252.979 dokumentov v celotnem besedilu
Zadnja shranjena dela:
RSS Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru:
Request url:http://dk.um.si/rss.php?o=0&v=vse
 • Ocenjevanje ranljivosti gesel na napad z opazovanjem
  Bošnjak Leon:
  OCENJEVANJE RANLJIVOSTI GESEL NA NAPAD Z OPAZOVANJEM
  Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

  Problem preverjanja pristnosti ostaja eden ključnih izzivov na področju informacijske varnosti. Zaznamujejo ga naraščujoče varnostne pomanjkljivosti besedilnih gesel, ki že pol stoletja vztrajajo kot prevladujoč način avtentikacije. V tem času so bile pr
 • Oglaševanje z zvezdniki in vplivneži na družbenem omrežju Instagram
  Golob Dona:
  OGLAŠEVANJE Z ZVEZDNIKI IN VPLIVNEŽI NA DRUŽBENEM OMREŽJU INSTAGRAM
  Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

  V diplomskem delu smo predstavili oglaševanje z vplivneži in zvezdniki na Instagramu ter razlike med obema načinoma oglaševanja, hkrati pa raziskali, kateri način je bolj uspešen. Izvedli smo analizo objav slovenskih zvezdnikov in vplivnežev
 • Razvoj zračno sklopljenega georadarja za detekcijo eksplozivnih teles na brezpilotnem zrakoplovu
  Šipoš Danijel:
  RAZVOJ ZRAČNO SKLOPLJENEGA GEORADARJA ZA DETEKCIJO EKSPLOZIVNIH TELES NA BREZPILOTNEM ZRAKOPLOVU
  Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

  Doktorska disertacija predstavlja razvoj zračno sklopljenega georadarja za detekcijo eksplozivnih teles pod površino zemlje za primarno uporabo na brezpilotnem zrakoplovu (UAV-ju). Ker je teža in avtonomija ta
 • Proučevanje povezave med nefinančnim poročanjem, verodostojnostjo in korporativne družbene odgovornosti proučevanega podjetja
  Lukman Boštjan:
  PROUČEVANJE POVEZAVE MED NEFINANČNIM POROČANJEM, VERODOSTOJNOSTJO IN KORPORATIVNE DRUŽBENE ODGOVORNOSTI PROUČEVANEGA PODJETJA
  Ekonomsko-poslovna fakulteta

  Zahteve družbenega okolja po informacijah glede poslovanja podjetij postajajo vse večje. Družba od podjetij zahteva posredovanje in poročanje tudi izven tistih osnovnih finančnih aspektov, na katere smo bili
 • Eksperimenti v splošni in anorganski kemiji
  Slemnik Mojca, Ban Irena, Kristl Matjaž, Stergar Janja:
  EKSPERIMENTI V SPLOŠNI IN ANORGANSKI KEMIJI
  Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

  Delo predstavlja zbirko navodlil za praktično izvajanje eksperimentov v splošni in anorganski kemiji. Študenti se srečajo z osnovami eksperimentalnega dela v laboratoriju: spoznavajo laboratorijski inventar, osvojijo osnovne laboratori
 • Eksperimenti v splošni in anorganski kemiji
  Slemnik Mojca, Ban Irena, Kristl Matjaž, Stergar Janja:
  EKSPERIMENTI V SPLOŠNI IN ANORGANSKI KEMIJI
  Univerzitetna založba Univerze v Mariboru

  Delo predstavlja zbirko navodlil za praktično izvajanje eksperimentov v splošni in anorganski kemiji. Študenti se srečajo z osnovami eksperimentalnega dela v laboratoriju: spoznavajo laboratorijski inventar, osvojijo osnovne laboratorijs
RSS Repozitorij Univerze v Ljubljani:
 • Spiritualna in feministična praksa ženskih krogov v slovenskem kontekstu
  Arzenšek Tesa:
  SPIRITUALNA IN FEMINISTIČNA PRAKSA ŽENSKIH KROGOV V SLOVENSKEM KONTEKSTU
  Fakulteta za družbene vede

  Diplomsko delo se ukvarja s kulturnim fenomenom ženskih krogov znotraj slovenskega konteksta, ki se nanaša na žensko skupnost, ter védenje in rituale, ki so družbeno spolno zaznamovani. Osredotoča se na razumevanje prakse ženskih krogov skozi ideje novodobniških
 • Numerical investigation of the cycling loading behavior of 3D-Printed poly-lactic acid (PLA) cylindrical lightweight samples during compression testing
  Karimi Ako, Mole Nikolaj, Pepelnjak Tomaž:
  NUMERICAL INVESTIGATION OF THE CYCLING LOADING BEHAVIOR OF 3D-PRINTED POLY-LACTIC ACID (PLA) CYLINDRICAL LIGHTWEIGHT SAMPLES DURING COMPRESSION TESTING
  Fakulteta za strojništvo

  The additive technologies widely used in recent years provide enormous flexibility in the production of cellular structures. Material extrusion (MEX) technolo
 • Densification, rent and use value
  Ploštajner Klemen, Iglič Hajdeja:
  DENSIFICATION, RENT AND USE VALUE
  Fakulteta za družbene vede

  Since 2015, the residential neighbourhood of Rožna dolina has experienced intense building activity that has been supported by the city of Ljubljana, but has been met with resistance from the local inhabitants, thus becoming the most visible local expression of the universal capital
 • Migration and jihadi terrorism in Europe
  Kuntić Dario, Mihalinčić Martina:
  MIGRATION AND JIHADI TERRORISM IN EUROPE
  Fakulteta za družbene vede

  This article aims to answer the research question of whether a relationship exists between migration and jihadi terrorism in Europe. The core argument is that increased migration from mainly Muslim countries has added to the risk of jihadi terrorism in European countries. The
 • Covid-19
  Svetličič Marjan:
  COVID-19
  Fakulteta za družbene vede

  The objective of the article was to evaluate the relationship between the Covid-19 pandemic and globalisation (GLO) and de-globalisation (de-GLO) tendencies. Based on a theoretical evaluation of this relationship as well as historical development, it concludes that Covid-19 is not the mother of de-GLO but its child, born i
 • Exploring reciprocity in perceptions on telecare within the informal carer-care receiver dyad
  Hvalič Touzery Simona, Smole Orehek Kaja, Dolničar Vesna:
  EXPLORING RECIPROCITY IN PERCEPTIONS ON TELECARE WITHIN THE INFORMAL CARER-CARE RECEIVER DYAD
  Fakulteta za družbene vede

  Informal carers' telecare acceptance decisions depend on how their care recipients perceive telecare, yet this relationship has not been researched very much. This article draws on qualitative data g
RSS Repozitorij Univerze na Primorskem:
RSS Repozitorij Univerze v Novi Gorici:
 • Srce Gradnikove pesniške misli je v obmejnosti, večkulturnosti, večjezičnosti
  SRCE GRADNIKOVE PESNIŠKE MISLI JE V OBMEJNOSTI, VEČKULTURNOSTI, VEČJEZIČNOSTI
  Univerza v Novi Gorici
 • Frontiers in language sciences
  FRONTIERS IN LANGUAGE SCIENCES
  Univerza v Novi Gorici
 • Optimizacija naravnega prezračevanja v enodružinski hiši s povišano koncentracijo radona
  Buh Tanja:
  OPTIMIZACIJA NARAVNEGA PREZRAČEVANJA V ENODRUŽINSKI HIŠI S POVIŠANO KONCENTRACIJO RADONA
  Fakulteta za znanosti o okolju

  Radon (222Rn) je naravni radioaktivni plin, ki ob daljši izpostavljenosti pri človeku poveča tveganje za nastanek pljučnega raka. V stavbe vstopa 222Rn preko stavbnega ovoja, ki je v stiku z zemljino, zato je njegova koncentracija v zraku stavb odv
 • Ana Toroš o manj znanem Alojzu Gradniku
  ANA TOROŠ O MANJ ZNANEM ALOJZU GRADNIKU
  Univerza v Novi Gorici
 • Films in the closet
  Silveira Carolina:
  FILMS IN THE CLOSET
  Akademija umetnosti

  Prvi del magistrskega dela raziskuje zgodovino reprezentacij LGBTQ skupnosti v filmu in medijih, s ciljem postavitve avtoričinega praktičnega projekta v kontekst, da bi ugotovili, na katere načine se le-ta vključuje v stereotipe in v katerih primerih se nahaja zunaj njih. Osredotočeno večinoma na ameriški in delno tudi
 • Nova topografija
  Turk Matej:
  NOVA TOPOGRAFIJA
  Akademija umetnosti

  V diplomskem delu je najprej na kratko obrazložen pojem »nova topografija« in od kje izvira sam izraz. Nato sledi opis pojma pokrajina in kaj je ta pojem pomenil v slikarski umetnosti, zatem pa še opis pokrajine v fotografijah in kako so te krajinske fotografije prešle iz funkcionalnosti v umetnost. Besedilo nato nekoliko podrob
 1. Diplomsko delo (107157)
 2. Magistrsko delo (38440)
 3. Izvirni znanstveni članek (35419)
 4. Video in druga učna gradiva (22369)
 5. Ni določena (11254)
 6. Strokovni članek (4982)
 7. Doktorska disertacija (4905)
 8. Pregledni znanstveni članek (3248)
 9. Končno poročilo o rezultatih raziskav (3199)
 10. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (2921)
 11. Recenzija, prikaz knjige, kritika (2488)
 12. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (1810)
 13. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (1534)
 14. Drugi članki ali sestavki (1438)
 15. Elaborat, predštudija, študija (962)
 16. Izvedensko mnenje, arbitražna odločba (942)
 17. Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (896)
 18. Kratki znanstveni prispevek (725)
 19. Specialistično delo (723)
 20. Poljudni članek (681)
 21. Druge monografije in druga zaključena dela (609)
 22. Predgovor, spremna beseda (598)
 23. Znanstvena monografija (576)
 24. Radijski ali TV dogodek (412)
 25. Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid (378)
 26. Intervju (369)
 27. Strokovna monografija (340)
 28. Polemika, diskusijski prispevek (318)
 29. Raziskovalni podatki (312)
 30. Druga izvedena dela (291)
 31. Prispevek na konferenci brez natisa (284)
 32. Zbornik strokovnih ali nerecenziranih znanstvenih prispevkov na konferenci (239)
 33. Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (238)
 34. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (202)
 35. Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci (194)
 36. Predavanje na tuji univerzi (185)
 37. Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo (175)
 38. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na mednarodni ali tuji konferenci (159)
 39. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (150)
 40. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje) (109)
 41. Radijska ali televizijska oddaja (106)
 42. Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa (96)
 43. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na domači konferenci (90)
 44. Razstava (88)
 45. Programska oprema (66)
 46. Umetniško delo (51)
 47. Bibliografija, kazalo ipd. (50)
 48. Umetniški sestavek (29)
 49. Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo (27)
 50. Katalog razstave (25)
 51. Raziskovalni ali dokumentarni film, zvočni ali video posnetek (21)
 52. Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt) (20)
 53. Umetniška poustvaritev (19)
 54. Patent (18)
 55. Geslo – sestavek v enciklopediji, leksikonu, slovarju... (15)
 56. Znanstveni terminološki slovar, enciklopedija ali tematski leksikon (10)
 57. Bibliografija (5)
 58. Patentna prijava (5)
 59. (3)
 60. Druga dela (3)
 61. Nova sorta (1)
Prikaži vse