Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 12
Diplomsko delo
Oznake: Kadrovska politika;Delovna mesta;Iskanje zaposlitve;Slovenija;
Pisanje prijav za zaposlitev in obravnava prijav s strani podjetij za razpisano delovno mesto
Leto: 2005 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Diplomsko delo
Oznake: Kmetije;Ženske;Vsakdanje življenje;Življenjski stili;Individualizacija;Delitev dela;Slovenija;
Vsakdanje življenje kmečkih žensk v Sloveniji
Leto: 2007 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Diplomsko delo
Oznake: valjček;matrice;tehnika visokega tiska;visoki tisk;likovne tehnike;sodobne grafike;
Osrednja tema diplomskega dela je lastno raziskovanje tehnike visokega tiska v grafiki. Pri tehniki, ki jo raziskujem je valjček, prej kot orodje, stopil v ospredje in zamenjal klasično matrico. Lahko rečem, da pristopam h klasičnim grafičnim tehnikam visokega tiska na sodoben način. Za sodobno graf ...
Leto: 2019 Vir: Pedagoška fakulteta (UL PEF)
Magistrsko delo
Oznake: matrice;aktualne matrice;sodobne matrice;grafična produkcija;sodobna grafika;
V magistrskem delu se posvetim pojmu matrica v aktualni grafični produkciji. Že dalj časa je namreč mogoče opaziti vprašanje na področju grafične umetnosti, in sicer kaj se dogaja s sodobno matrico in kaj to pomeni za sodobna grafična dela. Magistrsko delo je močno povezano tudi z mojim lastnim umet ...
Leto: 2021 Vir: Pedagoška fakulteta (UL PEF)
Diplomsko delo
Oznake: diplomska dela;zdravstvena nega;triaža;medicinske sestre;množične nesreče;nujna medicinska pomoč;
Uvod: Triaža je razvrščanje pacientov glede na njihovo potrebo po zdravstveni oskrbi. Je kontinuiran in dinamičen proces, ki se prične na kraju nezgode in konča z oskrbo pacienta. Izvaja se jo v različnih okoljih in pod različnimi pogoji. Medicinska sestra ima pri izvajanju triaže pomembno vlogo, sa ...
Leto: 2017 Vir: Zdravstvena fakulteta (UL ZF)
Magistrsko delo
Oznake: krožno gospodarstvo;okoljska trajnost;večkriterijsko odločanje;DEX metoda;papirna industrija;magistrske naloge;
Papirna industrija je ena izmed večjih onesnaževalk okolja. Inovacije in tehnološki napredek sta prinesla izboljšave na področju varovanja okolja in zapiranja snovno energetskih tokov. V magistrski nalogi smo primerjali scenarije razčrniljenja z uporabo kemikalij (tradicionalen način), komercialnih ...
Leto: 2022 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Magistrsko delo
Oznake: sintezna biologija;urejanje genoma;družbeni vidiki;ekonomski vidiki;javno mnenje;nove tehnike;
Nove tehnike sintezne biologije in urejanja genoma so ena izmed najbolj obetavnih razvojnih področij naravoslovja v tem trenutku. Vsak razvoj novih tehnik se odvija v določenem družbenem kontekstu, ki lahko vpliva na odnos javnosti in s tem (ne)sprejemanje inova ...
Leto: 2018 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Ni določena
Oznake: keramika;
Razstava torej ponuja pogled na dela v keramiki prvega letnika, ki so številčnejša, kot tudi drugega letnika, katerih del je manj, vendar tudi po velikosti nekoliko izstopajo. Posebej je potrebno pohvaliti dve deli, ki ju žal ni na razstavi, saj sta bili odbrani za protokolarni namen Pedagoške fakul ...
Leto: 2014 Vir: Pedagoška fakulteta (UL PEF)
Diplomsko delo
Oznake: krajinska arhitektura;krajina;krajinski vzorci;krajinska identiteta;krajinski tipi;prepoznavnost;krajinska prizorišča;likovne analize;Slovenija;
Preveritev krajinskih vzorcev kot opredelilcev krajinske identitete na dveh izbranih krajinskih tipih
Leto: 2010 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Diplomsko delo
Oznake: prevodoslovje;angleščina;računalništvo;prevajalska orodja;Trados Translator's Workbench;lokalizacija;globalizacija;internacionalizacija;SWOT analiza;diplomska dela;
Osrednji problem pričujočega diplomskega dela je povezan z vprašanjem o smiselnosti uporabe prevajalskih orodij v praksi samostojnega prevajalca z izrazito tehničnim strokovnim področjem prevajanja. Kot je iz naloge razvidno, na smiselnost uporabe vpliva zelo veliko dejavnikov; vrsta besedila, fakto ...
Leto: 2011 Vir: Filozofska fakulteta (UM FF)
Št. zadetkov: 12
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:


Tipologija:


Jezik: