Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 7
Raziskovalni podatki
Oznake: metaphor
KOMET 1.0 is a hand-annotated corpus for metaphorical expressions which contains about 200,000 words from Slovene journalistic, fiction and on-line texts. To annotate metaphors in the corpus an adapted and modified procedure of the MIPVU protocol (Steen et al., 2010: A method for linguistic meta ...
Leto: 2020 Vir: CLARIN.si
Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji
Oznake: slovenščina;publicistična besedila;spletna publicistična besedila;metafora;metaforični izraz;korpusni pristop;pomenska shema;
V prispevku je z analizo primerov iz slovenskih spletnih publicističnih besedil predstavljeno, katere metafore in metaforični izrazi prevladujejo v besedilih in kakšna je njihova funkcija. Opisan je postopek identifikacije metaforičnih izrazov, določanja njihove konceptualne sheme in kategorizacije ...
Leto: 2020 Vir: Filozofska fakulteta (UL FF)
Diplomsko delo
Oznake: diplomska dela;razvoj grafomotorike;motorika;senzomotoričen razvoj;disgrafija;osnove pisanja;uporaba različnih pisal;voščenke;flomastri;barvice;urjenje v risanju navpičnih črt;
V zaključnem delu z naslovom Razvoj grafomotorike pri otrocih, starih 3-5 let smo v teoretičnem delu predstavili motoriko otroka, senzomotoričen razvoj, grafomotoriko ter razvoj grafomotorike, dejavnosti, s katerimi razvijamo grafomotoriko, motorične spretnosti in živčno mišično dozorevanje, disgraf ...
Leto: 2017 Vir: Pedagoška fakulteta (UM PEF)
Strokovna monografija
Oznake: slovenščina;pouk slovenščine;e-učenje;pravopis;slovnica;frazeologija;besedila;prožne oblike učenja;prožne oblike poučevanja;
Monografija predstavlja sprotne rezultate projekta Slovenščina na dlani (2017–2021), v okviru katerega pripravljamo inovativno prosto dostopno učno e-okolje za jezikovni pouk slovenščine. E-okolje je zasnovano kot obsežna zbirka vaj in nalog iz štirih vsebinskih sklopov (pravopis, slovnica, frazemi ...
Leto: 2021 Vir: Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru (DKUM)
Znanstvena monografija
Oznake: slovenščina;pouk slovenščine;e-učenje;pravopis;slovnica;frazeologija;besedila;prožne oblike učenja;prožne oblike poučevanja;
Monografija v prvem delu prinaša znanstvene, v drugem delu pa strokovne prispevke o razvoju in rabi jezikovnih virov in učnih e-okolij za jezikovni pouk slovenščine. V izhodišče postavlja digitalizacijo v jezikoslovju in nove možnosti poučevanja slovenščine ter nakazuje smernice razvoja učnih gradiv ...
Leto: 2021 Vir: Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru (DKUM)
Raziskovalni podatki
Oznake: speech recordings
The GORDAN 1.0 corpus contains authentic data of spoken communication, annotated for dialogue acts. This entry contains the complete audio files of the corpus (seven wav files, 1 hour of recording), and video files (four mp4 video files). Video files are provided only for the recordings where video ...
Leto: 2020 Vir: CLARIN.si
Raziskovalni podatki
Oznake: mladinska književnost;književnost;korpusi;jezikoslovje;
MAKS (mladinska književnost)
Leto: 2020 Vir: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (UM FERI)
Št. zadetkov: 7
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:

Tipologija:Jezik: