249.747 dokumentov v celotnem besedilu
Zadnja shranjena dela:
RSS Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru:
Request url:http://dk.um.si/rss.php?o=0&v=vse
 • Jeklen poslovni objekt z industrijsko halo 28 x 90 m
  Serafimoska Anzhelika:
  JEKLEN POSLOVNI OBJEKT Z INDUSTRIJSKO HALO 28 X 90 M
  Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo

  Namen magistrskega dela je izvedba statične in potresne analize ter dimenzioniranje štirietažnega poslovnega objekta z industrijsko jekleno halo. Poslovni objekt je ločen in dilatiran od hale. Dimenzije tlorisa poslovnega objekta so 28 x 24
 • Vibracijski in rotacijski prehodi enostavnih molekul
  Orel Matic:
  VIBRACIJSKI IN ROTACIJSKI PREHODI ENOSTAVNIH MOLEKUL
  Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

  V magistrskem delu obravnavamo rotacijske in vibracijske prehode molekul. Molekulsko dinamiko bomo opisali z analitiˇcnimi metodami, zato se bomo omejili na dovolj preproste molekule z dobro definirano simetrijo. Pravilnost izraˇcunov bomo preverili z obiˇcajnimi raˇ
 • Jekleni most s poševnimi kabli dolžine 100 m
  Knez Klementina:
  JEKLENI MOST S POŠEVNIMI KABLI DOLŽINE 100 M
  Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo

  V sklopu magistrskega dela je prikazana zasnova jeklenega mostu s poševnimi kabli dolžine 100 m in glavnega razpona 60 m. Premostitvena konstrukcija je namenjena mešanemu prometu. Na sredini se nahajata 2 pasova, namenjena motornemu prometu, ter na vsaki
 • Analiza temperaturne obtežbe na okvirni armiranobetonski mostni konstrukciji
  Pongrac Matjaž:
  ANALIZA TEMPERATURNE OBTEŽBE NA OKVIRNI ARMIRANOBETONSKI MOSTNI KONSTRUKCIJI
  Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo

  Temperatura in z njo povezane obtežbe predstavljajo poseben izziv inženirjem, saj je temperatura neotipljiva in si jo je težko fizično predstavljati. Zraven tega je vpliv temperature v naravi lokacijsko in časovno spremenl
 • Meritve dimenzij
  Črepinšek-Lipuš Lucija:
  MERITVE DIMENZIJ
  Fakulteta za strojništvo

  Praktikum Meritve dimenzij je študijski pripomoček za izvajanje laboratorijskih vaj pri predmetu Tehniške meritve. Vaje so namenjene spoznavanju preprostih tehnik merjenja dimenzij v proizvodnem strojništvu. Obsegajo samostojno izvajanje različnih primerov meritev s poudarkom na iskanju rešitev za doseganje čim
 • Meritve dimenzij
  Črepinšek-Lipuš Lucija:
  MERITVE DIMENZIJ
  Univerzitetna založba Univerze v Mariboru

  Praktikum Meritve dimenzij je študijski pripomoček za izvajanje laboratorijskih vaj pri predmetu Tehniške meritve. Vaje so namenjene spoznavanju preprostih tehnik merjenja dimenzij v proizvodnem strojništvu. Obsegajo samostojno izvajanje različnih primerov meritev s poudarkom na iskanju rešitev
RSS Repozitorij Univerze v Ljubljani:
 • Religija kot spregledan element mednarodnih odnosov v procesih oblikovanja nacije: poststrukturalna analiza na primerih Ukrajine in Črne gore
  Vukoslavčević Nina:
  RELIGIJA KOT SPREGLEDAN ELEMENT MEDNARODNIH ODNOSOV V PROCESIH OBLIKOVANJA NACIJE: POSTSTRUKTURALNA ANALIZA NA PRIMERIH UKRAJINE IN ČRNE GORE
  Fakulteta za družbene vede

  Od 90-ih let 20. stoletja je religija znova postala pomemben element državotvornosti. Tako je vprašanje religije globoko vkoreninjeno v nacionalno identiteto v Vzhodni Evropi - kot vir drža
 • Punk rock kot glasba protesta v Veliki Britaniji v 1970-ih
  Novak Monika:
  PUNK ROCK KOT GLASBA PROTESTA V VELIKI BRITANIJI V 1970-IH
  Fakulteta za družbene vede

  Sedemdeseta leta 20. stoletja so bila za Veliko Britanijo obdobje družbenih, gospodarskih in političnih nemirov. To je bilo obdobje visoke brezposelnosti, inflacije, državljanskih nemirov, rasnih nemirov in vsesplošne državne krize. Kot odziv na stanje v državi je bila s strani
 • Upravljanje talentov kot del strateške prednosti organizacije Y
  Novaković Ivana:
  UPRAVLJANJE TALENTOV KOT DEL STRATEŠKE PREDNOSTI ORGANIZACIJE Y
  Fakulteta za družbene vede

  Upravljanje talentov je proces, ki je usmerjen v celoten delovni cikel zaposlenega, od privabljanja in selekcije ter vse do zadrževanja kadrov znotraj organizacije. Proces vključuje planiranje, rekrutiranje, organizacijsko uglaševanje, zavzetost zaposlenih, učinkovitost
 • Literaturni pregled in ocena zdravstvene trditve izbranih zdravilnih učinkovin in prehranskih dopolnil z domnevnim učinkom upočasnjevanja staranja
  Podlesek Aleš:
  LITERATURNI PREGLED IN OCENA ZDRAVSTVENE TRDITVE IZBRANIH ZDRAVILNIH UČINKOVIN IN PREHRANSKIH DOPOLNIL Z DOMNEVNIM UČINKOM UPOČASNJEVANJA STARANJA
  Fakulteta za farmacijo

  Staranja zaenkrat ne obravnavamo kot nekaj patološkega, zato tudi ni uradno priznanih terapij oz. zdravil, s katerimi bi upočasnili ali celo ustavili proces staranja. V magistrski nalogi smo iz
 • A review of digital era governance research in the first two decades
  Ravšelj Dejan, Umek Lan, Todorovski Ljupčo, Aristovnik Aleksander:
  A REVIEW OF DIGITAL ERA GOVERNANCE RESEARCH IN THE FIRST TWO DECADES
  Fakulteta za upravo

  The emergence of digital technologies has profoundly affected and transformed almost every aspect of societal relations. These impacts have also reached public administration, including its governance. Digital technologies
 • A review of digital era governance research in the first two decades
  Ravšelj Dejan, Umek Lan, Todorovski Ljupčo, Aristovnik Aleksander:
  A REVIEW OF DIGITAL ERA GOVERNANCE RESEARCH IN THE FIRST TWO DECADES
  Fakulteta za matematiko in fiziko

  The emergence of digital technologies has profoundly affected and transformed almost every aspect of societal relations. These impacts have also reached public administration, including its governance. Digita
RSS Repozitorij Univerze na Primorskem:
RSS Repozitorij Univerze v Novi Gorici:
 1. Diplomsko delo (106244)
 2. Magistrsko delo (37475)
 3. Izvirni znanstveni članek (34723)
 4. Video in druga učna gradiva (22349)
 5. Ni določena (11346)
 6. Strokovni članek (4944)
 7. Doktorska disertacija (4743)
 8. Končno poročilo o rezultatih raziskav (3196)
 9. Pregledni znanstveni članek (3181)
 10. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (2909)
 11. Recenzija, prikaz knjige, kritika (2487)
 12. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (1812)
 13. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (1487)
 14. Drugi članki ali sestavki (1429)
 15. Elaborat, predštudija, študija (947)
 16. Izvedensko mnenje, arbitražna odločba (895)
 17. Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (783)
 18. Specialistično delo (723)
 19. Kratki znanstveni prispevek (698)
 20. Poljudni članek (675)
 21. Predgovor, spremna beseda (594)
 22. Druge monografije in druga zaključena dela (582)
 23. Znanstvena monografija (543)
 24. Radijski ali TV dogodek (411)
 25. Intervju (366)
 26. Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid (355)
 27. Strokovna monografija (321)
 28. Polemika, diskusijski prispevek (318)
 29. Raziskovalni podatki (308)
 30. Druga izvedena dela (288)
 31. Prispevek na konferenci brez natisa (276)
 32. Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (237)
 33. Zbornik strokovnih ali nerecenziranih znanstvenih prispevkov na konferenci (235)
 34. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (194)
 35. Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci (193)
 36. Predavanje na tuji univerzi (179)
 37. Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo (165)
 38. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na mednarodni ali tuji konferenci (152)
 39. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (151)
 40. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje) (107)
 41. Radijska ali televizijska oddaja (100)
 42. Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa (95)
 43. Razstava (86)
 44. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na domači konferenci (85)
 45. Programska oprema (66)
 46. Bibliografija, kazalo ipd. (50)
 47. Umetniško delo (47)
 48. Umetniški sestavek (29)
 49. Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo (27)
 50. Katalog razstave (23)
 51. Raziskovalni ali dokumentarni film, zvočni ali video posnetek (22)
 52. Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt) (20)
 53. Umetniška poustvaritev (18)
 54. Patent (18)
 55. Geslo – sestavek v enciklopediji, leksikonu, slovarju... (15)
 56. Znanstveni terminološki slovar, enciklopedija ali tematski leksikon (10)
 57. Patentna prijava (5)
 58. Bibliografija (5)
 59. Druga dela (3)
 60. (1)
 61. Nova sorta (1)
Prikaži vse