259.071 dokumentov v celotnem besedilu
Zadnja shranjena dela:
RSS Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru:
Request url:http://dk.um.si/rss.php?o=0&v=vse
 • Pogled strokovnih delavcev na dvojno izjemne učence in delo z njimi v osnovnih šolah
  Tivadar Jasna:
  POGLED STROKOVNIH DELAVCEV NA DVOJNO IZJEMNE UČENCE IN DELO Z NJIMI V OSNOVNIH ŠOLAH
  Pedagoška fakulteta

  Magistrsko delo obravnava pojem dvojne izjemnosti učencev skozi oči strokovnih delavcev. Dvojna izjemnost v današnjem času ni redek pojav, saj je v šolski praksi možno zaslediti kar nekaj učencev, ki so hkrati nadarjeni in imajo posebne potrebe. V literaturi
 • Delna avtomatizacija linije za sestavo bencinskih filtrov
  Rajter Klemen:
  DELNA AVTOMATIZACIJA LINIJE ZA SESTAVO BENCINSKIH FILTROV
  Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

  Diplomsko delo predstavlja novo montažno linijo, katero smo izdelali v podjetju AUTOTECH d.o.o.. Na tej liniji se bodo sestavljali novi filtri različnih velikosti. Spoznali bomo delovanje linije in proces sestave filtrov. Poglobili se bomo v zasnov
 • ATHENA Research Book, Volume 1
  ATHENA RESEARCH BOOK, VOLUME 1
  Univerzitetna založba Univerze v Mariboru

  The ATHENA European University is an alliance of nine Higher Education Institutions with the mission of fostering excellence in research and innovation by facilitating international cooperation. The ATHENA acronym stands for Advanced Technologies in Higher Education Alliance. The partner institutions are from
 • Kronika Društva univerzitetnih profesorjev Maribor 1962-2022
  KRONIKA DRUŠTVA UNIVERZITETNIH PROFESORJEV MARIBOR 1962-2022
  Univerzitetna založba Univerze v Mariboru

  Društvo univerzitetnih profesorjev Maribor (DUPM) je 60. obletnico obstoja počastilo z izdajo kronike. Predstavlja nadaljevanje dela dolgoletnega predsednika Društva prof. dr. Franca Pauka od začetkov do leta 2005, ko je izšla v knjigi. V njej je povzeto dokumentarno gradivo iz za
 • Ekonomska in gradbena analiza ter analiza življenjskega cikla uporabe konopljinega betona v sloveniji
  Gaberc Jernej:
  EKONOMSKA IN GRADBENA ANALIZA TER ANALIZA ŽIVLJENJSKEGA CIKLA UPORABE KONOPLJINEGA BETONA V SLOVENIJI
  Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

  V magistrskem delu je na podlagi pregledanih člankov in laboratorijskih preiskav predstavljena raziskava konoplje, konopljinega betona, izdelanih receptur apnenega konopljinega betona in materialov, ki ga sestavljajo.
 • Managementski vidiki poslovnega načrta bučne oljarne Senekovič
  Senekovič Patrik:
  MANAGEMENTSKI VIDIKI POSLOVNEGA NAČRTA BUČNE OLJARNE SENEKOVIČ
  Ekonomsko-poslovna fakulteta

  Kmetijstvo je ena izmed najstarejših panog človeštva in igra ključno vlogo pri našem obstoju. Problematike, s katerimi se kmetje in politika srečujejo danes, so vezani na klimatske spremembe, disrupcije v oskrbovalnih verigah in ugotovitev, da za preživetje enostavno n
RSS Repozitorij Univerze v Ljubljani:
 • Raziskava oglaševalskih navedb izdelkov naravne kozmetike na slovenskem trgu
  Švagelj Meta:
  RAZISKAVA OGLAŠEVALSKIH NAVEDB IZDELKOV NARAVNE KOZMETIKE NA SLOVENSKEM TRGU
  Fakulteta za farmacijo

  Medtem ko trg kozmetične industrije narašča, naraščata tudi zavest potrošnika ter pozornost, ki jo namenimo sestavinam, formulacijam kozmetičnih izdelkov in njihovemu vplivu na okolje in živali. Področje naravne kozmetike zakonodajno ni posebej regulirano, sodi na
 • Vpliv rosenja na hladilni učinek ozelenjenih gradnikov stavb
  Kovač Gregor:
  VPLIV ROSENJA NA HLADILNI UČINEK OZELENJENIH GRADNIKOV STAVB
  Fakulteta za strojništvo

  Magistrsko delo obravnava vpliv kondenzirane vlage iz zraka na hladilni učinek ozelenjenih gradnikov stavb. Poleg kondenzacije vodne pare na vegetaciji zelene strehe smo obravnavali tudi kondenzacijo zračne vlage v nočnem času na namenskih zbiralnikih rose. V delu smo uporabili
 • Optimizacija laserskega mikrovarjenja električnih kontaktov
  Nanut Adam:
  OPTIMIZACIJA LASERSKEGA MIKROVARJENJA ELEKTRIČNIH KONTAKTOV
  Fakulteta za strojništvo

  V magistrski nalogi smo raziskali proces laserskega mikrovarjenja električnih kontaktov, saj na proizvodni liniji je bilo relativno veliko izmeta zaradi napake nesimetričnosti zvarov. V ta namen, je bilo potrebno definirati najvplivnejše parametre in posledično optimizirati proces
 • Mnenje učencev drugega triletja o vsebinah plesa pri predmetu šport
  Zaletelj Krajnik Eva:
  MNENJE UČENCEV DRUGEGA TRILETJA O VSEBINAH PLESA PRI PREDMETU ŠPORT
  Pedagoška fakulteta

  V magistrskem delu smo ugotavljali, kakšno mnenje imajo učenci drugega triletja o vsebinah plesa pri predmetu šport. V teoretičnem delu smo opredelili pomen gibanja na splošno ter se nato osredotočili na ples. Omenili smo plesne elemente in tehniko gibanja v plesu. Na
 • Vpliv vsekanalnega marketinga na stališča in nakupne namere potrošnikov
  Kodrič Miha:
  VPLIV VSEKANALNEGA MARKETINGA NA STALIŠČA IN NAKUPNE NAMERE POTROŠNIKOV
  Fakulteta za družbene vede

  Sodobni potrošniki ob sprehajanju po svoji nakupovalni poti hkrati uporabljajo različne fizične in spletne marketinške kanale. Blagovne znamke so zato postavljene pred izziv, kako zagotoviti kar se da tekočo in celostno potrošniško izkušnjo. V zadnjih letih se jih v
 • Iskanje encimov za razgradnjo lignina v vodnih ekstraktih gliv
  Žura Lana:
  ISKANJE ENCIMOV ZA RAZGRADNJO LIGNINA V VODNIH EKSTRAKTIH GLIV
  Biotehniška fakulteta

  Lignocelulozni materiali so obnovljivi naravni vir, ki ga uporabljajo na različnih tehnoloških področjih. Težavna razgradnja lignina predstavlja oviro pri izkoriščanju ligninoceluloznega materiala. Kraljestvo gliv je bogat in neizkoriščen vir biotehnološko zanimivih encimov, med ka
RSS Repozitorij Univerze na Primorskem:
RSS Repozitorij Univerze v Novi Gorici:
 1. Diplomsko delo (110236)
 2. Magistrsko delo (40132)
 3. Izvirni znanstveni članek (36073)
 4. Video in druga učna gradiva (22384)
 5. Ni določena (11259)
 6. Strokovni članek (5111)
 7. Doktorska disertacija (5014)
 8. Pregledni znanstveni članek (3303)
 9. Končno poročilo o rezultatih raziskav (3205)
 10. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (2939)
 11. Recenzija, prikaz knjige, kritika (2491)
 12. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (1808)
 13. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (1570)
 14. Drugi članki ali sestavki (1441)
 15. Izvedensko mnenje, arbitražna odločba (1052)
 16. Elaborat, predštudija, študija (969)
 17. Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (919)
 18. Kratki znanstveni prispevek (734)
 19. Specialistično delo (723)
 20. Poljudni članek (695)
 21. Druge monografije in druga zaključena dela (623)
 22. Predgovor, spremna beseda (608)
 23. Znanstvena monografija (590)
 24. Radijski ali TV dogodek (412)
 25. Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid (385)
 26. Intervju (373)
 27. Strokovna monografija (344)
 28. Polemika, diskusijski prispevek (326)
 29. Raziskovalni podatki (315)
 30. Druga izvedena dela (302)
 31. Prispevek na konferenci brez natisa (295)
 32. Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (241)
 33. Zbornik strokovnih ali nerecenziranih znanstvenih prispevkov na konferenci (239)
 34. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (203)
 35. Predavanje na tuji univerzi (192)
 36. Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci (191)
 37. Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo (179)
 38. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na mednarodni ali tuji konferenci (162)
 39. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (150)
 40. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje) (112)
 41. Radijska ali televizijska oddaja (109)
 42. Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa (97)
 43. Razstava (96)
 44. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na domači konferenci (94)
 45. Programska oprema (66)
 46. Umetniško delo (55)
 47. Bibliografija, kazalo ipd. (50)
 48. Umetniški sestavek (29)
 49. Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo (27)
 50. Katalog razstave (25)
 51. Raziskovalni ali dokumentarni film, zvočni ali video posnetek (21)
 52. Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt) (20)
 53. Umetniška poustvaritev (19)
 54. Patent (18)
 55. Geslo – sestavek v enciklopediji, leksikonu, slovarju... (15)
 56. Znanstveni terminološki slovar, enciklopedija ali tematski leksikon (10)
 57. Druga dela (5)
 58. Bibliografija (5)
 59. Patentna prijava (5)
 60. (4)
 61. Nova sorta (1)
Prikaži vse