Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 332
Raziskovalni podatki
Oznake:
SprichWort Datenbank
Leto: 2013 Vir: Filozofska fakulteta (UM FF)
Raziskovalni podatki
Oznake: migrations;immigrants;integration policies;multiculturality;mobility;intolerance;Slovenija;
Goal of the project is to analyze existent Slovenian Integration Policy (which includes fields of economic, cultural, political and social integration) with detailed dealing with individual sectoral policies (education, employment, residential, language, minority/ethnic policy etc.). In accordance w ...
Leto: 2009 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Raziskovalni podatki
Oznake: slovenščina;turizem;terminologija;jezikovni korpusi;
Turistični korpus
Leto: 2009 Vir: Fakulteta za humanistične študije (UP FHŠ)
Raziskovalni podatki
Oznake: nasilje;družina;nasilje v družini;psihično nasilje;fizično nasilje;otroci;starostniki;ozaveščanje;preventivni ukrepi;zakonodaja;žrtve;
Osrednji namen predstavljenega projekta je analiza družinskega nasilja v Sloveniji s posebnim poudarkom na stopnji družbene tolerance v odnosu do nasilja, stopnji ozaveščenosti in senzibilnosti za omenjeno problematiko ter analiza medijskega diskurza družinskega nasilja. Konkretni cilji projekta so ...
Leto: 2009 Vir: Univerza na Primorskem (UP)
Raziskovalni podatki
Oznake: manšine;etnična pripadnost;medetnični stiki;medetnični odnosi;etnično mešane družine;kulturna asimilacija;nestrpnost;priseljenci;nacionalizem;ksenofobija;
Osrednji namen projekta je bila celovita komparativna analiza slovenske manjšine v Italiji in italijanske manjšine v Sloveniji ter analiza pomena in vloge slovenske manjšine pri oblikovanju enotnega kulturnega prostora. S tem namenom se je preučilo številne in raznolike dimenzije manjšinske problema ...
Leto: 2009 Vir: Univerza na Primorskem (UP)
Raziskovalni podatki
Oznake: mladina;alkohol;zloraba alkohola;pijanost;prosti čas;športna aktivnost;Slovenija;
Osrednji cilj raziskovalnega projekta je celovita analiza uporabe in zlorabe alkohola med slovensko mladino s ciljem oblikovati strokovne iztočnice in strategije za učinkovito delovanje na področju preprečevanja zlorabe alkohola med mladimi v Sloveniji. Glavni problemi, ki bodo obravnavani so: razši ...
Leto: 2010 Vir: Univerza na Primorskem (UP)
Raziskovalni podatki
Oznake: ekonomske migracije;migranti;imigracijska politika;delovni pogoji;priseljenci;nestrpnost;multikulturnost;integracijske politike;socialna drža;ksenofobija;
Raziskava je bila narejena v okviru temeljnega raziskovalnega projekta "Poklicali smo delovno silo, prišli pa so ljudje" - Analiza socialne strukture in integracijskih strategij tujih delavcev v Sloveniji, kot fokusirana javnomnenjska raziskava o odnosu javnosti do ekonomskih migracij in delavcev mi ...
Leto: 2012 Vir: Univerza na Primorskem (UP)
Raziskovalni podatki
Oznake: podjetja;psihosocialna tveganja;zaposlitev;delovni pogoji;stres;absentizem;prezentizem;fluktuacija;
Raziskava predstavlja kvantitativen del metodološkega pristopa večje raziskovalne študije v okviru katere so se izvajale tudi fokusne skupine in poglobljeni intervjuji. Poglavitni namen študije je opraviti celovito analizo dejavnikov psihosocialnih tveganj na delovnih mestih v mikro, malih in srednj ...
Leto: 2012 Vir: Univerza na Primorskem (UP)
Raziskovalni podatki
Oznake: Akademija za likovno umetnost;pametni arhivi;videoarhivi;
Mouseion Serapeion
Leto: 2006 Vir: Repozitorij Univerze v Novi Gorici (RUNG)
Raziskovalni podatki
Oznake:
Podatkovna zbirka nacionalne infrastrukture odprtega dostopa je sestavljena iz metapodatkov in podatkov o avtorjih zaključnih del (diplome, magisteriji in doktorati) in raziskovalnih publikacij slovenskih univerz in drugih slovenskih zbirk (dLib, Videolectures.NET, DKMORS, repozitorij SciVie...). Na ...
Leto: 0 Vir: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (UM FERI)
Št. zadetkov: 332
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:
Jezik: