265.717 dokumentov v celotnem besedilu
Zadnja shranjena dela:
RSS Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru:
Request url:http://dk.um.si/rss.php?o=0&v=vse
 • Integriteta vodij policijskih postaj kot temelj uspešnosti delovanja policijskih postaj
  Škoberne Danijel:
  INTEGRITETA VODIJ POLICIJSKIH POSTAJ KOT TEMELJ USPEŠNOSTI DELOVANJA POLICIJSKIH POSTAJ
  Fakulteta za varnostne vede

  Diplomsko delo je nastalo z namenom prikaza pomena integritete policijskih vodij na nivoju policijskih postaj v Republiki Sloveniji. Ugled policije v širši javnosti je predvsem odvisen od delovanja policistov neposredno na terenu, le te pa vodij
 • Varnost pred kriminaliteto pri zasnovi novogradenj
  Čorić Mirela:
  VARNOST PRED KRIMINALITETO PRI ZASNOVI NOVOGRADENJ
  Fakulteta za varnostne vede

  Eden od pomembnih dejavnikov, ki prispeva k občutku zdravja in dobrega počutja, je doživetje občutka varnosti, predvsem varnosti v stanovanjskih območjih. Na dojemanje varnosti lahko vplivajo okoljske in oblikovne komponente, vključno s slabo osvetlitvijo, prisotnostjo grafitov, odsotn
 • Pogledi osnovnošolskih učiteljev na formativno spremljanje
  Sušec Monika:
  POGLEDI OSNOVNOŠOLSKIH UČITELJEV NA FORMATIVNO SPREMLJANJE
  Pedagoška fakulteta

  Formativno spremljanje postaja v današnjih časih vedno pogostejši pristop, ki ga pri svojem poučevanju uporabljajo učitelji tako pri mlajših kot tudi starejših učencih. Gre za pristop, ki postavlja učenca v središče učnega procesa ter ga spremeni iz pasivnega v aktivnega udeleženca vzg
 • Informacijska varnost skozi oči uporabnikov telekomunikacijskih storitev
  Grković Katja:
  INFORMACIJSKA VARNOST SKOZI OČI UPORABNIKOV TELEKOMUNIKACIJSKIH STORITEV
  Fakulteta za varnostne vede

  Telekomunikacijska podjetja morajo svojim uporabnikom poleg vseh storitev in izdelkov zagotavljati tudi varnost njihovih osebnih podatkov, varnost omrežja, elektronskega poslovanja in nuditi različne varnostne opcije. V magistrskem delu so opisani vsi vidiki info
 • Problematika odvisnosti od prepovedanih drog v zaporih
  Martinc Monika:
  PROBLEMATIKA ODVISNOSTI OD PREPOVEDANIH DROG V ZAPORIH
  Fakulteta za varnostne vede

  Odvisnost od prepovedanih drog je pereč problem današnje družbe, saj ima številne negativne učinke, tako na posameznika, ki je odvisen od prepovedanih drog, kot tudi na ostale ljudi. Prepovedane droge pa so v tesni povezavi s kriminaliteto in posledično tudi z zapori, kjer je vel
 • Poslovna statistika
  Tominc Polona, Rožman Maja, Legat Dunja:
  POSLOVNA STATISTIKA
  Ekonomsko-poslovna fakulteta

  Predmet Poslovna statistika, za katerega je namenjena ta zbirka vaj, je pomemben za to, da študenti razvijejo sposobnost razumevanja informacij v podatkih. Gradivo obravnava naslednje vsebinske sklope: prikazovanje podatkov v tabelah in grafih, relativna števila, mere centralne tendence,
RSS Repozitorij Univerze v Ljubljani:
 • Nadgradnja sistema za merjenje spektralnega odziva in kvantnega izkoristka sončnih celic
  ČERNAK BRUNO:
  NADGRADNJA SISTEMA ZA MERJENJE SPEKTRALNEGA ODZIVA IN KVANTNEGA IZKORISTKA SONČNIH CELIC
  Fakulteta za elektrotehniko

  V diplomskem delu smo izvedli nadgradnjo merilnega sistema za merjenje spektralnega odziva in kvantnega izkoristka silicijskih, perovskitnih in tandemskih sončnih celic ter drugih optoelektronskih elementov. Diplomsko delo najprej opisuje teoret
 • Emulator krmilnega mehanizma motilnika za obrambo pred brezpilotnimi letalniki in plovili
  ŠULIGOJ TINE:
  EMULATOR KRMILNEGA MEHANIZMA MOTILNIKA ZA OBRAMBO PRED BREZPILOTNIMI LETALNIKI IN PLOVILI
  Fakulteta za elektrotehniko

  Z razvojem prototipov, ki zahtevajo dolge razvojne čase, se pojavi potreba po izdelavi emulatorja. Emulator je naprava, ki ima enak električni vmesnik, kot končna naprava in se po delovanju, kolikor je možno, približa končni napravi. Zagotavljati
 • A study of the adsorption of titanium dioxide and zinc oxide nanoparticles on polyethylene microplastics and their desorption in aquatic media
  Rozman Ula, Klun Barbara, Marolt Gregor, Imperl Jernej, Kalčíková Gabriela:
  A STUDY OF THE ADSORPTION OF TITANIUM DIOXIDE AND ZINC OXIDE NANOPARTICLES ON POLYETHYLENE MICROPLASTICS AND THEIR DESORPTION IN AQUATIC MEDIA
  Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

  In this study, we investigated the interactions between titanium dioxide (nTiO2) and zinc oxide (nZnO) nanoparticle
 • Nadzor robotske roke z uporabo navidezni resničnosti
  TRATNIK MIHA:
  NADZOR ROBOTSKE ROKE Z UPORABO NAVIDEZNI RESNIČNOSTI
  Fakulteta za elektrotehniko

  To magistrsko delo obsega predstavo metode nadziranja mehanizma robotske roke z uporabo navidezne resničnosti. Uporabnik nadzoruje mehanizem z uporabo t. i. imenovane HMD(Head Mounted Display) naprave in daljincev. Uporabnik z HMD napravo opazuje navidezni prizor robota in nadzira v
 • Investicije v izobraževanje zaposlenih kot motivacijski dejavnik delovne uspešnosti zaposlenih: študija primera
  Klen Ines:
  INVESTICIJE V IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH KOT MOTIVACIJSKI DEJAVNIK DELOVNE USPEŠNOSTI ZAPOSLENIH: ŠTUDIJA PRIMERA
  Fakulteta za družbene vede

  Ker zˇivimo v cˇasu, ko je znanje postalo ena najpomembnejsˇih vrednot in eden izmed glavnih dejavnikov, ki vplivajo na uspesˇnost organizacij, mu je potrebno namenjati vedno vecˇ pozornosti. Postalo je precej dostopno, velik
 • The why and how of social media entrepreneurs
  Erpe Tina, Kotnik Patricia:
  THE WHY AND HOW OF SOCIAL MEDIA ENTREPRENEURS
  Ekonomska fakulteta

  Digital technologies are transforming economic activity and opening up new opportunities, such as those being exploited by digital entrepreneurs. We study influencers and bloggers as a specific type of digital self-employment and as an under-researched phenomenon of social media entre
RSS Repozitorij Univerze na Primorskem:
RSS Repozitorij Univerze v Novi Gorici:
 1. Diplomsko delo (112310)
 2. Magistrsko delo (42320)
 3. Izvirni znanstveni članek (37017)
 4. Video in druga učna gradiva (22411)
 5. Ni določena (11285)
 6. Doktorska disertacija (5289)
 7. Strokovni članek (5182)
 8. Pregledni znanstveni članek (3393)
 9. Končno poročilo o rezultatih raziskav (3240)
 10. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (3120)
 11. Recenzija, prikaz knjige, kritika (2518)
 12. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (1869)
 13. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (1619)
 14. Drugi članki ali sestavki (1450)
 15. Izvedensko mnenje, arbitražna odločba (1079)
 16. Elaborat, predštudija, študija (1001)
 17. Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (1001)
 18. Kratki znanstveni prispevek (773)
 19. Poljudni članek (747)
 20. Specialistično delo (723)
 21. Predgovor, spremna beseda (662)
 22. Znanstvena monografija (652)
 23. Druge monografije in druga zaključena dela (647)
 24. Radijski ali TV dogodek (413)
 25. Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid (384)
 26. Intervju (383)
 27. Strokovna monografija (348)
 28. Polemika, diskusijski prispevek (332)
 29. Raziskovalni podatki (319)
 30. Druga izvedena dela (316)
 31. Prispevek na konferenci brez natisa (306)
 32. Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (259)
 33. Zbornik strokovnih ali nerecenziranih znanstvenih prispevkov na konferenci (252)
 34. Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci (230)
 35. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (206)
 36. Predavanje na tuji univerzi (202)
 37. Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo (189)
 38. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na mednarodni ali tuji konferenci (165)
 39. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (149)
 40. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje) (117)
 41. Razstava (112)
 42. Radijska ali televizijska oddaja (111)
 43. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na domači konferenci (105)
 44. Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa (99)
 45. Programska oprema (67)
 46. Umetniško delo (55)
 47. Bibliografija, kazalo ipd. (50)
 48. Umetniški sestavek (40)
 49. Katalog razstave (37)
 50. Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo (26)
 51. Raziskovalni ali dokumentarni film, zvočni ali video posnetek (21)
 52. Umetniška poustvaritev (21)
 53. Patent (19)
 54. Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt) (19)
 55. Geslo – sestavek v enciklopediji, leksikonu, slovarju... (16)
 56. (14)
 57. Znanstveni terminološki slovar, enciklopedija ali tematski leksikon (10)
 58. Druga dela (6)
 59. Patentna prijava (5)
 60. Bibliografija (5)
 61. Nova sorta (1)
Prikaži vse