Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 102
Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci
Oznake: industrijski sistem;vzdrževanje;korektivna zamenjava;rezervni deli;planiranje zalog;stohastično modeliranje;industrial system;maintenance;corrective replacement;spare components;inventory planning;stochastic modelling;
Two variants of a simple stochastic model for planning the inventory of spare components supporting maintenance of an industrial system are developed. In both variants, the aim is to determine how many spare components are needed at the beginning of a planning interval to fulfil demand for correctiv ...
Leto: 2010 Vir: Fakulteta za organizacijske vede (UM FOV)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: klicni center;kakovost storitve;merjenje učinkovitosti;optimizacija;stohastični modeli množične strežbe;call centre;service quality;performance measure;optimization;stochastic queueing models;
Background: A call centre usually represents the first contact of a customer with a given company. Therefore, the quality of its service is of key importance. An essential factor of the call centre optimization is the determination of the proper number of operators considering the selected performan ...
Leto: 2014 Vir: Fakulteta za organizacijske vede (UM FOV)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: industrial system;wear-out;maintenance;corrective replacements;spare components;
We treat an industrial system which comprises of a number of identical components subject to wear-out. To support the system maintenance an appropriate inventory of spare components is needed. In order to plan the sufficient inventory of spare components, two variants of a simple stochastic model ar ...
Leto: 2011 Vir: Fakulteta za organizacijske vede (UM FOV)
Diplomsko delo
Oznake: SUIV;ISO standard;informacijska varnost;
Presoja sistema za upravljanje informacijske varnosti v podjetju KDD d.d. : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
Leto: 2009 Vir: Fakulteta za organizacijske vede (UM FOV)
Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci
Oznake: informacijska varnost;informacijski sistemi;učinkovitost;metrike;metodologija;
V prispevku so predstavljene različne metrike in metodologije za merjenje učinkovitosti sistema za upravljanje informacijske varnosti (SUIV) v organizaciji. Izpostavljene so prednosti in slabosti posameznih metodologij kakor tudi uporabnost metrik v praksi. Poudarjeno je, da je za kontinuirano sprem ...
Leto: 2009 Vir: Fakulteta za varnostne vede (UM FVV)
Diplomsko delo
Oznake: SUVI;varovanje informacij;vzpostavitev;
Diplomska naloga obravnava vzpostavitev sistema upravljanja varovanja informacij (SUVI) v Novi Ljubljanski banki d.d. in merjenje učinkovitosti kontrol. V prvem delu diplomske naloge so podane teoretične osnove s področja varovanja informacij. Opisani so standardi in primeri dobre prakse, ki jih org ...
Leto: 2010 Vir: Fakulteta za organizacijske vede (UM FOV)
Diplomsko delo
Oznake: informacijski sistem;varnost;analiza tveganj;
V diplomskem delu je izvedena analiza varnosti informacijskega sistema za podjetje MLM d.d.. Naloga je razdeljena na dva dela, in sicer teoretičnega ter praktičnega. V teoretičnem delu sem opisala osnovne pojme s področja informacijske varnosti, podala opis podjetja ter njegovega informacijskega sis ...
Leto: 2011 Vir: Fakulteta za organizacijske vede (UM FOV)
Diplomsko delo
Oznake: informacijski sistem;varnost;dobrine;
Diplomska naloga obravnava varnost informacijskega sistema v podjetju Iskraemeco. Prvi del naloge obsega teoretične osnove s področja informacijske varnosti ter predstavitev podjetja Iskraemeco, v praktičnem delu diplomske naloge pa je izdelana kvalitativna analiza tveganja v skladu s standardom ISO ...
Leto: 2011 Vir: Fakulteta za organizacijske vede (UM FOV)
Diplomsko delo
Oznake: policija;računalniško preiskovanje;baza znanja;
Osnovno vodilo za strokovno in zakonito delo v Policiji predstavljajo enotni postopki in strokovni standardi. Ugotovili smo, da so strokovni postopki računalniške forenzike v različnih oddelkih za računalniško preiskovanje Policije neenotni in se med seboj razlikujejo. Da bi odstopanja med postop ...
Leto: 2011 Vir: Fakulteta za organizacijske vede (UM FOV)
Diplomsko delo
Oznake: informacijski sistem;varnost;vzpostavitev;
V diplomskem delu je obravnavana vzpostavitev sistema za upravljanje informacijske varnosti v storitvenem podjetju. Diplomska naloga je razdeljena na dve večji enoti. V prvem delu so opisani standardi in priporočila, ki jih potrebujemo pri uvajanju sistema za upravljanje informacijske varnosti. ...
Leto: 2012 Vir: Fakulteta za organizacijske vede (UM FOV)
Št. zadetkov: 102
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:

Jezik: