235.755 dokumentov v celotnem besedilu
Zadnja shranjena dela:
RSS Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru:
Request url:http://dk.um.si/rss.php?o=0&v=vse
 • Pomen fizične aktivnosti pri depresiji
  Iskra Nuša:
  POMEN FIZIČNE AKTIVNOSTI PRI DEPRESIJI
  Fakulteta za zdravstvene vede

  Depresija je najpogostejša duševna motnja, ki je vedno bolj v porastu in predstavlja globalni problem na področju javnega zdravja. Posameznik si lahko s preventivnimi ukrepi pred nastankom in med razvojem bolezni pomaga sam, eden izmed teh ukrepov je tudi fizična aktivnost. Namen zaključnega dela
 • Intervencije medicinskih sester za preprečevanje pooperativnega delirija
  Krel David:
  INTERVENCIJE MEDICINSKIH SESTER ZA PREPREČEVANJE POOPERATIVNEGA DELIRIJA
  Fakulteta za zdravstvene vede

  Uvod: Pooperativni delirij predstavlja akutno disfunkcijo možganov v pooperativnem obdobju. Pooperativni delirij je zelo pogost, pojavlja se pri 10‒60 % pacientov, odvisno od vrste operacije. Namen zaključnega dela je bil izpostaviti najpogostejše intervencije med
 • Aktivno staranje v domovih za starejše
  Gjura Nejc:
  AKTIVNO STARANJE V DOMOVIH ZA STAREJŠE
  Fakulteta za zdravstvene vede

  Ena izmed možnosti za aktivno staranje v domovih za starejše so prostočasne aktivnosti z namenom ohranjanja sposobnosti ter vzpodbujanja socialnih stikov. Namen raziskave je ugotoviti, kako starostniki doživljajo aktivno starost z vključevanjem v prostočasne aktivnosti v domovih za starejše.Prosto
 • Izkušnje pacientov obolelih za epilepsijo z njihovo boleznijo
  Cajnko Katja:
  IZKUŠNJE PACIENTOV OBOLELIH ZA EPILEPSIJO Z NJIHOVO BOLEZNIJO
  Fakulteta za zdravstvene vede

  Uvod: V diplomskem delu smo se osredotočali na paciente, obolele za epilepsijo, in sicer, kakšne izkušnje imajo v povezavi z omenjeno boleznijo, kako so sprejeli diagnozo in na kakšne prepreke so naleteli pri soočanju s samo boleznijo. Namen diplomskega dela je raziskati,
 • Vpliv menopavze na telesno samopodobo žensk
  Kuharič Špela:
  VPLIV MENOPAVZE NA TELESNO SAMOPODOBO ŽENSK
  Fakulteta za zdravstvene vede

  Menopavza je naraven proces, s katerim se soočijo ženske v času, ko je njihova vloga v družini, na delovnem mestu in v družbi zelo pomembna. Simptomi v tem obdobju predstavljajo velik izziv ter zahtevajo nove vsakdanje navade in prilagoditve, hkrati pa vplivajo na kakovost življenja in vre
 • Primerjava nepremičninskega trga Gorica - Nova Gorica
  Barišić Mitja:
  PRIMERJAVA NEPREMIČNINSKEGA TRGA GORICA - NOVA GORICA
  Fakulteta za organizacijske vede

  Cilj diplomskega dela je bil preučiti nepremičninski trg v Novi Gorici in Gorici po vstopu Slovenije v Evropsko unijo. Pričakovati bi bilo, da se bodo Novogoričani po odprtju meje v večji meri odločali za nakup nepremičnin v Gorici. Za takšno domnevo obstaja več objektivnih ra
RSS Repozitorij Univerze v Ljubljani:
 • Tradicionalna siniška relacijska etika in organizacija družbe v kriznih časih virusnih epidemij
  Rošker Jana S.:
  TRADICIONALNA SINIŠKA RELACIJSKA ETIKA IN ORGANIZACIJA DRUŽBE V KRIZNIH ČASIH VIRUSNIH EPIDEMIJ
  Filozofska fakulteta
 • PRAVNI IZZIVI VKLJUČEVANJA ŽENSK NA TRG DELA V TURČIJI
  Bagarić Danijela:
  PRAVNI IZZIVI VKLJUČEVANJA ŽENSK NA TRG DELA V TURČIJI
  Fakulteta za upravo

  Raziskovalni izziv magistrskega dela je bil predvsem raziskava in analiza vzrokov za nizko udeležbo žensk na trgu dela v Turčiji. Turčija je doživela pomembne strukturne in družbene spremembe, ki naj bi ženskam olajšale vstop na trg dela. Kljub vsem tem dejavnikom pa je udeležba žens
 • Strpnost za katedrom
  Stritar Kučuk Mojca:
  STRPNOST ZA KATEDROM
  Filozofska fakulteta

  Poleti 2019 je bila med pedagoškimi delavci Univerze v Ljubljani izvedena anketa o rabi jezikov v slovenskem visokem šolstvu. Pokazala je, da visokošolski učitelji najpogosteje poučujejo v slovenščini, občasno pa jo kombinirajo z angleščino. Do jezika tujih študentov - tako redno vpisanih kot tudi izmenjavnih štud
 • Mnenje bodočih učiteljev (razrednega pouka) o rabi slovenskega knjižnega jezika pri pouku
  Godec Soršak Lara, Metljak Mira:
  MNENJE BODOČIH UČITELJEV (RAZREDNEGA POUKA) O RABI SLOVENSKEGA KNJIŽNEGA JEZIKA PRI POUKU
  Filozofska fakulteta

  Pri nekaterih študentih razrednega pouka na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani opažamo negativen odnos do rabe slovenskega knjižnega jezika pri pouku. Bodočim učiteljem se zdi ta zvrst preveč uradna in "neživljenjska".
 • Mnenja vzgojiteljev o razvijanju sporazumevalne zmožnosti v vrtcu
  Baloh Barbara:
  MNENJA VZGOJITELJEV O RAZVIJANJU SPORAZUMEVALNE ZMOŽNOSTI V VRTCU
  Filozofska fakulteta

  V prispevku predstavljamo raziskavo, katere namen je ugotoviti, kako vzgojiteljice in vzgojitelji načrtujejo dejavnosti na področju jezika v vrtcu in s tem razvijajo sporazumevalno zmožnost predšolskih otrok. Zanimalo nas je, koliko pri načrtovanju jezikovnih dejavnosti upora
 • Enakost glede na spol in socialni položaj z vidika medosebne metafunkcije v učbenikih za slovenščino kot materinščino v osnovni šoli
  Rodela Martina:
  ENAKOST GLEDE NA SPOL IN SOCIALNI POLOŽAJ Z VIDIKA MEDOSEBNE METAFUNKCIJE V UČBENIKIH ZA SLOVENŠČINO KOT MATERINŠČINO V OSNOVNI ŠOLI
  Filozofska fakulteta

  Prispevek preučuje izražanje družbene enakosti v primeru spola in socialnega položaja na medosebni metafunkciji v večkodnih učbenikih za slovenščino kot materinščino od 1. do 5. razreda, izdanih po letu 1945.
RSS Repozitorij Univerze na Primorskem:
RSS Repozitorij Univerze v Novi Gorici:
 1. Diplomsko delo (100303)
 2. Magistrsko delo (33116)
 3. Izvirni znanstveni članek (33021)
 4. Video in druga učna gradiva (22317)
 5. Ni določena (11270)
 6. Strokovni članek (4936)
 7. Doktorska disertacija (4391)
 8. Končno poročilo o rezultatih raziskav (3121)
 9. Pregledni znanstveni članek (2971)
 10. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (2640)
 11. Recenzija, prikaz knjige, kritika (2480)
 12. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (1690)
 13. Drugi članki ali sestavki (1464)
 14. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (1350)
 15. Elaborat, predštudija, študija (908)
 16. Specialistično delo (723)
 17. Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (720)
 18. Kratki znanstveni prispevek (663)
 19. Poljudni članek (642)
 20. Izvedensko mnenje, arbitražna odločba (562)
 21. Predgovor, spremna beseda (554)
 22. Raziskovalni podatki (538)
 23. Druge monografije in druga zaključena dela (524)
 24. Znanstvena monografija (481)
 25. Radijski ali TV dogodek (387)
 26. Intervju (355)
 27. Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid (311)
 28. Strokovna monografija (294)
 29. Polemika, diskusijski prispevek (287)
 30. Druga izvedena dela (259)
 31. Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (234)
 32. Prispevek na konferenci brez natisa (230)
 33. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (224)
 34. Zbornik strokovnih ali nerecenziranih znanstvenih prispevkov na konferenci (219)
 35. Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci (194)
 36. Predavanje na tuji univerzi (154)
 37. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (154)
 38. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na mednarodni ali tuji konferenci (150)
 39. Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo (147)
 40. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje) (101)
 41. Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa (87)
 42. Radijska ali televizijska oddaja (84)
 43. Razstava (76)
 44. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na domači konferenci (73)
 45. Programska oprema (66)
 46. Bibliografija, kazalo ipd. (54)
 47. Umetniško delo (43)
 48. Umetniški sestavek (28)
 49. Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo (26)
 50. Raziskovalni ali dokumentarni film, zvočni ali video posnetek (22)
 51. Katalog razstave (21)
 52. Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt) (18)
 53. Patent (18)
 54. Umetniška poustvaritev (16)
 55. Geslo – sestavek v enciklopediji, leksikonu, slovarju... (15)
 56. Znanstveni terminološki slovar, enciklopedija ali tematski leksikon (10)
 57. Bibliografija (5)
 58. Patentna prijava (4)
 59. Druga dela (2)
 60. (1)
 61. Nova sorta (1)
Prikaži vse