235.351 dokumentov v celotnem besedilu
Zadnja shranjena dela:
RSS Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru:
Request url:http://dk.um.si/rss.php?o=0&v=vse
 • Prepoznava prstov s pomočjo globokega učenja
  Kopušar Robert:
  PREPOZNAVA PRSTOV S POMOČJO GLOBOKEGA UČENJA
  Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

  Magistrsko delo obravnava problematiko prepoznavanja prstov na roki, s pomočjo katere lahko v ozadju upravljamo najrazličnejše naloge in procese. Delo je zasnovano kot predstavitev reševanja iste problematike s pomočjo dveh različnih pristopov in predstavitev
 • Proces kadrovanja v podjetju x
  Kahrimanović Ermin:
  PROCES KADROVANJA V PODJETJU X
  Ekonomsko-poslovna fakulteta

  Cilj magistrske naloge je bil predstaviti teoretična izhodišča o procesu izbire kadrov, preučiti in spoznati različne pristope in metode izbire kandidatov ter prikazati pomembnost izbire primernih kandidatov v proizvodnem podjetju, ki deluje na mednarodnem trgu. V nadaljevanju smo na konkretnem pri
 • Uvedba mobilne aplikacije za uporabo storitev v železniškem prometu
  Žičkar Tilen:
  UVEDBA MOBILNE APLIKACIJE ZA UPORABO STORITEV V ŽELEZNIŠKEM PROMETU
  Ekonomsko-poslovna fakulteta

  Spletno nakupovanje je trenutno eden od največjih svetovnih trendov, zato ga v magistrski nalogi želimo povezati z vse večjim problemom ekološke preobremenjenosti okolja, v katerem živimo. Z uvedbo mobilne aplikacije za uporabo storitev v železniškem prometu in s tem
 • Urbani hibrid v modernističnem mestu Velenje
  Rošer Tjaša:
  URBANI HIBRID V MODERNISTIČNEM MESTU VELENJE
  Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo

  Tema magistrskega dela izhaja iz problematike umeščanja stanovanjske novogradnje v mestu Velenje, katerega centralni del je zaščiten kot kulturna dediščina. Vzdevek »mesto moderne« je Velenje dobilo zaradi urbanističnega koncepta iz leta 1957. Po veljavnem O
 • Organizirana kriminaliteta v Republiki Hrvaški
  Krznar Maja:
  ORGANIZIRANA KRIMINALITETA V REPUBLIKI HRVAŠKI
  Fakulteta za varnostne vede

  Tema tega magistrskega dela je organizirana kriminaliteta v Republiki Hrvaški. Na začetku je opisana organizirana kriminaliteta na svetovni ravni, in sicer zgodovina organizirane kriminalitete po svetu, najpomembnejše organizirane kriminalne skupina na svetu ter nekatere institucije in agen
 • Arhitektura kot/za kulturo: muzej industrijske dediščine Maribora in kulturno-kreativni center Tezno
  Čelebić Maša:
  ARHITEKTURA KOT/ZA KULTURO: MUZEJ INDUSTRIJSKE DEDIŠČINE MARIBORA IN KULTURNO-KREATIVNI CENTER TEZNO
  Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo

  The concept of the Maribor Industrial Heritage Trail, as a form of revitalization of the Maribor industrial zones and the development of the city's cultural content, is being proposed in this master's
RSS Repozitorij Univerze v Ljubljani:
 • Alpski svet v Krstu pri Savici
  Cmiel Marta:
  ALPSKI SVET V KRSTU PRI SAVICI
  Filozofska fakulteta

  Romantika je ustvarila posebno filozofijo narave, ki je najbolj odmevna in izrazita v Schellingovi filozofiji. Članek obravnava vlogo in pomen narave, natančneje alpskega sveta v Prešernovem Krstu pri Savici v luči romantične estetike in filozofije. Romantični simboli, povezani z naravo, pomagajo predstaviti not
 • Spolno (ne)občutljiva raba jezika v Srbiji in Sloveniji v teoriji in praksi
  Bajić Nikola:
  SPOLNO (NE)OBČUTLJIVA RABA JEZIKA V SRBIJI IN SLOVENIJI V TEORIJI IN PRAKSI
  Filozofska fakulteta

  V članku je predstavljeno primerjalno raziskovanje o rabi spolno (ne)občutljivega jezika v Srbiji in Sloveniji pri imenovanju poklicev. Slovenščina je uradno feminiziran jezik, medtem ko se v srbščini moška oblika pri določenih poklicih uporablja tudi za ženske, kar
 • Dileme in horizont "drugega" v dramatiki Josipa Tavčarja
  Verč Jurij:
  DILEME IN HORIZONT "DRUGEGA" V DRAMATIKI JOSIPA TAVČARJA
  Filozofska fakulteta

  Prispevek želi predstaviti ideologijo kot nekaj vselej prisotnega v jeziku in kulturi. Ideologijo kot sistem pravil, prepričanj in ne nazadnje predsodkov lahko razumemo kot nujni segment, spreminjajočo se platformo vsakršne kulture,ki je v svoji dinamičnosti podvržena transformacijam. Pr
 • P(l)asti in slasti prevajanja iz nemščine v slovenščino
  Samide Irena:
  P(L)ASTI IN SLASTI PREVAJANJA IZ NEMŠČINE V SLOVENŠČINO
  Filozofska fakulteta

  Na tečaju prevajanja iz nemščine v slovenščino bo v ospredju spoznavanje z osnovnimi prevajalskimi strategijami in postopki ter ozaveščanje prevajanja kot večplastnega in kompleksnega procesa. Izbrana besedila se navezujejo na osrednjo temo seminarja in ob tem razstirajo problematiko tu
 • "Če hočete rešiti svojo umazano črno dušo, se morate vpisati v partijo." Ideološki elementi v izbranih prevodih italijanskih književnih besedil v slovenščino
  Ožbot Martina:
  "ČE HOČETE REŠITI SVOJO UMAZANO ČRNO DUŠO, SE MORATE VPISATI V PARTIJO." IDEOLOŠKI ELEMENTI V IZBRANIH PREVODIH ITALIJANSKIH KNJIŽEVNIH BESEDIL V SLOVENŠČINO
  Filozofska fakulteta

  Prispevek obravnava vlogo ideologije kot prepoznavne, zgodovinsko-politično določene celote idej in prepričanj, kot se odraža v slovenskih prevodih nekaterih besedil italijanske knjiže
 • Ideologija
  Orel Kos Silvana:
  IDEOLOGIJA
  Filozofska fakulteta

  Prispevek obravnava vpetost prevajalske dejavnosti v prevajalske norme, ki zrcalijo ideološki okvir ciljnega družbenega in jezikovnega sistema. Ideološke prvine so predstavljane glede na splošne družbene usmerjenosti, specifičnega ideološkega filtriranja, danosti ali omejenosti jezikovnega sistema ter omejenosti medija sporoča
RSS Repozitorij Univerze na Primorskem:
RSS Repozitorij Univerze v Novi Gorici:
 1. Diplomsko delo (100382)
 2. Magistrsko delo (33232)
 3. Izvirni znanstveni članek (32471)
 4. Video in druga učna gradiva (22321)
 5. Ni določena (11283)
 6. Strokovni članek (4890)
 7. Doktorska disertacija (4386)
 8. Končno poročilo o rezultatih raziskav (3124)
 9. Pregledni znanstveni članek (2942)
 10. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (2660)
 11. Recenzija, prikaz knjige, kritika (2404)
 12. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (1765)
 13. Drugi članki ali sestavki (1429)
 14. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (1358)
 15. Elaborat, predštudija, študija (910)
 16. Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (744)
 17. Specialistično delo (723)
 18. Kratki znanstveni prispevek (665)
 19. Poljudni članek (645)
 20. Izvedensko mnenje, arbitražna odločba (574)
 21. Predgovor, spremna beseda (550)
 22. Raziskovalni podatki (538)
 23. Druge monografije in druga zaključena dela (534)
 24. Znanstvena monografija (482)
 25. Radijski ali TV dogodek (387)
 26. Intervju (351)
 27. Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid (320)
 28. Strokovna monografija (298)
 29. Polemika, diskusijski prispevek (285)
 30. Druga izvedena dela (260)
 31. Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (235)
 32. Prispevek na konferenci brez natisa (230)
 33. Zbornik strokovnih ali nerecenziranih znanstvenih prispevkov na konferenci (220)
 34. Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci (194)
 35. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (182)
 36. Predavanje na tuji univerzi (156)
 37. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na mednarodni ali tuji konferenci (150)
 38. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (150)
 39. Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo (147)
 40. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje) (101)
 41. Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa (88)
 42. Radijska ali televizijska oddaja (85)
 43. Razstava (78)
 44. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na domači konferenci (75)
 45. Programska oprema (66)
 46. Bibliografija, kazalo ipd. (51)
 47. Umetniško delo (43)
 48. Umetniški sestavek (28)
 49. Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo (26)
 50. Raziskovalni ali dokumentarni film, zvočni ali video posnetek (22)
 51. Katalog razstave (21)
 52. Patent (18)
 53. Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt) (18)
 54. Umetniška poustvaritev (16)
 55. Geslo – sestavek v enciklopediji, leksikonu, slovarju... (15)
 56. Znanstveni terminološki slovar, enciklopedija ali tematski leksikon (10)
 57. Bibliografija (5)
 58. Patentna prijava (4)
 59. Druga dela (2)
 60. (1)
 61. Nova sorta (1)
Prikaži vse