Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 45
Magistrsko delo
Oznake: mikroplastika;vpliv;biodostopnost;vodni raki;
Mikroplastika (MP) so po definiciji plastični delci manjši od 5 mm, ki se vse pogosteje pojavljajo v okolju in imajo nanj lahko negativne učinke. V naravno okolje pridejo bodisi direktno preko izpustov čistilnih naprav ali pa nastanejo pri mehaničnem preoblikovanju večjih plastičnih delov. Zaradi ma ...
Leto: 2017 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Magistrsko delo
Oznake: mikrovlakna;mezovlakna;kopenski rak enakonožec;Porcellio scaber;
Onesnaženost okolja z mikroplastiko je globalni problem, ki se ga ob samem začetku množične proizvodnje plastičnih materialov nismo zavedali, danes pa ugotavljamo vse več negativnih vplivov na kopenske, morske in sladkovodne organizme. Tekstilna plastična mikrovlakna (t. i. mikrovlakna, dolžina pod ...
Leto: 2018 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Magistrsko delo
Oznake: nanodelci;bakrov oksid;srebro;zlato;raztapljanje;in vitro;prebavni sok;kopenski rak enakonožec;Porcellio scaber;
V dosedanjih prehranjevalnih poskusih z enakonožcem Porcellio scaber so na podlagi primerjave kopičenja kovin v prebavni žlezi in količino prvotno dosegljivih kovinskih ionov sklepali, da se nanodelci (ND) v prebavnem traktu dodatno raztapljajo. V magistrski nalogi smo zato želeli ugotoviti, kako se ...
Leto: 2018 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Magistrsko delo
Oznake: medonosna čebela;težke kovine;baker;cink;subletalne koncentracije;vedenje;prehranjevanje;smrtnost;test izbire;
Preučevali smo vpliv subletalnih koncentracij bakra in cinka na kranjsko čebelo (Apis mellifera carnica). Čebele smo 10 dni hranili z različnimi koncentracijami bakrovega sulfata in cinkovega klorida ter dnevno spremljali smrtnost, stopnjo prehranjevanja in vedenjske posebnosti. Naši rezultati so za ...
Leto: 2018 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Magistrsko delo
Oznake: kopenski rak;klorpirifos;mikroplastika;tekstilna mikrovlakna;
Mikroplastika je onesnaževalec, ki okolju predstavlja vse večjo grožnjo. Tekstilna plastična mikrovlakna predstavljajo glavni vir kopičenja mikroplastike, ki se v tla v največji meri sproščajo preko odpadnega blata iz čistilnih naprav. Poleg teh onesnažil so v tleh prisotna tudi druga onesnažila, ko ...
Leto: 2019 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Magistrsko delo
Oznake: ekotoksičnost;tirozin kinazni inhibitorji;cebrice;sorafenib;nilotinib;regorafenib;
Zaradi vse večje rabe farmacevtikov naraščajo njihove koncentracije v okolju, kar predstavlja tveganje za okolje. Skupina farmacevtikov z izrednim razcvetom v zadnjih nekaj letih so tudi protirakava zdravila. Zaradi razširjenosti in pogostosti bolezni – raka – se je veliko vlagalo v razvoj novih zdr ...
Leto: 2020 Vir: Repozitorij Univerze v Ljubljani (RUL)
Magistrsko delo
Oznake: nanodelci;biomolekularna korona;proteinska korona;citotoksičnost;SH-SY5Y;TiO2;CuO;ZnO;Ag;SiO2;resazurin;nevtralno rdeče;
Namen magistrske naloge je preveriti, kakšen vpliv ima biomolekularna korona izbranih nanomaterialov na vzajemno delovanje med nanomateriali in celicami. Testirali smo vpliv nanodelcev (ND) s predhodno ustvarjeno korono iz govejega serumskega albumina - BSA (predhodno oblečeni ND) ter tistih brez pr ...
Leto: 2020 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Magistrsko delo
Oznake: nanodelci;srebro;lastnosti zemlje;asimilacija;kopenski rak enakonožec;Porcellio scaber;
Srebrovi nanodelci (Ag ND) se najpogosteje od vseh nanodelcev uporabljajo za izdelavo potrošniških produktov, s katerimi nato zaidejo v okolje. Glavni ponor za Ag ND je odpadno blato čistilnih naprav, s katerim se Ag ND lahko prenesejo v kopenske ekosisteme, predvsem z blatom gnojena kmetijska zemlj ...
Leto: 2020 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Magistrsko delo
Oznake: optimizacija metod;procesi povezani z imunostjo;hemolimfa;bakterijska in virusna okužba;
Imunski sistem rakov gradijo imunske celice in molekule, katerih glavna funkcija je razlikovanje med lastnim in tujim ter oblikovanje ustreznega odgovora na potencialne grožnje za organizem. V hemolimfi kontrolnih oziroma asimptomatskih kopenskih rakov vrste Porcellio scaber (navadni prašiček) smo o ...
Leto: 2021 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Diplomsko delo
Oznake: mikroplastika;kopenski raki;enakonožc;vpliv na prehranjevanje;
Osrednja tema naše raziskave je bila plastika, ki pod različnimi pogoji razpade na delce manjše od 5 mm, t.j. mikroplastika. Mikroplastiko lahko pridobimo v obliki vlaken iz oblačil, kot delce iz kozmetičnih proizvodov, kot stranski proizvod večjih plastičnih delov ipd. V nalogi smo želeli proučiti, ...
Leto: 2016 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Št. zadetkov: 45
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:Jezik: