljenost in zrelost proizvodnih podjetij na industrijo 4.0
  Florjanič Jan:
  PRIPRAVLJENOST IN ZRELOST PROIZVODNIH PODJETIJ NA INDUSTRIJO 4.0
  Fakulteta za strojništvo

  Četrta industrijska revolucija oziroma industrija 4.0 je med nami prisotna že vse od leta 2011, ko so jo prvič predstavili na sejmu v Hannovru. Od tedaj naprej se številna podjetja odločajo za uvedbo novih tehnologij, ki glede na svoje zmožnosti obljubljajo velik napredek.
RSS Repozitorij Univerze v Ljubljani:
 • Improvement of biotreatability of environmentally persistent antibiotic Tiamulin by O$_3$ and O$_3$/H$_2$O$_2$ oxidation processes
  Žgajnar Gotvajn Andreja, Derco Ján, Vrabel' Martin, Kassai Angelika:
  IMPROVEMENT OF BIOTREATABILITY OF ENVIRONMENTALLY PERSISTENT ANTIBIOTIC TIAMULIN BY O$_3$ AND O$_3$/H$_2$O$_2$ OXIDATION PROCESSES
  Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

  The aim of the work was to assess the efficiency of ozonation and ozonation in combination with H$_2$O$_2$ in jet loop reactor to incr
 • Exploring annotations for musical pattern discovery gathered with digital annotation tools
  Tomašević Darian, Wells Stephan, Yuping Ren Iris, Volk Anja, Pesek Matevž:
  EXPLORING ANNOTATIONS FOR MUSICAL PATTERN DISCOVERY GATHERED WITH DIGITAL ANNOTATION TOOLS
  Fakulteta za računalništvo in informatiko

  The study of inter-annotator agreement in musical pattern annotations has gained increased attention over the past few years. While expert annotations are often taken as t
 • Wireless ranging for contactless cognitive load inference in ubiquitous computing
  Pejović Veljko, Matkovič Tilen, Ciglarič Mojca:
  WIRELESS RANGING FOR CONTACTLESS COGNITIVE LOAD INFERENCE IN UBIQUITOUS COMPUTING
  Fakulteta za računalništvo in informatiko

  Untimely interaction in critical moments, content that does not capture a user’s attention, and missed opportunities for delivering relevant information are just some of the issues caused by ubiquitous compu
 • Prototype cataloging interface based on the IFLA Library reference model (LRM). Part 1
  Pauman Budanović Mihela, Žumer Maja:
  PROTOTYPE CATALOGING INTERFACE BASED ON THE IFLA LIBRARY REFERENCE MODEL (LRM). PART 1
  Filozofska fakulteta

  The aim of this paper is to present a prototype cataloging interface, which provides easier data entry, follows the cataloger's thought process and is based on the advantages of the IFLA LRM model. The paper summarizes all stages of
 • Abrazija avtomobilskih gum in nastajanje mikroplastike
  Jeler Petra:
  ABRAZIJA AVTOMOBILSKIH GUM IN NASTAJANJE MIKROPLASTIKE
  Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

  Mikroplastika predstavlja vedno večji problem, saj se njena količina v okolju izrazito povečuje, njeno zajemanje in odstranjevanje pa ni preprosto. Precejšen del mikroplastike v okolju predstavljajo gumeni delci, ki nastanejo z abrazijo avtomobilskih gum. Koli
 • The dead, the war, and ethnic identity
  Mencej Mirjam:
  THE DEAD, THE WAR, AND ETHNIC IDENTITY
  Filozofska fakulteta

  Based on field research, this article studies the role of ghost narratives about the dead killed in the genocide of the Bosniak people in Srebrenica. It focuses on three clusters of belief narratives spread among the Bosniaks: narratives about ghosts of the unburied dead; narratives about the dead buri
RSS Repozitorij Univerze na Primorskem:
RSS Repozitorij Univerze v Novi Gorici:
 • ROUND TABLE: TRANSLATION IN AN INTERCULTURAL CONTEXT
  Pregelj Barbara, Carmignani Ilide, Pérez Fernández Elisabeth, Nagle Mariela:
  ROUND TABLE: TRANSLATION IN AN INTERCULTURAL CONTEXT
  Univerza v Novi Gorici

  Translating children's books into different cultures means not only processing the text into another language, but also transferring the level of illustration, which is an additional challenge. There, the different realities o
 • Na isti strani:
  Pregelj Barbara:
  NA ISTI STRANI:
  Univerza v Novi Gorici
 • [Literarno polje je prostor [...]
  Pregelj Barbara:
  [LITERARNO POLJE JE PROSTOR [...]
  Univerza v Novi Gorici
 • Majda Koren: Capo y Pata
  Pregelj Barbara, Tomsich Francisco:
  MAJDA KOREN: CAPO Y PATA
  Univerza v Novi Gorici

  prevod stripa slovenske avtorice
 • Voces de la literatura infantil y juvenil eslovena actual
  Pregelj Barbara, Pregelj Barbara, Heredero Zorzo David, Martín Santiago:
  VOCES DE LA LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL ESLOVENA ACTUAL
  Univerza v Novi Gorici

  10 slovenskih mladinskih avtorjev, ki so prevedeni v španščino
 • Arrival directions of cosmic rays above 32 EeV from phase one of the Pierre Auger Observatory
  Abreu P., Aglietta M., Albury J. M., Filipčič Andrej, Lundquist Jon Paul, Stanič Samo, Veberič Darko, Vorobiov Serguei, Zavrtanik Danilo, Zavrtanik Marko, Zehrer Lukas:
  ARRIVAL DIRECTIONS OF COSMIC RAYS ABOVE 32 EEV FROM PHASE ONE OF THE PIERRE AUGER OBSERVATORY
  Univerza v Novi Gorici
 1. Diplomsko delo (108883)
 2. Magistrsko delo (39068)
 3. Izvirni znanstveni članek (35758)
 4. Video in druga učna gradiva (22371)
 5. Ni določena (11264)
 6. Strokovni članek (5048)
 7. Doktorska disertacija (4924)
 8. Pregledni znanstveni članek (3285)
 9. Končno poročilo o rezultatih raziskav (3201)
 10. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (2939)
 11. Recenzija, prikaz knjige, kritika (2489)
 12. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (1810)
 13. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (1547)
 14. Drugi članki ali sestavki (1438)
 15. Izvedensko mnenje, arbitražna odločba (982)
 16. Elaborat, predštudija, študija (964)
 17. Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (903)
 18. Kratki znanstveni prispevek (732)
 19. Specialistično delo (723)
 20. Poljudni članek (690)
 21. Druge monografije in druga zaključena dela (618)
 22. Predgovor, spremna beseda (601)
 23. Znanstvena monografija (586)
 24. Radijski ali TV dogodek (412)
 25. Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid (380)
 26. Intervju (370)
 27. Strokovna monografija (342)
 28. Polemika, diskusijski prispevek (324)
 29. Raziskovalni podatki (315)
 30. Druga izvedena dela (296)
 31. Prispevek na konferenci brez natisa (286)
 32. Zbornik strokovnih ali nerecenziranih znanstvenih prispevkov na konferenci (239)
 33. Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (238)
 34. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (202)
 35. Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci (194)
 36. Predavanje na tuji univerzi (186)
 37. Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo (176)
 38. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na mednarodni ali tuji konferenci (159)
 39. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (150)
 40. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje) (110)
 41. Radijska ali televizijska oddaja (108)
 42. Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa (96)
 43. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na domači konferenci (91)
 44. Razstava (91)
 45. Programska oprema (66)
 46. Umetniško delo (55)
 47. Bibliografija, kazalo ipd. (50)
 48. Umetniški sestavek (29)
 49. Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo (27)
 50. Katalog razstave (25)
 51. Raziskovalni ali dokumentarni film, zvočni ali video posnetek (21)
 52. Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt) (20)
 53. Umetniška poustvaritev (19)
 54. Patent (18)
 55. Geslo – sestavek v enciklopediji, leksikonu, slovarju... (15)
 56. Znanstveni terminološki slovar, enciklopedija ali tematski leksikon (10)
 57. Patentna prijava (5)
 58. Bibliografija (5)
 59. (3)
 60. Druga dela (3)
 61. Nova sorta (1)
Prikaži vse