Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 38
Drugi članki ali sestavki
Oznake: ekonomija;modeli;keynesianizem;tranzicija;reforme;Slovenija;
In the economic policy performed by Slovenia during the transition there has been a mix between Neoclassical (shock) therapy and Keynesianism. Sloveniaʼs economic transition is compared with three theoretical models: neoclassical shock, neoclassical gradualist and Post Keynesian. It followed the neo ...
Leto: 2013 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci
Oznake: keynesianizem;tranzicija;modeli;Slovenija;gospodarske reforme;gospodarstvo;reforme;
Gospodarska tranzicija v srednje- in vzhodnoevropskih državah je praviloma potekala brez eksplicitnega sklicevanja na Keynesa. Ex post analiza tranzicijskih modelov pa pokaže, da so bili v mnogih državah in tudi v Sloveniji izrazito prisotni postkeynesianski elementi, v ekonomski politiki, ki jo je ...
Leto: 2006 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Strokovni članek
Oznake: Gospodarske reforme;Monopol;
Članek razpravlja o perspektivah transformacije jugoslovanskega gospodarstva v gospodarstvo tržnega tipa. Ugotavlja, da dosedanja ekonomska ureditev predstavlja težko hipoteko, ki nenehno generira nevarnost monopolizacije. Po drugi strani tudi vodenje racionalne ekonomske politike ni možno brez konk ...
Leto: 1989 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Intervju
Oznake: gospodarske krize;ekonomija;EU;Evropska unija;ZDA;politične razmere;
[Interview]
Leto: 2010 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Diplomsko delo
Oznake: inflacija;meritve;denarna teorija;keynesianizem;proračuni;primanjkljaj;Slovenija;monetarni sistemi;fiskalna politika;javne finance;spremembe;zamenjava;finančni instrumenti;finančna analiza;matematična ekonomija;matematični modeli;ekonomski modeli;denarni tokovi;devizni tečaji;usklajevanje;ekonomska politika;neoklasiki;klasična politična ekonomija;Keynes;John Maynard;Angleški ekonomski teoretik;1883-1946;Keynesianizem;Denarne teorije;Ricardo;David;1772-1823;Neoklasična ekonomija;Neoklasična ekonomska teorija;Nekonvencionalni pristop;European Monetary Union;Diplomske naloge;ERM;Inflacija;Ravnovesje;Neravnovesno stanje;Ekonomski modeli;Makroekonomska regulacija;Monetarizem;Ekonomska politika;Finančni sistemi;Mednarodni denarni sistem;Mehanizem denarnih tečajev;Mednarodni monetarni sistem;Merjenje učinkovitosti;Merilne metode;Proračunski primanjkljaj;Matematične metode;Relevantnost;Proračunski sistemi;
Povezava med proračunskim primanjkljajem in inflacijo : diplomsko delo
Leto: 2005 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Magistrsko delo
Oznake: globalizacija;indeksi;revščina;merjenje;trgovina;gospodarska rast;tuje investicije;neposredne tuje investicije;
Magistrsko delo se ukvarja s proučevanjem področja globalizacije in revščine. Globalizacija je proces, ki je odločno prispeval k odpiranju mej, pretoku kapitala in vzpostavljanju svobodnega trga. Globalizacija ima številne definicije. Najbolj javna in ljudska pa je tista, ki globalizacijo povezuje s ...
Leto: 2010 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Diplomsko delo
Oznake: globalizacija;internacionalizacija;denacionalizacija;regionalizacija;modernizacija;svetovno gospodarstvo;družbeni razvoj;
Po vsem raziskanem je pomembno to, da globalizacija ni povsem nov pojav v svetovni zgodovini. Številni trdijo, da je zgolj novo ime za dolgoročen pojav. Začetek »kapitalističnega svetovnega sistema« izhaja iz 16. stoletja, iz začetka kolonializma. Za nekatere se globalizacija uvršča v čas mednarodni ...
Leto: 2010 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Diplomsko delo
Oznake: globalizacija;recesije;prednost;slabosti;mednarodna trgovina;
Globalizacija se je prvič pojavila v sedemdesetih letih in je ostala aktualna še do danes. Vedno večji vpliv ima na posameznika in družbo. Ima tako svetle kot temne plati in jo lahko definiramo tako politično in ekonomsko kot tudi sociološko in kulturno. Po ekonomski definiciji je mikroekonomski pro ...
Leto: 2011 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Magistrsko delo
Oznake: nepremičnine;trg;finančna kriza;ponudba;prodaja;cene;ZDA;Slovenija;
Če bi v Sloveniji primerjali povprečne cene nepremičnin s povprečnim dohodkom na gospodinjstvo, bi lahko trdili, da je tudi pri nas nepremičninski balon napihnjen. Vprašanje pa je, kdaj bo počil in kakšni bodo učinki poka nepremičninskega balona na nepremičnine v Sloveniji. A če upoštevamo dejavnike ...
Leto: 2011 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Diplomsko delo
Oznake: trg dela;trg delovne sile;zaposlovanje;brezposelnost;izobraževanje;izobraževalni sistemi;zakonodaja;
Trg dela v Sloveniji doživlja izrazite spremembe v zadnjih nekaj letih. Vedno večja stopnja brezposelnosti je evidentirana, dosti ljudi obupano išče delo, vendar ga ne najde. Povpraševanje po delu je trenutno dosti večje kot ponudba dela sama. Težave preživetja nastopajo pri vseh starostnih skupinah ...
Leto: 2011 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Št. zadetkov: 38
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:

Tipologija:

Jezik: