276.378 dokumentov v celotnem besedilu
Zadnja shranjena dela:
RSS Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru:
Request url:http://dk.um.si/rss.php?o=0&v=vse
RSS Repozitorij Univerze v Ljubljani:
 • Cation adsorption in TiO$_2$ nanotubes
  Selmani Atiđa, Siboulet Bertrand, Špadina Mario, Foucaud Yann, Dražić Goran, Radatović Borna, Korade Karla, Nemet Ivan, Kovačević Davor, Dufrêche Jean-François, Bohinc Klemen:
  CATION ADSORPTION IN TIO$_2$ NANOTUBES
  Zdravstvena fakulteta

  TiO$_2$ nanotubes constitute very promising nanomaterials for water decontamination by the removal of cations. We combined a range of experim
 • Closing in on the sources of cosmic reionization
  Mascia S., Pentericci Laura, Calabrò Antonello, Treu Tommaso, Santini Paola, Yang Lilan, Napolitano Lorenzo, Roberts-Borsani Guido, Bergamini Pietro, Bradač Maruša:
  CLOSING IN ON THE SOURCES OF COSMIC REIONIZATION
  Fakulteta za matematiko in fiziko
 • Izražanje in izolacija proteina fenilalanin-tRNA sintetaze
  Rapuš Špela:
  IZRAŽANJE IN IZOLACIJA PROTEINA FENILALANIN-TRNA SINTETAZE
  Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

  Razširitvena mutacija G4C2 na genu c9orf72 po več znanih mehanizmih vpliva na razvoj nevrodegenerativnih bolezni kot sta ALS in FTD. Eden izmed njih je tudi pridobitev toksičnih lastnosti zaradi smernih in protismernih prepisov RNA. V primeru vezave protismerneg
 • Uporaba zeolita v poljedelskem kolobarju za izboljšanje trajnosti v pridelavi poljščin na vodovarstvenih območjih
  Flajšman Marko:
  UPORABA ZEOLITA V POLJEDELSKEM KOLOBARJU ZA IZBOLJŠANJE TRAJNOSTI V PRIDELAVI POLJŠČIN NA VODOVARSTVENIH OBMOČJIH
  Biotehniška fakulteta
 • A data-driven simulation and Gaussian process regression model for hydraulic press condition diagnosis
  Jankovič Denis, Šimic Marko, Herakovič Niko:
  A DATA-DRIVEN SIMULATION AND GAUSSIAN PROCESS REGRESSION MODEL FOR HYDRAULIC PRESS CONDITION DIAGNOSIS
  Fakulteta za strojništvo

  Improving overall performance and increasing operational reliability are currently among the leading research topics in the field of hydraulic systems. In recent years, the use of artificial intelligence-b
 • Chemical recycling of flexible polyurethane foams by aminolysis to recover high-quality polyols
  Grdadolnik Maja, Zdovc Blaž, Drinčić Ana, Önder Özgün Can, Utroša Petra, Garcia Ramos Susana, Dominguez Ramos Enrique, Pahovnik David, Žagar Ema:
  CHEMICAL RECYCLING OF FLEXIBLE POLYURETHANE FOAMS BY AMINOLYSIS TO RECOVER HIGH-QUALITY POLYOLS
  Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

  Polyurethane foams (PUFs) are widely used commodity materials, but most of them end up in la
RSS Repozitorij Univerze na Primorskem:
RSS Repozitorij Univerze v Novi Gorici:
 1. Diplomsko delo (116764)
 2. Magistrsko delo (45469)
 3. Izvirni znanstveni članek (38352)
 4. Video in druga učna gradiva (22438)
 5. Ni določena (11396)
 6. Strokovni članek (5345)
 7. Doktorska disertacija (5294)
 8. Pregledni znanstveni članek (3527)
 9. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (3411)
 10. Končno poročilo o rezultatih raziskav (3249)
 11. Recenzija, prikaz knjige, kritika (2532)
 12. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (1872)
 13. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (1721)
 14. Drugi članki ali sestavki (1454)
 15. Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (1388)
 16. Izvedensko mnenje, arbitražna odločba (1245)
 17. Elaborat, predštudija, študija (1021)
 18. Kratki znanstveni prispevek (802)
 19. Poljudni članek (732)
 20. Specialistično delo (723)
 21. Druge monografije in druga zaključena dela (689)
 22. Znanstvena monografija (685)
 23. Predgovor, spremna beseda (678)
 24. Radijski ali TV dogodek (417)
 25. Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid (385)
 26. Intervju (380)
 27. Strokovna monografija (359)
 28. Druga izvedena dela (338)
 29. Polemika, diskusijski prispevek (334)
 30. Prispevek na konferenci brez natisa (330)
 31. Raziskovalni podatki (324)
 32. Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji (274)
 33. Zbornik strokovnih ali nerecenziranih znanstvenih prispevkov na konferenci (256)
 34. Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci (232)
 35. Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (223)
 36. Predavanje na tuji univerzi (215)
 37. Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo (199)
 38. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na mednarodni ali tuji konferenci (169)
 39. Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) (148)
 40. Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje) (126)
 41. Razstava (118)
 42. Radijska ali televizijska oddaja (117)
 43. Zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov na domači konferenci (116)
 44. Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa (101)
 45. Programska oprema (68)
 46. Umetniško delo (61)
 47. Bibliografija, kazalo ipd. (49)
 48. Katalog razstave (45)
 49. Umetniški sestavek (40)
 50. Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo (27)
 51. Umetniška poustvaritev (24)
 52. Patent (22)
 53. (20)
 54. Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt) (19)
 55. Raziskovalni ali dokumentarni film, zvočni ali video posnetek (17)
 56. Geslo – sestavek v enciklopediji, leksikonu, slovarju... (12)
 57. Znanstveni terminološki slovar, enciklopedija ali tematski leksikon (10)
 58. Druga dela (6)
 59. Bibliografija (5)
 60. Patentna prijava (4)
 61. Nova sorta (1)
Prikaži vse