Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 118.702
Diplomsko delo
Oznake: okolje;varstvo okolja;izdelki;mednarodno trženje;Evropska unija;gospodinjski aparati;prednost;označevanje;znaki;mednarodne primerjave;
Okoljsko označevanje izdelkov Gorenja d.d. za trženje na tujih trgih : diplomsko delo
Leto: 2004 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Diplomsko delo
Oznake: evro;valuta;denar;EMU;denarne unije;Evropska unija;monetarni sistemi;maastrichtski sporazum;mednarodni sporazumi;ECB;delovanje;Velika Britanija;fiskalna politika;finančni instrumenti;devizni tečaji;usklajevanje;sistemi;testi;monetarna politika;povezanost;European Central Bank;Diplomske naloge;Monetarne unije;Denarna politika;Funkcionalna struktura;Bančni sistem;European Monetary Union;Enotna valuta;EURO;Bančni instrumenti;Finančni sistemi;Mednarodni denarni sistem;European Union;Maastrichtska pogodba;Ekonomski učinki;Mehanizem deviznih tečajev;Mednarodni monetarni sistem;ERM;Gorenje;Velenje;d.d.;Finančni instrumenti;Gospodinjski aparati;Monetarni sistemi;Integracija;Države Evropske unije;Skupna valuta;Protislovje;
Evro in Velika Britanija : diplomsko delo
Leto: 2005 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Diplomsko delo
Oznake: logistika;rezervni deli;proizvodno podjetje;Gorenje;nabavna logistika;
Logistika rezervnih delov v podjetju Gorenje : diplomsko delo
Leto: 2005 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Diplomsko delo
Oznake: projekti;projektna organizacija;projektno vodenje;planiranje projektov;gospodinjski aparati;testiranje;mrežno planiranje;trajnostni razvoj;predstava;ekonomika podjetja;analiza poslovanja;Gorenje;Gospodinjski aparati;Velenje;d.d.;Diplomske naloge;Laboratorijske raziskave;Organiziranje projektov;Zagonski elaborat;Trajnostno testiranje;Laboratorijski preizkus;Laboratoriji;Izgradnja;Projektne metode;
Projekt izgradnje laboratorija za trajnostno testiranje gospodinjskih aparatov : diplomsko delo
Leto: 2005 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Diplomsko delo
Oznake: plačilni promet;prenosni sistemi;multinacionalne družbe;plačilni instrumenti;kliring;dokumentarni akreditivi;bančno poslovanje;garancije;jamstvo;mednarodne finance;menice;plačilni sistemi;poravnava;mednarodna podjetja;cilj;centralizacija;zakladnica;Gorenje;Gospodinjski aparati;Velenje;d.d.;Diplomske naloge;Multinacionalna podjetja;Mednarodna plačila;Plačilni instrumenti;Prenosne tehnike;Slovenija;Plačilni procesi;Transfer;Bančne garancije;Vrednostni sistem;
Plačilni procesi multinacionalnega podjetja : diplomsko delo
Leto: 2006 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Diplomsko delo
Oznake: pospeševanje prodaje;metode;otroci;cilj;aktivnosti;dejavnost;blagovne znamke;prodajalne;predstava;trgovske družbe;trgovinsko podjetje;marketing mix;marketinški splet;trgovina;prodaja;komuniciranje;poslovno komuniciranje;trženje;marketing;trgovec;osebje;panoge dejavnosti;prodajna funkcija;diplomske naloge;Ariel;Slovenija;d.o.o.;Diplomske naloge;Organizacija prodaje;Aktivne metode;Usposabljanje zaposlenih;Prodajalci;Otroška oprema in oblačila;LEMI (blagovna znamka);Otroški program;Otroška oprema;Otroške igrače;Otroška oblačila;Tržni mehanizem;Trženjski splet;Tržno komuniciranje;
Pospeševanje prodaje v otroški prodajalni "Ariel" : diplomsko delo
Leto: 2006 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Diplomsko delo
Oznake: izparilnik;toplota;modeliranje tokovnih razmer;numerična analiza;računalniška dinamika tekočin;CFX 11;
V diplomskem delu so predstavljene tokovne razmere v izparilniku hladilnika, pridobljene s pomočjo programskega paketa Ansys CFX 11. Izparilnik je bil narejen po sistemu ROLL-BOND. Modeli uporabljeni v preračunih so bili ena ravna plošča, dve ravni plošči, tri ravne plošče ter dve plošči s motilnik ...
Leto: 2009 Vir: Fakulteta za strojništvo (UM FS)
Diplomsko delo
Oznake: elektroenergetsko omrežje;razdelilna transformatorska postaja;stikališče;stikaln naprave;dimenzioniranje stikalnih naprav;odklopnik;ločilnik;
Zadnja obnova primarne in sekundarne opreme 110 kV stikališča v RTP Laško je bila med leti 1979 in 1981. Zaradi tehnološko zastarelih naprav je upravljanje in nadziranje le-teh že vprašljivo. Prav tako RTP Laško ni mogoče vključiti v nadzorne centre, ki omogočajo hitrejše vpoglede in zajem podatkov ...
Leto: 2011 Vir: Fakulteta za energetiko (UM FE)
Diplomsko delo
Oznake: kavni avtomat;grelec;prenos toplote;regulacija;parametri;tipalo;merilni postopki;meritve;izboljšave;optimizacija;stroški;
V diplomskem delu je predstavljen in analiziran grelni sistem kavnega aparata. Diplomsko delo zajema tudi regulacijo aparata ter povezavo grelnega sistema z regulacijo in napitkom. Temperatura kave mora biti v predpisanih mejah. Da zagotovimo kakovost napitka, je potrebno uvesti tudi merilne in kont ...
Leto: 2011 Vir: Fakulteta za energetiko (UM FE)
Diplomsko delo
Oznake: proizvodnja električne energije;sončne elektrarne;sledilniki;
Diplomska naloga opisuje nepremične in sledilne sončne elektrarne ter njihove elemente. Vključuje tudi opis osnovnih pojmov fotovoltaike ter delovanja in zgradbe sončnih celic in fotonapetostnih modulov. V nadaljevanju smo se osredotočili predvsem na razlike med nepremičnimi in sledilnimi sončnimi e ...
Leto: 2011 Vir: Fakulteta za energetiko (UM FE)
Št. zadetkov: 118.702
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:
Jezik: