Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 12
Pregledni znanstveni članek
Oznake: novorojenček;trdovratni krči;novorojenčkovi epileptični sindromi;epileptični status;monitoring možganskih funkcij;zdravljenje;lidokain;
Avtor v članku poudari, kateri so najpogostejši sodobni klinični in funkcijskidiagnostični pristopi k ugotavljanju krčev v novorojenčkovem obdobjuin predstavi štiri epilepsije, ki se lahko že pojavljajo v tem zgodnjemobdobju. Navaja najpogosteje uporabljana sodobna zdravila in tista, kiso bila v lit ...
Leto: 2012 Vir: dLib.si Digitalna knjižnica Slovenije
Doktorska disertacija
Oznake: pediatrija;nevrologija;
Uspešnost protiepileptičnega zdravljenja in mehanizmi zmanjšanja centralne motorične latence pri bolnicah z rettovim sindromom
Leto: 2016 Vir: Medicinska fakulteta (UL MF)
Doktorska disertacija
Oznake: registri;epidemiologija;socialna integracija;samostojnost;epilepsija;mladostniki;Evropa;Slovenia;Europe;Slovenija;
Lastnosti otrok s cerebralno paralizo v Sloveniji in njihova z zdravjem povezana kakovost življenja
Leto: 2016 Vir: Medicinska fakulteta (UL MF)
Doktorska disertacija
Oznake: športna vzgoja;gibalni razvoj;motnje;koordinacija;hitrost;gibanje;predšolski otroci;motorika;testi;t-test;hi-kvadrat test;analiza variance;
Prepoznavanje petletnih otrok z razvojno motnjo koordinacije s pomočjo testov za oceno hitrosti in kakovosti gibanja
Leto: 2009 Vir: Fakulteta za šport (UL FŠ)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: slikanje z difuzijskimi tenzorji;otroci;pediatrija;
Leto: 2012 Vir: dLib.si Digitalna knjižnica Slovenije
Izvirni znanstveni članek
Oznake: nevrologija;hipoksično-ishemična encefalopatija;dolgoročno sledenje;kakovost življenja;vprašalnik SF-36v2;samospoštovanje;zdravju škodljiva vedenja;
Background: Hypoxic-ischaemic encephalopathy (HIE) during the perinatal periodis a commonly recognized cause of severe, long-term neurological sequelae in children. Milder hypoxia- ischaemia can lead to minor disabilities, which can manifest only later with age-specific cognitive abilities and deman ...
Leto: 2012 Vir: dLib.si Digitalna knjižnica Slovenije
Strokovni članek
Oznake: cerebralna paraliza;otroci s posebnimi potrebami;mladi odrasli;odrasli;
Cerebralna paraliza je bila več desetletij opredeljena le kot motnja v otroštvu. Z izboljšano medicinsko oskrbo je pričakovana življenjska doba ljudi s cerebralno paralizo skoraj enaka življenjski dobi tistih, ki je nimajo. To dejstvo poraja nove potrebe ljudi s cerebralno paralizo in nove poglede n ...
Leto: 2011 Vir: dLib.si Digitalna knjižnica Slovenije
Diplomsko delo
Oznake: avtizem;diagnostika;dipeptidi;določanje peptidov;zdravljenje;metabolizem proteinov;
Leto: 2010 Vir: Fakulteta za farmacijo (UL FFA)
Doktorska disertacija
Oznake: predšolsko obdobje;zgodnje odkrivanje;presejalni postopek;
Razvojna motnja koordinacije (v nadaljevanju RMK) je nevrorazvojna motnja, za katero so značilne težave pri učenju in izvajanju koordiniranih gibalnih spretnosti. Le-te se odražajo kot nerodnost, upočasnjenost in kot nenatančnost pri izvajanju gibalnih aktivnosti. Te težave tudi pomembno in vztrajno ...
Leto: 2018 Vir: Pedagoška fakulteta (UL PEF)
Doktorska disertacija
Oznake: aktigrafija;pulzna oksimetrija;kožno merjenje količine plinov v krvi;učinkovitost spanja;razdrobljenost spanja;hipoksemija;hiperkapnija;otrok;
Uvod. Motnje dihanja v spanju so pri otrocih in mladostnikih pogoste. Bolniki s sindromom obstrukcijske apneje v spanju (OSA) imajo ponavljajoče se dihalne premore z epizodami kratkotrajnega prebujanja in posledično slabšo kakovost spanja. Prebujanja povzročajo pospešitve srčnega ritma in obremenite ...
Leto: 2021 Vir: Medicinska fakulteta (UL MF)
Št. zadetkov: 12
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:

Tipologija:
Jezik: