Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 12
Diplomsko delo
Oznake: Mobilni telefoni;Nove tehnologije;Zasvojenost;Mladina;
Nomofobija
Leto: 2009 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Diplomsko delo
Oznake: diplomska dela;umetnostna zgodovina;baročna arhitektura;dvorci;Turnišče;
Diplomsko delo iz umetnostno zgodovinskega vidika obravnava dvorec Turnišče in problematiko njegove rabe. Za boljše razumevanje teme je na začetku predstavljen razvoj baroka v Evropi in Sloveniji s poudarkom na baročni arhitekturi. Obsežneje je predstavljen razvoj baročne arhitekture v 17. in 18. st ...
Leto: 2014 Vir: Filozofska fakulteta (UM FF)
Doktorska disertacija
Oznake: anketa (metodologija);kognitivni intervju;
Ovrednotenje tehnik kognitivnega intervjuja kot metode za predtestiranje anketnih vprašalnikov
Leto: 2015 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Pregledni znanstveni članek
Oznake: kognitivni intervju;Družboslovne ankete;Intervjuji;Testiranje;Metodologija;
Raziskovalci izboljšujejo kakovost anketnih vprašanj s testiranjem pred njihovo uporabo v anketi. Med metodami predtestiranja, ki so v zadnjih tridesetih letih pridobile pomen, so metode kognitivnega laboratorija, med katerimi nas podrobneje zanimajo kognitivni intervjuji. Njihov osnovni namen je pr ...
Leto: 2013 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: Družboslovne ankete;Intervjuvanje;
Cognitive interviews are a useful tool for questionnaire pretesting. However, detailed information on the proper way of performing them is scarce-researchers use this method without agreement on applicable techniques or specific rules on their realization. Additionally, users of cognitive interviewi ...
Leto: 2015 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Magistrsko delo
Oznake: magistrska dela;gasilska organizacija;gasilska mladina;pedagoško delo;gasilske in gasilsko športne tekmovalne discipline;kviz gasilske mladine;
Magistrsko delo je teoretično delo, ki z zgodovinskega vidika obravnava pedagoško delo v gasilski organizaciji. Za boljše razumevanje teme je na začetku podan krajši pregled vključevanja mladih v gasilstvo v obdobju 1869-1949. Obsežneje je predstavljen razvoj pedagoškega dela med letoma 1949 in 2019 ...
Leto: 2020 Vir: Filozofska fakulteta (UM FF)
Magistrsko delo
Oznake: magistrska dela;srednji vek;kiparstvo;stavbna plastika;profani motivi;figuralika;ikonografija;
Magistrsko delo obravnava srednjeveško figuralno stavbno plastiko s profanimi motivi na Slovenskem. Za boljše razumevanje teme so na začetku predstavljene funkcija stavbne plastike in kamnoseške delavnice. Sledi obsežnejši sklop analize izbranih motivov. Ti so analizirani glede na njihovo pojavnost ...
Leto: 2020 Vir: Filozofska fakulteta (UM FF)
Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci
Oznake: Spletne ankete;
Surveying the general population
Leto: 2011 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: Telefonske ankete;Metodologija;Evropa;
With the decrease of landline phones in the last decade, telephone survey methodologists face a new challenge to overcome coverage bias. In this study we investigate coverage error for telephone surveys in Europe over time and compare two situations: classical surveys that rely on landline only with ...
Leto: 2013 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci
Oznake: Spletne ankete;
Surveying the general population
Leto: 2011 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Št. zadetkov: 12
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:

Tipologija:
Jezik: