Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 12
Diplomsko delo
Oznake: zunanjetrgovinsko poslovanje;zunanjetrgovinska politika;oblikovanje;Evropska unija;uvoz;WTO;enotni trg;reševanje problemov;trgovinske pogodbe;zunanja trgovina;aktivnosti;prednost;predstava;mednarodne primerjave;delovanje;organiziranost;European Union;Diplomske naloge;Skupni trg;Uvozna politika;Zunanjetrgovinski promet;Ovire;World Trade Organization;Zunanjetrgovinsko omrežje;Reševanje konfliktov;
Odstranjevanje trgovinskih ovir kot instrument skupne zunanjetrgovinske politike EU : diplomsko delo
Leto: 2004 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Znanstvena monografija
Oznake:
Strateški razvoj nevladnih organizacij v Sloveniji
Leto: 2012 Vir: Fakulteta za management (UP FM)
Doktorska disertacija
Oznake: management;nevladne organizacije;odgovornost;poslanstvo;uspešnost;disertacije;
Analiza ključnih vplivov deležnikov na razvoj nevladnih izobraževalnih organizacij
Leto: 2015 Vir: Fakulteta za management (UP FM)
Strokovni članek
Oznake: deležniki;management;nevladne organizacije;izobraževalne organizacije;intervjuji;
Vloga managementa v nevladnih izobraževalnih organizacijah
Leto: 2016 Vir: Fakulteta za management (UP FM)
Diplomsko delo
Oznake: ciljno spremljanje;raba energije;električna energija;kazalniki;informacijski sistemi;diplomske naloge;
Metoda ciljnega spremljanja porabe energije je učinkovito orodje, s katerim lahko nadzorujemo porabo energije v podjetju. Opira se na meritve ter na pravilno odločanje in ukrepanje. V diplomskem delu obravnavamo problem ustvarjanja prikazov, vizualizacij in poročil iz neobdelanih podatkov, ki jih po ...
Leto: 2016 Vir: Repozitorij Univerze v Novi Gorici (RUNG)
Magistrsko delo
Oznake: Starost;staranje;dnevno varstvo;stari ljudje;zadovoljstvo;potrebe;aktivnosti.;
V magistrskem delu pišem o zadovoljstvu uporabnikov z obiskovanjem dnevnega centra Doma ob Savinji Celje. Dnevni centri v Sloveniji predstavljajo eno izmed rešitev za dnevno varstvo starejših, vendar je izjemnega pomena, da se ves čas izpopolnjujejo in sledijo vedno bolj kompleksnim potrebam in želj ...
Leto: 2019 Vir: Fakulteta za socialno delo (UL FSD)
Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji
Oznake: izobraževalne organizacije;nevladne organizacije;poslanstvo;vpliv deležnikov;management nevladnih organizacij;
Vplivi deležnikov na uspešnost izvajanja poslanstva v slovenskih izobraževalnih nevladnih organizacijah
Leto: 2015 Vir: Fakulteta za management (UP FM)
Diplomsko delo
Oznake: geodezija;diplomska naloga;VSŠ;gradnja kanalizacije;geodetska mreža;geodetski načrt;gospodarska javna infrastruktura;načrtovanje in gradnja kanalizacije;
Diplomska naloga predstavlja celoten spekter geodetskih del, ki so potrebna pred, med in po izgradnji kanalizacijskega omrežja. Poleg geodetskih del je predstavljena tudi spremljajoča dokumentacija, ki je nujna za izpeljavo omenjenega projekta. V prvi fazi je predstavljena dokumentacija, ki je potre ...
Leto: 2015 Vir: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (UL FGG)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: samoregulacijsko učenje;učni uspeh;pedagoška psihologija;osnovne šole;priredba testa;veljavnost;merska invariantnost;self-regulated learning;academic achievement;educational psychology;elementary schools;test adaptation;test validity;measurement invariance;Children's perceived use of self-regulated learning inventory CP-SRLI;
The importance of self-regulated learning (SRL) has increased during the COVID-19 pandemic and measures for assessing students’ self-regulation skills and knowledge are greatly needed. We present the results of the first thorough adaptation of the Children’s Perceived use of Self-Regulated Learning ...
Leto: 2022 Vir: Filozofska fakulteta (UL FF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: samoregulacijsko učenje;naravoslovni razlagalni hiperteks;učni uspeh;self-regulated learning;science expository hypertext;student achievement;
Self-regulated learning (SRL) plays an important role in successful learning with hypertexts. The use of appropriate SRL strategies helps students acquire new knowledge more efficiently. We investigated the use of SRL strategies in individual learning from expository science hypertext, the correlati ...
Leto: 2022 Vir: Fakulteta za računalništvo in informatiko (UL FRI)
Št. zadetkov: 12
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:


Tipologija:

Jezik: