253.067 dokumentov v celotnem besedilu
Zadnja shranjena dela:
RSS Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru:
Request url:http://dk.um.si/rss.php?o=0&v=vse
 • Vpliv koronavirusa na oskrbovalne verige: analiza oskrbe v sloveniji
  Ruedl Boštjan:
  VPLIV KORONAVIRUSA NA OSKRBOVALNE VERIGE: ANALIZA OSKRBE V SLOVENIJI
  Fakulteta za logistiko

  V nalogi obravnavamo oskrbovalne verige in oskrbo. Teoretični del začnemo z obravnavo koncepta oskrbovalnih verig in nekaterih izzivov v zagotavljanju nemotenega delovanja oskrbovalnih verig ter koncept oskrbovalnih verig razmejimo od logistike. Kritični pregled literatur
 • Prenova poslovnih procesov na temelju digitalizacije - primer občine Videm
  Topolovec Mateja:
  PRENOVA POSLOVNIH PROCESOV NA TEMELJU DIGITALIZACIJE - PRIMER OBČINE VIDEM
  Ekonomsko-poslovna fakulteta

  V diplomskem delu smo predstavili pomembnost prenove poslovnih procesov s pomočjo digitalizacije na primeru občine Videm. Da bi se poslovni procesi lahko izvajali optimalno, je potrebna ustrezna informacijska podpora oziroma digitalizacija poslovnih proceso
 • Vodenje virtualnih skupin in timov
  Kryeziu Karola:
  VODENJE VIRTUALNIH SKUPIN IN TIMOV
  Ekonomsko-poslovna fakulteta

  Na splošno vodenje pomeni vplivanje na zaposlene, za opravljanje delovnih nalog in doseganje izidov. Odkar se je po celotnem svetu razširil covid-19, se je tudi v organizacijah spremenil način delovanja iz fizičnega načina v virtualni način. Za vodje in člane skupine oziroma timov je takšen način
 • Industrija 4.0 in izzivi za management
  Marković Matija:
  INDUSTRIJA 4.0 IN IZZIVI ZA MANAGEMENT
  Ekonomsko-poslovna fakulteta

  Priča smo velikim spremembam v našem okolju, četrta industrijska revolucija ali drugače imenovana Industrija 4.0 prinaša nove tehnologije in inovacije na številnih področjih. Industrija 4.0 bo močno vplivala na vse vrste organizacij in posledično na managersko prakso. V tem diplomskem delu obr
 • Ugotavljanje razlik inoviranja med zaposlenimi in študenti s pomočjo metode šestih klobukov razmišljanja
  Pučko Leon:
  UGOTAVLJANJE RAZLIK INOVIRANJA MED ZAPOSLENIMI IN ŠTUDENTI S POMOČJO METODE ŠESTIH KLOBUKOV RAZMIŠLJANJA
  Ekonomsko-poslovna fakulteta

  Inoviranje je ključ do napredka in razvoja. Ljudje se moramo zavedati pomena inovacij in kakšen vpliv imajo te na ljudi in celotno družbo. Vsako podjetje se zanaša na inoviranje, na osnovi tega si lahko zagotovi obstoj na trgu, saj b
 • Načrt marketinškega komuniciranja za novoustanovljeno podjetje X
  Luetić Davor:
  NAČRT MARKETINŠKEGA KOMUNICIRANJA ZA NOVOUSTANOVLJENO PODJETJE X
  Ekonomsko-poslovna fakulteta

  Odjemalci so mnogokrat skeptični do marketinških aktivnosti, zato organizacije namenjajo veliko truda, da bi pridobile in zadržale njihovo pozornost. Pri tem ključno vlogo odigra marketinško komuniciranje podjetij, s katerim lahko slednja učinkovito, kreativno in informa
RSS Repozitorij Univerze v Ljubljani:
 • Sekvenciranje mitohondrijskega genoma z uporabo CRISPR/Cas9 in tehnologije sekvenciranja DNA z nanoporo
  Slapnik Barbara:
  SEKVENCIRANJE MITOHONDRIJSKEGA GENOMA Z UPORABO CRISPR/CAS9 IN TEHNOLOGIJE SEKVENCIRANJA DNA Z NANOPORO
  Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

  Genetske spremembe v mitohondrijskem genomu so pomemben dejavnik pri razvoju mitohondrijskih bolezni. Te uvrščamo v skupino heterogenih bolezni, za katere je značilno pomanjkanje celične energije. Priprava knjižni
 • Estimation of the frequency response functions for operational assemblies using independent source characterization
  Ocepek Domen, Vrtač Tim, Čepon Gregor, Boltežar Miha:
  ESTIMATION OF THE FREQUENCY RESPONSE FUNCTIONS FOR OPERATIONAL ASSEMBLIES USING INDEPENDENT SOURCE CHARACTERIZATION
  Fakulteta za strojništvo

  In noise and vibration engineering, a structure’s passive dynamic properties are often evaluated in terms of its frequency response functions (FRFs). The typical FRF measurement campa
 • Oznanilne knjige župnij v 19. stoletju na območju jugovzhodne Koroške
  Skitek Vinko:
  OZNANILNE KNJIGE ŽUPNIJ V 19. STOLETJU NA OBMOČJU JUGOVZHODNE KOROŠKE
  Filozofska fakulteta

  V prispevku so predstavljene oznanilne knjige iz 19. stoletja, ki so nastale pri poslovanju župnij v dekanijah Pliberk in Dravograd. Ko se je v 19. stoletju začela prebujati slovenska narodna zavest na Koroškem, so bile poleg pridig prav oznanilne knjige pripomoček duhovni
 • Physical activity during pregnancy
  Cilar Budler Leona, Budler Marko:
  PHYSICAL ACTIVITY DURING PREGNANCY
  Ekonomska fakulteta

  Background: Physical activity is essential to maternal and infant health. Healthcare professionals should inform pregnant women about benefits of physical activity to prevent possible health issues. Those recommendations should elaborate on relevant contemporary evidence. The aim of this s
 • What drives student engagement?
  Aleksić Darija, Mihelič Katarina Katja:
  WHAT DRIVES STUDENT ENGAGEMENT?
  Ekonomska fakulteta

  Students' engagement in their studies during their time at university is a fundamental building block of a high-quality learning experience. In this paper, we investigate learning goal orientation as a predictor of student engagement in the context of higher education. Moreover, we exam
 • Tribological properties of chromia and chromia composite coatings deposited by plasma spraying
  Bastakys Lukas, Marcinauskas Liutauras, Milieška Mindaugas, Grigaliūnas Matas, Matkovič Sebastjan, Aikas Mindaugas:
  TRIBOLOGICAL PROPERTIES OF CHROMIA AND CHROMIA COMPOSITE COATINGS DEPOSITED BY PLASMA SPRAYING
  Fakulteta za strojništvo
RSS Repozitorij Univerze na Primorskem:
RSS Repozitorij Univerze v Novi Gorici:
 1. Diplomsko delo (107193)
 2. Magistrsko delo (38449)
 3. Izvirni znanstveni članek (35442)
 4. Video in druga učna gradiva (22371)
 5. Ni določena (11269)
 6. Strokovni članek (4979)
 7. Doktorska disertacija (4905)
 8. Pregledni znanstveni članek (3251)
 9. Končno poročilo o rezultatih raziskav (3199)
 10. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (2921)
 11. Recenzija, prikaz knjige, kritika (2488)
 12. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (1810)
 13. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (1535)
 14. Drugi članki ali sestavki (1438)
 15. Elaborat, predštudija, študija (962)
 16. Izvedensko mnenje, arbitražna odločba (942)
 17. Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (896)
 18. Kratki znanstveni prispevek (726)
 19. Specialistično delo (723)
 20. Poljudni članek (681)
 21. Druge monografije in druga zaključena dela (609)
 22. Predgovor, spremna beseda (598)
 23. Znanstvena monografija (577)
 24. Radijski ali TV dogodek (412)
 25. Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid (378)
 26. Intervju (369)
 27. Strokovna monografija (340)
 28. Polemika, diskusijski prispevek (318)
 29. Raziskovalni podatki (312)
 30. Druga izvedena dela (291)
 31. Prispevek na konferenci brez natisa (284)
 32. Zbornik strokovnih ali nerecenziranih znanstvenih prispevkov na konferenci (239)
 33. Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (238)
 34. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (202)
 35. Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci (194)
 36. Predavanje na tuji univerzi (185)
 37. Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo (175)
 38. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na mednarodni ali tuji konferenci (159)
 39. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (150)
 40. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje) (109)
 41. Radijska ali televizijska oddaja (106)
 42. Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa (96)
 43. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na domači konferenci (90)
 44. Razstava (88)
 45. Programska oprema (66)
 46. Umetniško delo (51)
 47. Bibliografija, kazalo ipd. (50)
 48. Umetniški sestavek (29)
 49. Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo (27)
 50. Katalog razstave (25)
 51. Raziskovalni ali dokumentarni film, zvočni ali video posnetek (21)
 52. Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt) (20)
 53. Umetniška poustvaritev (19)
 54. Patent (18)
 55. Geslo – sestavek v enciklopediji, leksikonu, slovarju... (15)
 56. Znanstveni terminološki slovar, enciklopedija ali tematski leksikon (10)
 57. Patentna prijava (5)
 58. Bibliografija (5)
 59. (3)
 60. Druga dela (3)
 61. Nova sorta (1)
Prikaži vse