Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 4
Diplomsko delo
Oznake: razredni pouk;učitelji;profesionalni razvoj;značilnosti;faze;modeli;dejavniki;pojmovanja;prepričanja;strokovno izpopolnjevanje;diplomska dela;
Diplomsko delo z naslovom Profesionalni razvoj učiteljev razrednega pouka opredeljuje profesionalni razvoj učiteljev, njegove bistvene značilnosti, faze in modele ter dejavnike, ki vplivajo nanj. V empiričnem delu smo ugotovili, v kolikšni meri so učitelji razrednega pouka procesno orientirani v svo ...
Leto: 2009 Vir: Pedagoška fakulteta (UM PEF)
Pregledni znanstveni članek
Oznake: učiteljev profesionalni razvoj;dodiplomsko izobraževanje;pripravništvo;strokovni izpit;mentorstvo;šolske reforme;klima in kultura šole;stalno strokovno spopolnjevanje;
Prispevek opredeljuje vlogo stalnega strokovnega izpopolnjevanja učiteljev za njihovo profesionalno rast. V prvem delu so opisani zunanji dejavniki učiteljevega profesionalnega razvoja, med katerimi smo izpostavili stalno strokovno izpopolnjevanje kot obliko vseživljenjskega učenja učiteljev. V drug ...
Leto: 2009 Vir: Pedagoška fakulteta (UM PEF)
Pregledni znanstveni članek
Oznake: profesionalni razvoj;učitelji razredenga pouka;dejavniki profesionalnega razvoja učiteljev;učiteljeva pojmovanja;učiteljeva prepričanja;skupinsko učenje;toleranca do negotovosti;
Prispevek izpostavlja pomen učiteljevih pojmovanj in prepričanj za njihov profesionalni razvoj. V prvem delu je opredeljen profesionalni razvoj učiteljev ter predstavljen pomemben dejavnik učiteljevega profesionalnega razvoja - učiteljeva pojmovanja in prepričanja. V drugem delu so prikazani rezulta ...
Leto: 2009 Vir: Pedagoška fakulteta (UM PEF)
Video in druga učna gradiva
Oznake: biology;chemistry
**prof. dr. Uroš Urleb: Vrednotenje strukturne primerljivosti podobnih bioloških zdravil z jedrsko magnetno resonanco: od malih proteinov do monoklonskih protiteles**\\ Jedrska magnetna resonanca (NMR) je metoda, ki jo uporabljamo za določitev strukture proteinov na molekularnem nivoju. Princip del ...
Leto: 2017 Vir: videolectures.net
Št. zadetkov: 4
Ključne besede:

Leto izdaje:
Avtorji:
Repozitorij:
Tipologija:

Jezik: