282.641 dokumentov v celotnem besedilu
Zadnja shranjena dela:
RSS Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru:
Request url:http://dk.um.si/rss.php?o=0&v=vse
RSS Repozitorij Univerze v Ljubljani:
 • Energetska učinkovitost in vpliv energetskega označevanja na investicijske odločitve gospodinjstev
  LAKIĆ EDIN:
  ENERGETSKA UČINKOVITOST IN VPLIV ENERGETSKEGA OZNAČEVANJA NA INVESTICIJSKE ODLOČITVE GOSPODINJSTEV
  Fakulteta za elektrotehniko

  V okviru našega doktorskega dela smo želeli raziskati, kako spremeniti energetsko izkaznico (EI) stanovanjske stavbe tako, da bi podajala natančnejšo in bolj razumljivo informacijo o ekonomiki potencialnih energetskih prihrankov. Če bi pole
 • Iskanje najnižjega skupnega prednika vozlišč v drevesu
  Jerše Jakob:
  ISKANJE NAJNIŽJEGA SKUPNEGA PREDNIKA VOZLIŠČ V DREVESU
  Fakulteta za računalništvo in informatiko

  Iskanje najnižjega skupnega prednika (angl. lowest common ancestor) vozlišč v drevesu je klasičen problem na področju algoritmov in podatkovnih struktur. Cilj naloge je bil raziskati, implementirati in opisati različne pristope, ki se uporabljajo za reševanje tega prob
 • Razvoj algoritma za napovedovanje vrednosti in trgovanje s kriptovalutami
  AŽMAN BOŠTJAN:
  RAZVOJ ALGORITMA ZA NAPOVEDOVANJE VREDNOSTI IN TRGOVANJE S KRIPTOVALUTAMI
  Fakulteta za računalništvo in informatiko

  Cilj diplomske naloge je razviti profitabilen algoritem za napovedovanje cen in trgovanje s kriptovalutami, osnovan na tehnologijah strojnega učenja in sentimentalne analize. V sklopu praktičnega dela raziskave bomo implementirali osnovne funkcio
 • Paillierjev kriptosistem
  KOPRIVC LUCIJA:
  PAILLIERJEV KRIPTOSISTEM
  Fakulteta za računalništvo in informatiko

  Kriptosistemi temeljijo na težkih matematičnih problemih, kot sta problem faktorizacije in problem diskretnega logaritma. Pascal Paillier je preučeval problem razreda sestavljenih ostankov, ki predstavlja nov težek problem. Na tem problemu temelji varnost kriptosistema, ki ga je opisal leta 1999
 • Razvoj sistema aplikacij za rezervacijo polnilnih mest za električne avtomobile
  POGORELEC MATJAŽ:
  RAZVOJ SISTEMA APLIKACIJ ZA REZERVACIJO POLNILNIH MEST ZA ELEKTRIČNE AVTOMOBILE
  Fakulteta za računalništvo in informatiko

  Diplomsko delo se ukvarja z razvojem rešitve za rezervacijo polnilnih mest za električne avtomobile pred poslovnimi stavbami. To rešitev naj bi uporabljali zaposleni v podjetjih, ki imajo prostore v poslovni stavbi v neposredni bližini ele
 • From new to indispensable:
  Navrátil Matej, Lovec Marko:
  FROM NEW TO INDISPENSABLE:
  Fakulteta za družbene vede

  This editorial introduces a thematic issue that examines the consequences of the accession of the Central and East European countries to the EU 20 years onward. The socioeconomic transformation of these countries in the pre-accession period was considered a remarkable success, that was attribut
RSS Repozitorij Univerze na Primorskem:
RSS Repozitorij Univerze v Novi Gorici:
 1. Diplomsko delo (117811)
 2. Magistrsko delo (46837)
 3. Izvirni znanstveni članek (40068)
 4. Video in druga učna gradiva (22451)
 5. Ni določena (11507)
 6. Strokovni članek (5478)
 7. Doktorska disertacija (5458)
 8. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (3754)
 9. Pregledni znanstveni članek (3742)
 10. Končno poročilo o rezultatih raziskav (3273)
 11. Recenzija, prikaz knjige, kritika (2543)
 12. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (2266)
 13. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (1789)
 14. Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (1576)
 15. Drugi članki ali sestavki (1479)
 16. Izvedensko mnenje, arbitražna odločba (1259)
 17. Elaborat, predštudija, študija (1063)
 18. Kratki znanstveni prispevek (847)
 19. Predgovor, spremna beseda (761)
 20. Poljudni članek (760)
 21. Specialistično delo (723)
 22. Znanstvena monografija (705)
 23. Druge monografije in druga zaključena dela (702)
 24. Radijski ali TV dogodek (418)
 25. Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid (403)
 26. Strokovna monografija (384)
 27. Intervju (381)
 28. Prispevek na konferenci brez natisa (353)
 29. Druga izvedena dela (343)
 30. Polemika, diskusijski prispevek (334)
 31. Raziskovalni podatki (331)
 32. Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (314)
 33. Zbornik strokovnih ali nerecenziranih znanstvenih prispevkov na konferenci (260)
 34. Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci (241)
 35. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (233)
 36. Predavanje na tuji univerzi (228)
 37. Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo (209)
 38. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na mednarodni ali tuji konferenci (174)
 39. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (152)
 40. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje) (132)
 41. Razstava (122)
 42. Radijska ali televizijska oddaja (121)
 43. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na domači konferenci (117)
 44. Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa (104)
 45. Programska oprema (68)
 46. Umetniško delo (61)
 47. Bibliografija, kazalo ipd. (49)
 48. Katalog razstave (46)
 49. Umetniški sestavek (41)
 50. Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo (27)
 51. Umetniška poustvaritev (24)
 52. Patent (23)
 53. (21)
 54. Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt) (19)
 55. Raziskovalni ali dokumentarni film, zvočni ali video posnetek (17)
 56. Geslo – sestavek v enciklopediji, leksikonu, slovarju... (12)
 57. Znanstveni terminološki slovar, enciklopedija ali tematski leksikon (10)
 58. Druga dela (6)
 59. Bibliografija (5)
 60. Patentna prijava (5)
 61. Nova sorta (1)
Prikaži vse