Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 5.491
Doktorska disertacija
Oznake: orožje za množično uničevanje;terorizem;
Klasične vojaške oblike ogrožanja sveta vse bolj nadomeščajo moderne oblike ogrožanja varnosti, katerih glavne značilnosti so asimetričnost delovanja, kompleksnost, transnacionalnost, raznovrstnost in nedoločljivost struktur, vse večja stopnja organiziranosti nevarnih družbenih skupin ter njihova sp ...
Leto: 2010 Vir: Fakulteta za varnostne vede (UM FVV)
Doktorska disertacija
Oznake: trgovinsko podjetje;trgovske družbe;vedenje;motiviranje;integracijski procesi;logistika;funkcije;oskrba;teorija;metodologija;raziskave;marketing;trženje;podjetje;trgovina;vprašalniki;kvantitativna analiza;zaposlenost;medosebni odnosi;Trgovska podjetja;Disertacije;Logistične verige;Marketinška logistika;Slovenija;Logistična oskrba;Integracijski procesi;Vedenje;Kolaboracija;Motivacija za uspešnost;Zaposleni;Logistični procesi;Trženjska funkcija;
V teoretičnem delu disertacije so predstavljena obstoječa raziskovalna spoznanja, ki se navezujejo na obravnavano tematiko in predstavljajo osnovo razumevanja fenomena. Kolaborativno vedenje, kot osnova tega pojava, in različni vidiki vzporejanja kolaboracije s koordinacijo ter kooperacijo predstavl ...
Leto: 2010 Vir: Fakulteta za logistiko (UM FL)
Doktorska disertacija
Oznake: NIR spektroskopija;meso;mesni izdelki;kemijska sestava;kakovost mesa;
Uporabnost NIR spektroskopije za določanje lastnosti mesa
Leto: 2011 Vir: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (UM FKBV)
Doktorska disertacija
Oznake: sweet maize;growth;yield;soil Nmin;photosynthesis;hoeing;mulch;
Growth, photosynthetic parameters and yield in sweet maize in response to mulch, nitrogen fertilizers and water supply
Leto: 2010 Vir: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (UM FKBV)
Doktorska disertacija
Oznake: biodynamic farming;agronomic efficiency;earthworms;ecological footprint;sensory quality;chemical composition;
Comparability of the biodynamic production system regarding agronomic, environmental and quality parameters
Leto: 2011 Vir: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (UM FKBV)
Doktorska disertacija
Oznake: individualni delovni spori;mediacija;
Vloga delovnega prava pri razvoju kadrovske funkcije skozi prizmo reševanja kolektivnih delovnih sporov : doktorska disertacija
Leto: 2006 Vir: Fakulteta za organizacijske vede (UM FOV)
Doktorska disertacija
Oznake: nasledstvo na družinskih kmetijah;večkriterijska odločitvena analiza;DEXi;
Analiza stanja nasledstva in ocena nasledstvene perspektivnosti slovenskih družinskih kmetij
Leto: 2011 Vir: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (UM FKBV)
Doktorska disertacija
Oznake: organizacijska subkultura;cinizem;komuniciranje;
Vpliv policijske subkulture na komuniciranje in sodelovanje z zunanjimi organizacijami : doktorska disertacija
Leto: 2006 Vir: Fakulteta za organizacijske vede (UM FOV)
Doktorska disertacija
Oznake: razporejanje;jezik za opis;vir;
Jezik za definicijo problema razporejanja virov : doktorska disertacija
Leto: 2006 Vir: Fakulteta za organizacijske vede (UM FOV)
Doktorska disertacija
Oznake: abscizija;evolucija etilena;redčenje;rastni regulatorji;genetska eksperzija;qPCR;
Ekspresija genov za evolucijo etilena ter abscizija plodičev jablane (Malus domestica Borkh.) po tretiranju z rastnimi regulatorji in senčenjem
Leto: 2011 Vir: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (UM FKBV)
Št. zadetkov: 5.491
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:

Tipologija:
Jezik: