Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 48
Diplomsko delo
Oznake: kristalizacija;videz kristalov;morfologija;raztapljanje;mikroskopija;praškovna difrakcija;termična analiza;
Vpliv pogojev kristalizacije na izbrane lastnosti delcev modelne zdravilne učinkovine
Leto: 2012 Vir: Fakulteta za farmacijo (UL FFA)
Magistrsko delo
Oznake: tankoplastna kromatografija;farmacevtska industrija;analizne metode;kvantitativno vrednotenje;optimizacija metode;polinomska funkcija;linearna regresija;
Optimizacija metode tankoplastne kromatografije za kvantitetno vrednotenje vsebnosti sorodnih substanc v zdravilni učinkovini in farmacevtskem izdelku
Leto: 2013 Vir: Fakulteta za farmacijo (UL FFA)
Magistrsko delo
Oznake: farmacevtske oblike;prirejeno sproščanje;kinetika sproščanja;hidrodinamika;zdravilne učinkovine;tablete;
Študij vpliva hidrodinamskih pogojev preskusa raztapljanja na sproščanje zdravilne učinkovine iz tablet s podaljšanim sproščanjem
Leto: 2011 Vir: Fakulteta za farmacijo (UL FFA)
Diplomsko delo
Oznake: pelete;oblaganje pelet;izdelava pelet;procesna analizna tehnologija;lastnosti pelet;farmacevtska industrija;NIR meritve;
Študija uporabnosti meritev "v napravi" za spremljanje procesa oblaganja pelet
Leto: 2013 Vir: Fakulteta za farmacijo (UL FFA)
Magistrsko delo
Oznake: velikost delcev;porazdelitev velikosti delcev;laserska difrakcija;oblika delcev;slikovna analiza;
Vpliv parametrov oblike delcev na primerljivost rezultatov vrednotenja velikosti delcev z lasersko difrakcijo in slikovno analizo
Leto: 2014 Vir: Fakulteta za farmacijo (UL FFA)
Magistrsko delo
Oznake: oblaganje tablet;filmska obloga;razprševanje;permabilnost filmskih oblog;izdelava disperzij;
Vpliv sestave disperzije za oblaganje tablet na izbrane lastnosti filmske obloge
Leto: 2015 Vir: Fakulteta za farmacijo (UL FFA)
Magistrsko delo
Oznake: validacija čiščenja;proces čiščenja;meje dovoljenea ostanka;dovoljena dnevna izpostavljenost;smernice;
Primerjava regulativnih zahtev za vrednotenje dovoljenih ostankov kontaminantov po čiščenju opreme v farmacevtski proizvodnji
Leto: 2015 Vir: Fakulteta za farmacijo (UL FFA)
Magistrsko delo
Oznake: pomožne snovi;dobra proizvodnja praksa;smernice;presoje;ocena tveganja;
Kritična evalvacija regulatornih zahtev za kakovost pomožnih snovi v farmacevtski industriji
Leto: 2017 Vir: Fakulteta za farmacijo (UL FFA)
Magistrsko delo
Oznake: suho granuliranje;procesni parametri kompaktiranja;hipromeloza;laktoza;mikrokristalna celuloza;
Kompaktiranje je enostaven in hiter postopek suhega granuliranja, ki izboljša fizikalne, mehanske in/ali kemijske lastnosti zmesi. Zaradi napredka v opremi in številnih prednosti z vidika proizvodnih stroškov in stabilnosti izdelkov postaja vse bolj popularno v farmacevtski industriji. V magistrski ...
Leto: 2019 Vir: Fakulteta za farmacijo (UL FFA)
Doktorska disertacija
Oznake: pelete;izdelava pelet;karakterizacija pelet;analiza;
Termoplastično peletiranje v hitrem mešalniku sodi med tehnologije s talinami, ki pomenijo alternativo klasičnim (vlažnim) farmacevtskim tehnološkim postopkom in imajo pred njimi vrsto prednosti. Med temi so najpomembnejše preprostost, hitrost in ekonomičnost postopka ter primernost za vgrajevanje z ...
Leto: 2008 Vir: Fakulteta za farmacijo (UL FFA)
Št. zadetkov: 48
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:Jezik: