241.958 dokumentov v celotnem besedilu
Zadnja shranjena dela:
RSS Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru:
Request url:http://dk.um.si/rss.php?o=0&v=vse
 • Znanje medicinskih sester o bolečini v enoti intenzivne terapije
  Krajnc Eva:
  ZNANJE MEDICINSKIH SESTER O BOLEČINI V ENOTI INTENZIVNE TERAPIJE
  Fakulteta za zdravstvene vede

  Bolečina predstavlja veliko breme predvsem kritično bolnim bolnikom, ne samo zaradi intenzitete bolečine, temveč tudi zaradi pogoste nezmožnosti izražanja stopnje bolečine. Temeljito znanje in dobra ozaveščenost medicinskih sester sta ključnega pomena pri kakovostnem ob
 • Vpliv stresa na medicinske sestre pri obravnavi pacientov s Sars-CoV-2 okužbo
  Herbaj Daniela:
  VPLIV STRESA NA MEDICINSKE SESTRE PRI OBRAVNAVI PACIENTOV S SARS-COV-2 OKUŽBO
  Fakulteta za zdravstvene vede

  Uvod: Stres pri medicinskih sestrah, ki opravljajo delo na oddelkih s SARS-CoV-2 pozitivnimi pacienti, je čedalje pogostejša tema pogovora, vendar še vedno ne dovolj poudarjena in raziskana. Metode: V teoretičnem delu naloge smo uporabili deskriptivno
 • Spremembe in kakovost spolnega življenja nosečnic
  Ribaš Tjaša:
  SPREMEMBE IN KAKOVOST SPOLNEGA ŽIVLJENJA NOSEČNIC
  Fakulteta za zdravstvene vede

  Uvod: Čas nosečnosti prinese veliko sprememb, ki vplivajo na spremembe v spolnem odnosu in na doživljanje spolnosti v času nosečnosti. V zaključnem delu smo želeli ugotoviti, do kakšnih sprememb prihaja pri spolnih odnosih v času nosečnosti in kako to vpliva na njihovo kakovost. Met
 • Pregled tehnologije pri kisanju zelja z ergonomskega vidika
  Ciperle Jan:
  PREGLED TEHNOLOGIJE PRI KISANJU ZELJA Z ERGONOMSKEGA VIDIKA
  Fakulteta za organizacijske vede

  Pred razvojem strojne opreme se je človek z delom spoprijemal z golimi rokami in močjo mišičnega tkiva, kar iz vidika ergonomije povzroča preobremenitve telesa in posledično privede do hitrejših poškodb človeškega organizma. Z uporabo strojne opreme se je delo precej sprem
 • Kvaliteta življenja in življenjski slog študentov medicine
  Žnidarič Matej, Zavodnik Iza, Lučič Šrajer Lucijan:
  KVALITETA ŽIVLJENJA IN ŽIVLJENJSKI SLOG ŠTUDENTOV MEDICINE
  Medicinska fakulteta
 • Figura, ornamentika in oltarna arhitektura v opusu jožefa holzingerja (1735-1797)
  Roškar Boštjan:
  FIGURA, ORNAMENTIKA IN OLTARNA ARHITEKTURA V OPUSU JOŽEFA HOLZINGERJA (1735-1797)
  Filozofska fakulteta

  Namen doktorske disertacije z naslovom Figura, ornamentika in oltarna arhitektura v kiparstvu Jožefa Holzingerja (1735–1797) je izpostaviti pomen celovite obravnave sakralnega kiparstva 18. stoletja. Raziskovalci baročnega kiparstva na Slovenskem so se v svoji
RSS Repozitorij Univerze v Ljubljani:
 • Specifičnost in mesto pripovedne proze S.D.Dovlatova v književnosti tretjega vala ruske emigracije: Biografizem med fikcijo in fakcijo
  Rauch Roberto:
  SPECIFIČNOST IN MESTO PRIPOVEDNE PROZE S.D.DOVLATOVA V KNJIŽEVNOSTI TRETJEGA VALA RUSKE EMIGRACIJE: BIOGRAFIZEM MED FIKCIJO IN FAKCIJO
  Filozofska fakulteta

  Pričujoče magistrsko delo se ukvarja s specifičnostjo in mestom pripovedne proze S. D. Dovlatova v književnosti tretjega vala ruske emigracije, ki ju preučujemo s pomočjo pojmov »biografizem«, »fikcija« in »
 • Uvajanje sodobnih sistemov javne izposoje koles v mestni prometni sistem Ljubljane
  Žnidaršič Peter:
  UVAJANJE SODOBNIH SISTEMOV JAVNE IZPOSOJE KOLES V MESTNI PROMETNI SISTEM LJUBLJANE
  Filozofska fakulteta

  Sistem javne izposoje koles je trajnostna oblika mobilnosti, ki v mestu deluje kot pomembna storitev za opravljanje vsakodnevnih poti, pogosto v kombinaciji z uporabo javnega potniškega prometa in hojo. Uporabnikom nudi enostavno obliko opravljanja poti ob
 • Uvedba komasacije v občini Šmarješke Toplice
  Anderlič Teja:
  UVEDBA KOMASACIJE V OBČINI ŠMARJEŠKE TOPLICE
  Filozofska fakulteta

  V magistrskem delu proučujemo možnost uvedbe komasacije v občini Šmarješke Toplice. Najpogosteje so pobudniki za vpeljavo komasacijskega postopka lastniki kmetijskih zemljišč, zato je bil osnovni namen dela raziskati pripravljenost lastnikov zemljišč za uvedbo komasacije in ugotoviti, od česa je
 • Nekropole starejše železne dobe v Valandovsko - Gevgelijski kotlini: Kronologija in družbena struktura
  Roš Iva Jennie:
  NEKROPOLE STAREJŠE ŽELEZNE DOBE V VALANDOVSKO - GEVGELIJSKI KOTLINI: KRONOLOGIJA IN DRUŽBENA STRUKTURA
  Filozofska fakulteta

  V magistrskem delu smo se ukvarjali z analizo nekropol na področju južnega dela Republike Severne Makedonija, katerega je v obdobju starejše železne dobe poseljevala t.i. gevgelijska kulturna skupina. Največ pozornosti je bilo namenjenih
 • Geografski vidik konflikta v vzhodni Ukrajini
  Štuflek Jaka:
  GEOGRAFSKI VIDIK KONFLIKTA V VZHODNI UKRAJINI
  Filozofska fakulteta

  V Ukrajini so se leta 2014 po seriji različnih notranjih političnih kriz na vzhodu države, v regiji Donbas, pojavila separatistična gibanja, katerih pripadniki so za regiji Doneck in Lugansk zahtevali odcepitev od države. Začetnim protestom je sledil konflikt, ki ga že od vsega začetka zaznamuje
 • Slovenska protestna poezija in protestna glasba dolgega leta 2020
  Stevanovski Andraž:
  SLOVENSKA PROTESTNA POEZIJA IN PROTESTNA GLASBA DOLGEGA LETA 2020
  Filozofska fakulteta

  Leto 2020 je spremenilo naša življenja. V Sloveniji sta nastopili vlada Janeza Janše in koronska kriza. V magistrski nalogi s pomočjo Sartrove in Adornove misli o angažirani umetnostjo in s pomočjo (predvsem Althusserjeve) opredelitve ideologije analiziram slovenske prot
RSS Repozitorij Univerze na Primorskem:
RSS Repozitorij Univerze v Novi Gorici:
 1. Diplomsko delo (104004)
 2. Magistrsko delo (35218)
 3. Izvirni znanstveni članek (32929)
 4. Video in druga učna gradiva (22318)
 5. Ni določena (11283)
 6. Strokovni članek (4902)
 7. Doktorska disertacija (4560)
 8. Končno poročilo o rezultatih raziskav (3130)
 9. Pregledni znanstveni članek (2988)
 10. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (2774)
 11. Recenzija, prikaz knjige, kritika (2407)
 12. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (1762)
 13. Drugi članki ali sestavki (1416)
 14. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (1397)
 15. Elaborat, predštudija, študija (913)
 16. Izvedensko mnenje, arbitražna odločba (786)
 17. Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (743)
 18. Specialistično delo (723)
 19. Kratki znanstveni prispevek (672)
 20. Poljudni članek (653)
 21. Predgovor, spremna beseda (562)
 22. Druge monografije in druga zaključena dela (557)
 23. Znanstvena monografija (498)
 24. Radijski ali TV dogodek (386)
 25. Intervju (354)
 26. Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid (334)
 27. Polemika, diskusijski prispevek (309)
 28. Raziskovalni podatki (304)
 29. Strokovna monografija (303)
 30. Druga izvedena dela (268)
 31. Prispevek na konferenci brez natisa (259)
 32. Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (236)
 33. Zbornik strokovnih ali nerecenziranih znanstvenih prispevkov na konferenci (222)
 34. Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci (192)
 35. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (184)
 36. Predavanje na tuji univerzi (167)
 37. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na mednarodni ali tuji konferenci (150)
 38. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (150)
 39. Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo (145)
 40. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje) (107)
 41. Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa (91)
 42. Radijska ali televizijska oddaja (86)
 43. Razstava (83)
 44. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na domači konferenci (82)
 45. Programska oprema (66)
 46. Bibliografija, kazalo ipd. (50)
 47. Umetniško delo (45)
 48. Umetniški sestavek (27)
 49. Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo (26)
 50. Katalog razstave (22)
 51. Raziskovalni ali dokumentarni film, zvočni ali video posnetek (21)
 52. Patent (18)
 53. Umetniška poustvaritev (18)
 54. Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt) (18)
 55. Geslo – sestavek v enciklopediji, leksikonu, slovarju... (15)
 56. Znanstveni terminološki slovar, enciklopedija ali tematski leksikon (10)
 57. Bibliografija (5)
 58. Patentna prijava (5)
 59. Druga dela (3)
 60. (1)
 61. Nova sorta (1)
Prikaži vse