239.633 dokumentov v celotnem besedilu
Zadnja shranjena dela:
RSS Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru:
Request url:http://dk.um.si/rss.php?o=0&v=vse
 • Izkušnje mladostnic s prvim ginekološkim pregledom
  Ilievska Nikolina:
  IZKUŠNJE MLADOSTNIC S PRVIM GINEKOLOŠKIM PREGLEDOM
  Fakulteta za zdravstvene vede

  Mladostnice se v adolescenci srečajo z veliko spremembami na psihološkem in telesnem področju. V obdobju adolescence se večina mladostnic sreča s prvim ginekološkim pregledom; le-tega spremljajo različni občutki. Največkrat so to občutki sramu, nelagodja in strahu. V diplomskem
 • Pojav generalizirane anksiozne motnje med pandemijo Covid-19 pri zdravstvenih delavcih
  Djinaj Besarta:
  POJAV GENERALIZIRANE ANKSIOZNE MOTNJE MED PANDEMIJO COVID-19 PRI ZDRAVSTVENIH DELAVCIH
  Fakulteta za zdravstvene vede

  Uvod: Koronavirusna okužba COVID-19 vključuje respiratorne težave, pri katerih se najpogosteje pojavljajo simptomi suhega kašlja, vročine in utrujenosti. Zaradi hitrega širjenja virusa po svetu je Svetovna zdravstvena organizacija razglasila stan
 • Stil vodenja, povezan z zdravim delovnim okoljem v zdravstvu
  Lukhanin Oleksandr:
  STIL VODENJA, POVEZAN Z ZDRAVIM DELOVNIM OKOLJEM V ZDRAVSTVU
  Fakulteta za zdravstvene vede

  Uvod: Zdravstvene organizacije so zapleteni družbeni sistemi, ki so lahko izredno zahtevni, najpomembnejši dejavnik za uspešno delovanje pa predstavljajo človeški viri. Namen te študije je bil ugotoviti in analizirati, ali obstaja povezava med različnimi stili voden
 • Stil vodenja, povezan s kakovostjo zdravstvenega varstva
  Lukhanina Yuliia:
  STIL VODENJA, POVEZAN S KAKOVOSTJO ZDRAVSTVENEGA VARSTVA
  Fakulteta za zdravstvene vede

  Uvod: Učinkovito klinično vodenje je bistveno za kakovostno oskrbo, ki zagotavlja varnost in učinkovitost oskrbe. Namen te študije je bil ugotoviti in analizirati, ali obstaja povezava med različnimi stili vodenja in kakovostnim zdravstvenim varstvom. Metode: Opravljen
 • Bivalne potrebe športnih konj in finančna analiza gradnje hleva
  Turk Nika:
  BIVALNE POTREBE ŠPORTNIH KONJ IN FINANČNA ANALIZA GRADNJE HLEVA
  Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

  Lastniki konj želijo svojim konjem omogočiti čim boljše bivalne pogoje, zato se investira v gradnje novih hlevov. V diplomskem delu so opisani standardi sodobnih individualnih boksov za konje, kakšne razmere potrebujejo in kateri so še drugi pripadajoči objek
 • Zmanjšanje uporabe nitritov in polifosfatov pri predelavi sušenih klobas
  Ozmec Manja:
  ZMANJŠANJE UPORABE NITRITOV IN POLIFOSFATOV PRI PREDELAVI SUŠENIH KLOBAS
  Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

  Cilj naloge je bil ugotoviti, kakšen je vpliv zmanjšanja količine aditivov (natrijevega nitrita in polifosfatov) ter dodatka natrijevega askorbata na kakovost sušenih klobas. V ta namen so bile oblikovane štiri poskusne skupine. Prva skupina klobas
RSS Repozitorij Univerze v Ljubljani:
 • Nevarnosti družbenih omrežij in njihov vpliv na mlade
  Janjić Dajana:
  NEVARNOSTI DRUŽBENIH OMREŽIJ IN NJIHOV VPLIV NA MLADE
  Fakulteta za družbene vede

  Družbena omrežja so spletne platforme, ki uporabnikom nudijo možnost za vzpostavitev novih in ohranjanje starih medosebnih odnosov oziroma stikov. Tako lahko njihova uporaba skoraj v celoti spremeni naše medosebne odnose, način zaslužka ali pa celo naše mentalno zdravje. V diploms
 • Paradoks med strpnostjo in krizo identitete: položaj muslimanov na Danskem
  Šteblaj Ajda:
  PARADOKS MED STRPNOSTJO IN KRIZO IDENTITETE: POLOŽAJ MUSLIMANOV NA DANSKEM
  Fakulteta za družbene vede

  Osrednji cilj diplomske naloge je na podlagi obstoječih raziskav in v kontekstu konceptov integracije, svobode govora v medijskem prostoru in kulturne identitete obravnavati problematiko integracije muslimanov na Danskem. Danska je multikulturna demokracija s so
 • Uporaba ter vpliv mobilnih aplikacij za gibanje in zdrav način življenja: personalizacija fitnes trenerja
  Gačnik Nuša:
  UPORABA TER VPLIV MOBILNIH APLIKACIJ ZA GIBANJE IN ZDRAV NAČIN ŽIVLJENJA: PERSONALIZACIJA FITNES TRENERJA
  Fakulteta za družbene vede

  Znašli smo se v času, kakršnega nihče od nas ni niti v sanjah pričakoval. Zadnje leto in pol je celoten svet zajela kriza, ki jo je povzročil Covid-19. Le-ta je pustil posledice na vseh ravneh družbe. Kar naenkrat smo se bili prisil
 • Vpliv jugonostalgije na sodobno alternativno glasbeno sceno
  Kuljanac Marijana:
  VPLIV JUGONOSTALGIJE NA SODOBNO ALTERNATIVNO GLASBENO SCENO
  Fakulteta za družbene vede

  Diplomsko delo obravnava koncepta nostalgije in kolektivnega spomina v povezavi s sodobno alternativno glasbeno sceno na področju nekaterih držav bivše Jugoslavije. Cilj je ugotoviti, kako in zakaj pravzaprav jugonostalgija, kot zvrst nostalgije, vpliva na glasbeno ustvar
 • Energetska diplomacija RF in LR Kitajske skozi plinovod ‘Power of Siberia’
  Klobčar Maša:
  ENERGETSKA DIPLOMACIJA RF IN LR KITAJSKE SKOZI PLINOVOD ‘POWER OF SIBERIA’
  Fakulteta za družbene vede

  Energetska diplomacija predstavlja pomembno vrsto zunanjepolitičnega povezovanja. Svetovni velesili Ruska federacija in Ljudska republika Kitajska z medsebojnim sodelovanjem še dodatno krepita svojo moč v mednarodni skupnosti. Diplomsko delo se osredotoča na pre
 • V vrtincu pomenov poskus semiotske analize gibalnih struktur v filmu Vrtoglavi ptič
  Koloini Ajda:
  V VRTINCU POMENOV POSKUS SEMIOTSKE ANALIZE GIBALNIH STRUKTUR V FILMU VRTOGLAVI PTIČ
  Fakulteta za družbene vede

  Diplomsko delo se ukvarja z analizo filma Vrtoglavi ptič Iztoka Kovača in Saše Podgorška. Prek semiotike, želimo razumeti gibalne strukture ter njihov pomen, ki pa ga moramo iskati interdisciplinarno. Avtorica film najprej postavi v prostor dogajanja, r
RSS Repozitorij Univerze na Primorskem:
RSS Repozitorij Univerze v Novi Gorici:
 • A diminished propensityto compute scalar implicaturesis linked to autistic traits
  Mazzaggio Greta, Surian Luca:
  A DIMINISHED PROPENSITYTO COMPUTE SCALAR IMPLICATURESIS LINKED TO AUTISTIC TRAITS
  Univerza v Novi Gorici

  We investigated whether there is an association between autistic traits in the broader pheno- type and the ability to compute scalar implicatures. Previous studies found that the frequency of autistic traits is higher in students of science tha
 • La citazione meccanica
  Mazzaggio Greta:
  LA CITAZIONE MECCANICA
  Univerza v Novi Gorici

  For some people quoting is the only way to communicate. In some pathologies, the difficulty in creating declarative clauses can be partially overcome through alternative strategies such as the mechanical and stereotyped repetition of words or sentences spoken by another person. In the past, this phenomenon – known
 • Echolalia as a communicative strategy
  Mazzaggio Greta:
  ECHOLALIA AS A COMMUNICATIVE STRATEGY
  Univerza v Novi Gorici

  Echolalia – immediate or delayed – is the stereotyped and mechanical repetition of words and phrases produced by others. Experts used to view echolalia as a defect to eliminate; however, current research has shown that often imitation may serve a purpose for children with linguistic deficits. This st
 • The production of pronouns and verb inflections by Italian children with ASD
  Mazzaggio Greta, Shield Aaron:
  THE PRODUCTION OF PRONOUNS AND VERB INFLECTIONS BY ITALIAN CHILDREN WITH ASD
  Univerza v Novi Gorici

  The language of children with autism spectrum disorder (ASD) is often characterized by difficulties with pronouns. The underlying reasons for such difficulties are still unclear. This study is the first to test the abilities of children with ASD wh
 • Scalar and ad-hoc pragmatic inferences in children: guess which one is easier
  Foppolo Francesca, Mazzaggio Greta, Panzeri Francesca, Surian Luca:
  SCALAR AND AD-HOC PRAGMATIC INFERENCES IN CHILDREN: GUESS WHICH ONE IS EASIER
  Univerza v Novi Gorici

  Several studies investigated preschoolers’ ability to compute scalar and ad-hoc implicatures, but only one compared children’s performance with both kinds of implicature with the same task, a picture selection
 • Pseudopartitives vs. agreement attraction
  Mazzaggio Greta, Franco Ludovico, Manzini M. Rita:
  PSEUDOPARTITIVES VS. AGREEMENT ATTRACTION
  Univerza v Novi Gorici

  Pseudopartitive constructions are constructions of the form DP-of-NP, where the quantificational, collective or container DP head is interpreted as measuring the embedded NP. A verb can agree either with the head (Head Agreement) or with the embedded NP (Embedded
 1. Diplomsko delo (102666)
 2. Magistrsko delo (34646)
 3. Izvirni znanstveni članek (32821)
 4. Video in druga učna gradiva (22310)
 5. Ni določena (11268)
 6. Strokovni članek (4899)
 7. Doktorska disertacija (4532)
 8. Končno poročilo o rezultatih raziskav (3126)
 9. Pregledni znanstveni članek (2974)
 10. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (2764)
 11. Recenzija, prikaz knjige, kritika (2406)
 12. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (1761)
 13. Drugi članki ali sestavki (1415)
 14. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (1369)
 15. Elaborat, predštudija, študija (910)
 16. Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (741)
 17. Specialistično delo (723)
 18. Izvedensko mnenje, arbitražna odločba (674)
 19. Kratki znanstveni prispevek (672)
 20. Poljudni članek (652)
 21. Predgovor, spremna beseda (561)
 22. Druge monografije in druga zaključena dela (541)
 23. Znanstvena monografija (496)
 24. Radijski ali TV dogodek (385)
 25. Intervju (353)
 26. Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid (331)
 27. Polemika, diskusijski prispevek (309)
 28. Raziskovalni podatki (301)
 29. Strokovna monografija (300)
 30. Druga izvedena dela (259)
 31. Prispevek na konferenci brez natisa (238)
 32. Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (236)
 33. Zbornik strokovnih ali nerecenziranih znanstvenih prispevkov na konferenci (222)
 34. Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci (192)
 35. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (184)
 36. Predavanje na tuji univerzi (157)
 37. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na mednarodni ali tuji konferenci (150)
 38. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (150)
 39. Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo (145)
 40. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje) (105)
 41. Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa (90)
 42. Radijska ali televizijska oddaja (86)
 43. Razstava (83)
 44. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na domači konferenci (82)
 45. Programska oprema (66)
 46. Bibliografija, kazalo ipd. (50)
 47. Umetniško delo (43)
 48. Umetniški sestavek (27)
 49. Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo (26)
 50. Katalog razstave (22)
 51. Raziskovalni ali dokumentarni film, zvočni ali video posnetek (21)
 52. Patent (18)
 53. Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt) (18)
 54. Umetniška poustvaritev (17)
 55. Geslo – sestavek v enciklopediji, leksikonu, slovarju... (15)
 56. Znanstveni terminološki slovar, enciklopedija ali tematski leksikon (10)
 57. Patentna prijava (5)
 58. Bibliografija (5)
 59. Druga dela (3)
 60. (1)
 61. Nova sorta (1)
Prikaži vse