Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 136
Magistrsko delo
Oznake: magistrska dela;obseg;ploščina;geometrija;kontekstualizacija;pouk matematike;
Pri pouku matematike se učenci v 5. razredu srečajo s pojmoma obseg in ploščina pri enoti geometrije in merjenja, natančneje pri obravnavi likov in teles. Pojma opredelijo, razlikujejo med njima, merijo ter računajo vrednosti pri večkotnikih brez uporabe obrazcev. Predhodne študije so pokazale, da d ...
Leto: 2021 Vir: Pedagoška fakulteta (UM PEF)
Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci
Oznake: vzgoja in izobraževanje;informacijska tehnologija;matematika;pouk matematike;e-učna gradiva;IKT;osnovna šola;razredna stopnja;bodoči učitelji;
V zadnjih štirih letih na Pedagoški fakulteti v Mariboru uvajamo portal E-um kot vir pri izobraževanju učiteljev elementarne stopnje. Drugega celovito naravnanega gradiva, ki bi bilo uporabno pri matematičnih in didaktičnih predmetih v vseh letih izobraževanja, nam v slovenskem prostoru ni uspelo na ...
Leto: 2009 Vir: Pedagoška fakulteta (UM PEF)
Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci
Oznake: vzgoja in izobraževanje;matematika;pouk matematike;nadarjeni učenci;izobraževanje učiteljev;spremembe;education;mathematics;mathematics lessons;promising students;teacher education;creativity quotient;changes;
An intervention program used in elementary teacher education in Slovenia is presented. Program is based on preserves teachers' field experience with mathematically promising students. Evaluation from three viewpoints (students' general creative abilities, students' mathematical achievements and pres ...
Leto: 2008 Vir: Pedagoška fakulteta (UM PEF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: matematika;dodatni pouk;interesne dejavnosti;znanje;učenci;izobraževanje učiteljev;osnovne šole;
V prispevku predstavimo program, imenovan Didaktični petkotnik, ki vključuje učence, starše, razredne učitelje, študente in didaktike v primarnem izobraževanju. Oblika dela je najbližja delu pri interesnih dejavnostih. Empirični podatki podajajo primerjavo matematičnih dosežkov učencev, vključenih v ...
Leto: 2014 Vir: Pedagoška fakulteta (UM PEF)
Druge monografije in druga zaključena dela
Oznake: vzgoja in izobraževanje;kompetence;didaktika;
Zbornik povzetkov mednarodno znanstvene konference Vloga predmetnih didaktik za kompetence prihodnosti predstavlja spoznanja tako strokovnjakov iz prakse kot raziskovalcev z različnih akademskih področij, ki se zanimajo za raziskovanje in prispevek k izobraževalnim temam. Prispevki sledijo dvema tem ...
Leto: 2019 Vir: Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru (DKUM)
Diplomsko delo
Oznake: predšolska vzgoja;matematika;ulomki;vrtci;deli celote;eksperimenti;diplomska dela;
Diplomsko delo z naslovom Ulomki v vrtcu teoretično in empirično predstavlja področje začetnih konceptov razumevanja racionalnih števil v vrtcu oz. vpeljevanje delov celot v vrtec. Namen diplomskega dela je raziskati poznavanje delov celot in razvijanje pojmov del in celota pri predšolskih otrocih t ...
Leto: 2011 Vir: Fakulteta za naravoslovje in matematiko (UM FNM)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: predšolska vzgoja;predšolski otroci;otroški vrtci;matematika;ulomki;pedagoški eksperimenti;
V prispevku predstavljamo področje začetnih konceptov razumevanja racionalnih števil v vrtcu oz. vpeljevanje delov celot v vrtec. Na osnovi literature ugotavljamo, da je razvijanje zgodnjih konceptov ulomkov smiselno že v predšolskem obdobju, čeprav slovenski kurikul za vrtce te vsebine ne podpira. ...
Leto: 2012 Vir: Pedagoška fakulteta (UM PEF)
Diplomsko delo
Oznake: razredni pouk;osnovne šole;devetletka;matematika;geometrija;peti razred;koti;diplomska dela;
Kot v petem razredu devetletne osnovne šole : diplomsko delo
Leto: 2009 Vir: Pedagoška fakulteta (UM PEF)
Diplomsko delo
Oznake: predšolska vzgoja;vrtci;matematika;geometrija;simetrija;somernost;skladnost;diplomska dela;
Diplomsko delo z naslovom Igra s simetrijo v vrtcu teoretično, praktično in empirično predstavlja področje simetrije v vrtcu oz. sistematično vpeljevanje simetrije v vrtec. Namen diplomskega dela je raziskati pridobivanje pojma simetrija in pripraviti gradiva in model oz. metodične postopke za razvi ...
Leto: 2009 Vir: Pedagoška fakulteta (UM PEF)
Diplomsko delo
Oznake: razredni pouk;matematika;didaktika;petkotnik;praktični vidik;komunikacija;nadarjeni;diplomska dela;
Predstavljen je koncept Didaktičnega petkotnika skozi njegov praktični vidik in komunikacijo. V okviru matematike so raziskane in predstavljene štiri komunikacijske dejavnosti: poslušanje, govorjenje, branje in pisanje; predstavljeni so tudi uspešni modeli izboljševanja komunikacije. Poročila študen ...
Leto: 2009 Vir: Fakulteta za naravoslovje in matematiko (UM FNM)
Št. zadetkov: 136
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:

Jezik: